Scrisoare deschisa din partea Federatiei Coalitia Natura 2000 catre Presedintele Romaniei Klaus Iohannis

Dincolo de mediul urban, departe de tot ceea ce înseamnă agitația orașului, se regăsește un univers pe care puțini dintre noi îl cunoaștem. Fauna României este o comoară, atât pentru noi, cât și pentru viețuitoarele care își găsesc acolo locul. Animalele sălbatice, speciile rare și pe cale de dispariție sunt importante pentru biodiversitate, însă, pe zi ce trece, din cauza activității umane, numărul acestora este într-o scădere din ce în ce mai alarmantă. 

Fiecare specie de pasăre sălbatică are un rol important în menținerea biodiversității, motiv pentru care ele trebuie protejate prin lege pentru a preveni dispariția acestora. Pădurile României reprezintă habitatul ideal pentru multe specii de păsări migratoare, care ar trebui observate și admirate, nu vânate pentru a mai avea un trofeu de vânătoare. Intervenția umană în faună poate avea efecte pe termen lung și poate duce la dispariția unor anumite specii. 

Parlamentarii care au ca activitate preferată vânătoarea, au reușit să înainteze o lege, care a fost și aprobată, prin care au dreptul să vâneze păsări migratoare fără să țină cont de un număr anume. Fiindcă doar noi putem să ne impunem prin fapte în numele necuvântătoarelor, am pornit diverse demersuri pentru a le proteja de aceste pericole. Pentru că nu ne reprezintă doar vorbele, ci și acțiunile, am decis să facem tot putem în acest sens, așadar, am înaintat o scrisoare către însuși președintele României, singura autoritate care se mai poate impune în fața acestei decizii. 

SCRISOARE DESCHISĂ

Deși, în 23 februarie 2022, Curtea de Apel Brașov a anulat (al treilea an consecutiv) cotele de recoltă la speciile de păsări sălbatice, după Decizia CCR din 16 februarie 2022, numai Președintele Klaus Iohannis se mai poate opune posibilei exterminări prin vânătoare a unor întregi populații de păsări migratoare (aparținând unui nr. de 28 de specii)  care folosesc România pentru cuibărit, iernare sau migrație.

În atenţia: Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis 

Spre ştiinţă: Administraţiei Prezidenţiale – Departamentul climă și sustenabilitate

Subiect: Proiect de lege PL-x 369/2021, pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției

               fondului cinegetic nr.407/2006, transmisă spre promulgare de către Camera 

               Deputaților

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

              Deși miercuri, 23 februarie 2022,  Curtea de Apel Brașov a anulat (pentru al treilea an consecutiv) cotele de recoltă/vânătoare aprobate pentru speciile de păsări sălbatice (http://portal.just.ro/64/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=6400000000019466&id_inst=64)., această nouă hotărâre salutară a Justiției,  riscă să fie ultima de felul ei, pentru că, între timp și tocmai în scopul  de a împiedica Justiție să mai pronunțe astfel de hotărâri,  vânătorii –parlamentari au modificat legea, iar CCR a  declarat constituțională această modificare.

           Astfel, miercuri 16 februarie, exact cu o săptămână înaintea deciziei Curții de Apel Brașov, CCR a respins obiecția de neconstituționalitate (formulată de parlamentarii USR)  a PL-x 369/2021- propunere legislativă distructivă și aberantă ce-i lasă, practic pe vânători să extermine întreaga populație de păsări migratoare (aparținând unui număr de 28 de specii) care folosește teritoriul României pentru cuibărit, iernare sau migrație (ciocârlia de câmp, turturica, prepelița, porumbelul gulerat, porumbelul de scorbură, graur, sturz de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, cocoșar,  gâscă de vară, gârlița mare, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rață cu cap castaniu, rață moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar, rață cârâitoare și rață cu cap negru,  lișiță, găinușă de baltă, sitar de pădure, becațină comună, becațină mică, ).

               Nu cunoaștem  încă rațiunile și motivarea acestei Decizii CCR dar știm cu certitudine ceea ce logica elementară semnalează oricui, după o simpla lectură a acestei propuneri legislative și după o sumară analiză a contextului și scopului promovării ei:

                Știm cu certitudine că PL-x 369/2021 este o adevărată calamitate normativă care conține premisele unei veritabile barbarii ecologice: vânarea tuturor păsărilor migratoare (aparținând unui număr de 28 de specii) care  care folosesc teritoriul României pentru cuibărit, iernare sau migrație.

            Știm cu certitudine că propunerea legislativă este un atentat flagrant la adresa biodiversității României și o autentică ofensă adusă principiilor fundamentale care guvernează, la nivel comunitar, național și internațional, materia protecției mediului, (principiile prevenției și precauției în protecția mediului, principiile conservării și refacerii mediului și principiul utilizării durabile a resurselor biodiversității, principii consacrate inclusiv de art. 191 din TFUE).

            Știm cu certitudine că adoptarea acestei PL x-369/2021 este un afront adus rațiunii și bunului simț pe care ar trebui să se fondeze orice proces legislativ democratic, în condițiile în care, este evident că acest proces a fost alterat/deturnat/confiscat de mașinațiunile, bruiajul insidios și ignoranța discreționară a batalionului de vânători-senatori/deputați încartiruit de 30 de ani  în Parlamentul României.

        Și mai știm că povestea PL-x 369/2021 (născută dintr-un mobil oneros și putătoare a unui efect dezastruos) nu ar trebui să continue, în condițiile în care esența acestei povești grotești poate fi rezumată în următoarea frază: Supărați pentru că Justiția n-a mai permis vânarea păsărilor migratoare, într-un număr stabilit ”după ureche”, parlamentarii-vânători au scornit o lege care permite vânarea păsărilor migratoare, ”fără număr”. 

               Așa stând lucrurile, stimate domnule Președinte, facem un apel public la domnia-voastră rugându-vă să retrimiteți Parlamentului, spre reexaminare (și/sau să atacați la CCR, în baza altor critici/argumente decât ele din Obiecția formulată de USR) această Propunere legislativă nefastă (Plx 369/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – plx 369/2021 și L180/2021, pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006) în condițiile în care numai domnia-voastră mai stați în calea și vă mai puteți opune posibilei exterminări prin vânătoare a unor populații întregi de păsări migratoare care cuibăresc, care iernează în România sau care traversează în migrație teritoriul României 

Federația Coaliția Natura 2000 România

Asociația Alianța pentru Combaterea Abuzurilor

Considerăm că viața păsărilor sălbatice ar trebui să câștige în detrimentul unor plăceri, precum vânătoarea. Vom face în continuare tot ceea ce ține de noi pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la aceste ”plăceri”, care pentru unii par a fi nevinovate, însă care pot avea un efect negativ asupra faunei din România. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *