Scrisoare catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor cu observatii, propuneri de solutii si recomandari referitoare la proiectul OUG 57

În urma analizei proiectului de Ordonanță publicat în data de 09.02.2023, pe site-ul Ministerului Mediului, Coaliția Natura 2000 consideră că anumite propuneri de articole din cadrul acestuia pot bloca întreg sistemul de management al ariilor protejate (AP). Ca urmare, Federația Coaliția Natura 2000 Romania a trimis catre Ministerul Mediului, Padurilor si Apelor o Scrisoare in care sunt transmise o serie de observații, propuneri de soluții și recomandări, pe care acesta este solicitat să le ia în considerare, referitoare la proiectul de act normativ ”Ordonanța de urgență privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Anexa 2 centralizare propuneri articole

Adresa MM OUG ANP

Anexa 1 Zonare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *