În luna martie s-a lansat proiectul “Guvernanță participativă prin implicarea societății civile în protecția naturii din România”, proiect derulat de Federația Coaliția Natura 2000 România în parteneriat cu Asociația Pro Democrația Club Brașov, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

Scopul proiectului:

Scopul proiectului este să îmbunătățească politicile publice și legislația de mediu prin acțiuni de watchdog, advocacy și prin valorificarea opiniilor tehnice ale experților din cadrul Coaliției. Ne propunem astfel să creștem gradul de implicare a societății civile pentru a îndrepta erorile, defectele, inadvertențele și deficiențele din legislația de mediu și pentru a contribui la un sistem de guvernanță al ariilor protejate eficient, eficace, delegat și participativ.

Contextul proiectului:

România este țara cu cele mai diverse condiții biogeografice din Uniunea Europeană, beneficiind de valori naturale unice, pentru a căror conservare s-au desemnat arii protejate încă de la începutul secolului XX. Aderarea la Uniunea Europeană a dus la creșterea semnificativă a suprafeței ariilor protejate, acestea reprezentând acum aproape 25% din teritoriul țării, față de 8% cât figurau în 1990. Deși sistemul de management al ariilor protejate din România este unul din cele mai tinere din lume, până de curând a fost unul relativ progresist din punct de vedere al organizării managementului și al implicării factorilor interesați. În 2018 se produce însă o schimbare radicală, Guvernul îndepărtând de la managementul ariilor protejate organizațiile private care și-au asumat pe termen lung administrarea anumitor situri. Astfel, s-au diminuat atât oportunitățile de exercitare și perfecționare a unor abordări participative cât și șansele ca ariile protejate rămase neadministrate să fie totuși gestionate. Nu în ultimul rând, s-a inhibat aportul complex de resurse și expertiză de care dispun diferiții actori sociali.

Deși crește prezența pe agenda publică și în mass media a problematicii protecției mediului, pentru mult timp, subiectul nu a prezentat o prioritate nici pentru factorii decizionali și nici pentru publicul larg. Dată fiind capacitatea scăzută a statului de a gestiona ariile naturale protejate, este esențială implicarea ONG-urilor și a societății civile.  

Obiectivele proiectului:

Obiectivele principale ale proiectului sunt facilitarea modificării participative a legislației privind ariile protejate în vederea îmbunătățirii politicilor publice și a sistemului de guvernanță al acestora și stimularea implicării civice în domeniul protecției mediului, prin activități de watchdog și prin derularea unei campanii de advocacy.

Prin organizarea campaniei naționale de advocacy pentru modificarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, urmărim să implicăm cât mai multe organizații de experți și, împreună cu instituțiile abilitate sa dezbatem asupra complexității problemei și asupra necesității proceselor reale de informare, consultare și dezbatere.

În cadrul proiectului va fi monitorizată constant activitatea autorităților în domeniul ariilor naturale protejate, vor fi organizate grupuri de lucru comune între ONG-uri, diverși factori interesați și reprezentanți ai instituțiilor de stat și se vor elabora o Strategie și un Plan de advocacy pentru următorii 5 ani.

Cine va beneficia de acest proiect:

Vor beneficia de acest proiect atât cele 20 de ONG-uri membre ale Federației Coaliția Natura 2000 România cât și indirect prin diverse acțiuni (informare, conștientizare, dezbateri, grupuri de lucru, etc.), autoritățile competente de mediu, publicul larg și alți factori interesați.

Parteneriatul cu Asociația Pro Democrația Club Brașov va spori considerabil șansele de reușită ale campaniei de advocacy și va permite schimbul de experiență dintre cele două organizații.

Informații pentru editori:

Persoană de contact: 

George Ștefan Kudor, Director Executiv Federația Coaliția Natura 2000 România

office@natura2000.ro , nr. telefon 0722690008

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

Despre Federația Coaliția Natura 2000 România

Federația Coaliția Natura 2000 România acționează informal din 2003, când 55 de membri, organizații nonguvernamentale din domeniul protecției naturii, s-au reunit pentru a-și consolida puterea de acțiune la nivel național și local, și pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Din 2013, Federația are personalitate juridică și peste 20 membri înregistrați oficial. Printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România.

Direcțiile principale de acțiune ale Federației sunt:

-implicarea activă în procesul de identificare a siturilor nominalizate pentru încadrare în cadrul rețelei Natura 2000 și oferirea de sprijin entităților ce asigură managementul acestor zone;

-desfășurarea unor activități de advocacy și watchdog

-facilitarea activităților de conștientizare și participare publică asociate implementării Natura 2000;

-întărirea capacitații ONG-urilor de mediu de a se implica în mod activ în protecția naturi.

www.natura2000.ro

Despre Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov

Asociația Pro Democrația (APD) este o organizație neguvernamentală, non-profit și nepartizană. Fondat în 1990, Clubul APD Braşov este cel mai vechi club din cele 25 de filiale ale Asociaţiei Pro Democraţia. De altfel,  având ca punct de plecare  Grupul pentru Comunicare si Dialog Social – OPINIA, Asociatia Pro Democraţia a fost fondată la Braşov. Ulterior ,Consiliul de Conducere al APD a fost mutat în 1997 la Bucureşti din raţiuni practice, iar acum, Centrul National de Coordonare este la Bucuresti. Printre membrii clubului se numără şi primii doi preşedinţi ai APD, dar și actualul președinte al APD. Misiunea Asociatiei Pro Democrația este de a întări democrația la nivel național și internațional prin stimularea participării civice. Domeniile de interes ale Asociației Pro Democrația sunt: îmbunătățirea relatiei intre alegatori si alesi, corectitudinea procesului electoral, educatia civică, participarea cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, transparența instituțiilor publice și controlul societății civile asupra acestora, respectarea drepturilor omului.

http://www.prodemocratia.ro/

Proiect derulat de Federația Coaliția Natura 2000 în parteneriat cu Asociația Pro Democrația Club Brașov, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestuimaterial nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

publicatie-coalitia-ong-natura-2000

Note de curs pentru studentii facultatilor de stiinte biologice. O introducere despre cele doua concepte.

Autor: Petru Tudor Stancioiu
Anul aparitiei: 2007
Tematica: Silvicultura, Paduri cu valoare ridicata de conservare
Limba: Romana

Publication.Padurile.VRC.Ro.pdf

publicatie-ong-001

Studiu pentru identificarea si descrierea masurilor adecvate de gospodarire a sase habitatelor forestiere de interes comunitar.

Autor: Petru Tudor Stancioiu, Gabriel Lazar, Gheorghe Marian Tudoran, Stefan Bogdan Candrea Bozga, Gheorghe Predoiu, Nicolae Sofletea
Anul aparitiei: 2008
Tematica: Management si monitorizare
Limba: Romana

Publication.Management.Forestier.Ro.pdf

publicatie-ong-003

Prezentarea succinta a notiunilor de la baza constituirii şi managementului ariilor protejate. Informatii legate de ariile protejate din Romania.

Autor: Erika Stanciu, Florentina Florescu, pentru WWF
Anul aparitiei: 2009
Tematica: Arii protejate – general, Natura 2000 – general
Limba: Romana

Publication.Arii.Protejate.Romania.2009.Ro.pdf

publicatie-ong-004

Studiu de amenintari si management pentru doua habitate prioritare 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium si 6230* Pajisti montane de Nardus, bogate in specii, pe substraturi silicioase.

Autor: Oliviu Pop, Florentina Florescu
Anul aparitiei: 2008
Tematica: Management si monitorizare
Limba: Romana

Publication.Amenintari.Management.Pajisti.Ro.pdf

publicatie-ong-005

Prezentare retelei Natura 2000, notiuni introductive

Autor: Fundatia de Speologie
Anul aparitiei: 2008
Tematica: Natura 2000-general
Limba: Romana

Publication.Pentru.proprietari.terenuri.Ro.pdf

publicatie-ong-006

Notiuni introductive de legislatie si procedura legala pentru abordarea in instanta a ilegalitatilor de mediu, pentru publicul larg.

Autor: Delia Bancu, Sorina Hanea, Catalina Radulescu, Dan Trifu, Erika Stanciu, Maria Mihul, pentru WWF
Anul aparitiei: 2009
Tematica: Legislatie
Limba: Romana

Publication.Legea.de.Partea.Naturii.WWF.Ro.pdf

publicatie-ong-007

Studiu care identifica si analizeaza factori sau situatiile limitative care pot avea o influenta negativa asupra a sase habitate forestiere de interes comunitar.

Autor: Gabriel Lazar, Petru Tudor Stancioiu, Gheorghe Marian Tudoran, Nicolae Sofletea, Stefan Bogdan Candrea Bozga, Gheorghe Predoiu, Nicolae Donita, Adrian Indreica, Georgel Mazare
Anul aparitiei: 2007
Tematica: Management si monitorizare
Limba: Romana

Publication.Amenintari.Paduri.Ro.pdf

publicatie-ong-008

Prezentare retelei Natura 2000, povesti de succes in implementarea retelei, bune practici si exemple concrete in Europa. Viitorul retelei.

Autor: Wolfgang Suske pentru WWF Germania
Anul aparitiei: 2009
Tematica: Natura 2000- general
Limba: Engleza

Publication.Natura2000.2009.WWF.En.pdf

publicatie-ong-009

La data realizarii acestei lucrari, in Romania se regasesc numai certificate acordate in conformitate cu schema FSC, ceea ce oferã multiple informatii si date rezultate din practica, manualul se refera cu prioritate laaceasta schema de certificare.

Autor: Oliviu Iorgu, Marius Turtica
Anul aparitiei: 2008
Tematica: Silvicutura, Certificare forestiera
Limba: Romana

Publication.Certificarea.FSC.Ro.pdf