img

Organizația GeoEcologică ACCENT

Misiune: Promovarea și susţinerea principiilor dezvoltării durabile prin activități de educaţie ecologică, protecţia mediului şi de promovare a ecoturismului.

Obiective principale ale organizației sunt:

 • conștientizarea populației privind problemele de mediu la nivel local, regional și național;
 • derularea de programe de educație ecologică în rândul opiniei publice;
 • identificarea și marcarea de noi spații care necesită protecție;
 • ecologizarea spațiilor naturale și antropice și colectarea expresivă a deșeurilor cu posibilități de reciclare;
 • atragerea și implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor privind mediul înconjurător;
 • acțiuni de promovare a ecoturismului;
 • informarea societății civile și a factorilor de decizie asupra problemelor de mediu prin organizarea de workshop-uri și seminarii.

Website: www.ogaccent.ro

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă-Bihor – CAPDD Bihor

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor) este o organizație neguvernamentală, nepatrimonială, înființată în anul 2001, în urma proiectului LIFE 99 ENV/RO/006764 „Acțiuni combinate pentru valorificarea patrimoniului natural al Munților Apuseni”(finanțat de către Comisia Europeană). Misiunea CAPDD Bihor este de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Bihor, a Munților Apuseni și a comunităților din arealul lor.

Pincipalele direcții de acțiune ale CAPDD sunt:

 • managementul ariilor naturale protejate şi conservarea biodiversității şi a patrimoniului natural: Programul „Parcuri pentru viață”
 • dezvoltare locală durabilă: Programul „Comunități durabile”
 • turism responsabil: Programul „Eco travel”
 • păstrarea identității culturale autentice: Programul „Moștenire Vie”.

Website: www.capdd-bihor.org

img

Asociația Rangerilor din România (ARR)

Împreună pentru natură

Asociația Rangerilor din România (ARR) este o organizație neguvernamentală, apolitică, al cărei scop este conservarea și utilizarea durabilă a capitalului natural al României, în cadrul rețelei de arii protejate. A luat ființă în anul 1996 din inițiativa unui grup de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale al căror principal obiect de activitate îl reprezintă protecția patrimoniului natural.

Membri de drept ai ARR sunt rangeri și custozi care sunt activi în România, putând adera la ARR de pe site-ul oficial, completând fișa de înscriere. Totodată, ARR are și susținători, constând în organizații, persoane și instituții interesate de domeniul conservării patrimoniului natural.

În activitățile sale, ARR vizează:

 • atestarea și oficializarea profesiei de ranger
 • ridicarea standardului profesional al rangerilor din România
 • promovarea scopurilor și strategiei de conservare globală a naturii în conformitate cu documentele Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii (UICN)
 • încurajarea și susținerea schimburilor profesionale între rangeri.

Website: www.ranger.ro

Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius a fost înfiinţată în 13 mai 2006 cu scopul de a asigura practicarea pescuitului recreativ sportiv ca modalitate de odihnă activă de petrecere a timpului liber, în sprijinul conservării biodiversităţii şi a echilibrului ecologic în natură și de administrare a ariilor protejate – zone umede.

Începând cu 7 iulie 2010 APS AQUA CRISIUS este custodele următoarelor arii naturale protejate: ROSCI0049 Crişul Negru (1895 ha), ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea (2006 ha), ROSCI0061 Defileul Crişului Negru (2327 ha) şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede (844 ha), iar din 03.03.2012 a siturilor ROSCI0068 Diosig (384 ha), ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede (1818 ha) și suprapunere ROSPA0015 zona nordică a Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru (1735 ha).

Website: www.aquacrisius.ro

img

Fundația pentru Arii Protejate – ProPark

Misiunea ProPark este de a îmbunătăți capacitatea de management a ariilor protejate prin programe de formare și instruire și prin proiecte care să completeze resursele existente pentru menținerea valorilor naturale și culturale și realizarea de modele funcționale de dezvoltare durabilă in România.

Scopul Fundației îl constituie dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a capacității de management a ariilor naturale protejate din România, educarea și conștientizarea cu privire la importanța conservării naturii.

Obiectivele Fundației, în vederea realizării scopului, sunt următoarele:

 • Elaborarea și implementarea unui program de îmbunătățire a capacității și eficienței de management al ariilor protejate, destinat personalului administrațiilor acestor arii naturale, custozilor și/sau tuturor factorilor interesați în a se implica în managementul ariilor naturale protejate.
 • Promovarea ariilor protejate ca zone model pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale și creșterea nivelului de acceptare a ariilor protejate in rândul comunităților și a publicului larg.
 • Conștientizarea și educarea copiilor și a tinerilor cu privire la importanta ariilor naturale protejate, a conservării naturii în general, pregătirea lor pentru activități în aceste domenii, activități ce pot fi practicate fie pe baza de voluntariat, fie ca potențiali angajați în domenii relevante.
 • Realizarea de activități care să vină în sprijinul eforturilor de constituire a unui cadru coerent pentru managementul eficient al ariilor protejate din România, inclusiv a cadrului legal și financiar potrivit pentru managementul ariilor protejate.

Website: www.propark.ro

Asociația pentru Protecția Liliecilor din România – APLR

Asociația pentru Protecția Liliecilor din România – A.P.L.R., este o organizație nonprofit, apolitică, care reunește acele persoane din România care se ocupă de studiul și ocrotirea liliecilor. A.P.L.R are ca scop promovarea cercetărilor chiropterologice (studiul și ocrotirea liliecilor) în România precum și protecția mediului și a naturii, în general.

În vederea realizării scopului ei, A.P.L.R are următoarele obiective:

 • Stimularea interesului și preocupărilor fată de cunoașterea liliecilor, față de chiropterologie, prin intermediul mijloacelor mass-media și a altor acțiuni direcționate în acest sens.
 • Realizarea și menținerea unor contacte permanente între chiropterologii din țară și străinătate.
 • Corelarea cercetărilor chiropterologice, orientarea lor spre obiective prioritare, inclusiv obiective rezultate din anumite acțiuni desfășurate pe plan național.
 • Acordarea unei atenții deosebite populațiilor de lilieci din rezervații naturale și speciilor rare sau periclitate. Elaborarea de propuneri în vederea ocrotirii liliecilor și înaintarea lor forurilor de protecția mediului.
 • Desfășurarea de acțiuni concrete, în limitele de competentă ale A.P.L.R, în vederea ocrotirii liliecilor și popularizarea acestui deziderat. Supravegherea şi controlul aplicării legilor care privesc protecția liliecilor.

Website: www.aplr.ro

Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii – Grupul Milvus

Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” este o organizație neguvernamentală, non-profit, dedicată protecției păsărilor și a naturii, activând în domeniul conservării, educației, cercetării şi consultanței cu scopul de a transforma România într-un loc mai bun pentru păsări, natură și oameni.

Grupul Milvus a fost înființat în toamna anului 1991 de câțiva tineri ornitologi entuziasmați. La scurt timp ne-am alăturat la Societatea Ornitologică Română și am devenit sucursala acesteia din Tîrgu Mureș. Începând din 2001, Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” a devenit un ONG înregistrat juridic și independent. Începând din februarie 2009 Asociaţia Grupul Milvus a fost atestată de către ANCS, conform HG551-2007 ca unitate de cercetare și dezvoltare.

Totodată, conservarea speciilor de păsări sălbatice din România se numără printre principalele domenii de activitate ale Grupului Milvus. Astfel, organizaţia are în custodie anumite situri Natura2000, precum Heleşteele Iernut-Cipău – unul dintre cele mai importante complexe de zone umede din Transilvania pentru păsări acvatice, sau Valea Alceului respectiv Lunca Barcăului – situri ce găzduiesc populaţii însemnate de vânturel de seară, specie prioritară pentru activităţile organizaţiei de protecţie a păsărilor răpitoare.

Anual, Grupul Milvus găzduieşte Concursul International de Fotografie de Natura ”MILVUS”, considerat a fi cel mai prestigios concurs de acest fel din România, în cadul căruia au participat în acest an 81 de fotografi din 12 ţări. Results of the 6th International “Milvus” Nature Photography Contest

Website: milvus.ro

img

Fundația Conservation Carpathia – FCC

Fundația Conservation Carpathia desfășoară activități în domeniul protecției biodiversității, a serviciilor de ecosistem, a valorilor asociate cu acestea dar și a cercetării cu privire la mediul înconjurător. Recent, Fundația a demarat o inițiativă cu privire la posibilitatea integrării acestor principii în investiții economice.

Misiunea organizației:

 • Să salveze pădurile virgine şi cvasi-naturale din valea superioară a Dâmboviţei
 • Să introducă biogrupe cu specii valoroase autohtone de amestec, de ajutor, precum şi din cele care apar diseminat în pădurile naturale.
 • Să restaureze vegetația originală riverană, prioritară de-a lungul cursurilor de apă precum și reabilitarea sistemului acvatic din bazinul Dâmboviței
 • Să reducă impactul negativ al eroziunii cauzate de acțiunile oamenilor în zonele în care pădurea a fost exploatată abuziv
 • Să informeze publicul larg despre situl Natura 2000 și să crească interesul pentru conservarea habitatelor și speciilor în acest domeniu.

Website: www.conservationcarpathia.org

Asociația Natura Transilvaniei – ANAT

Asociația „NATURA TRANSILVANIEI” (ANAT) a fost înființată la data de 15 februarie 2012 și are sediul în Cluj-Napoca. Scopul principal al ANAT este protecția, conservarea durabilă și promovarea patrimoniului natural al Transilvaniei.

Societatea Carpatină Ardeleană Satu-Mare
Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti
Societatea Carpatină Ardeleană (SCA) – Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) este o asociație non-profit, neguvernamentală, fondată în 1891 la Cluj. SCA are ca scop: protecția mediului natural și antropic; practicarea și popularizarea drumeției și a ecoturismului în general; cunoașterea, popularizarea și protecția valorilor culturale și etnografice. După o pauză silită de 50 de ani (1948-1989), în 1991 SCA a fost reînființată. În prezent funcționează cu 18 filiale în diferite orașe din Transilvania, cu centrul administrativ la Cluj.

Filiala satmăreană a SCA a fost înființata în 1994 de un grup mic, dar entuziast de iubitori ai naturii cu misiunea: „Societate sănătoasă într-un mediu sănătos”. De atunci, numărul membrilor este în continuă creștere, iar activitatea se diversifică, datorită și unor membri-specialiști în științele naturale și tehnice. În anul 2001, datorită creșterii volumului de activități și în scopul dezvoltării pe termen lung, am devenit persoană juridică independentă de administrația de la Cluj, cu numele de „Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti”).

Website: www.eke.ro

Societatea Ornitologică Română – BirdLife Romnia

Societatea Ornitologică Română (SOR) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care derulează activități pentru protecția păsărilor și naturii cu sprijinul membrilor, voluntarilor, pe bază de donații și proiecte. Are răspândire națională în România prin sucursale și grupuri școlare. Din 1997 este partener al BirdLife International – o rețea mondiala care cuprinde 105 organizații naționale pentru conservarea pasărilor și a naturii.

SOR monitorizează populațiile de păsări sălbatice și face eforturi constante și active pentru protejarea habitatelor acestora. SOR și-a asumat misiunea de a cerceta mediul înconjurător și impactul societății asupra acestuia, de a acționa pentru conservarea și protejarea pasărilor, a speciilor rare și a habitatelor acestora, precum și de a coopera cu autoritățile statului în vederea îndeplinirii misiunilor sale. Astfel că SOR este „vocea” pasărilor în fața societății și autorităților publice și se implică direct în conservarea naturii și vieții, prin acțiuni și proiecte care aduc beneficii reale mediului înconjurător.

Website: www.sor.ro

img

World Wide Fund for Nature – WWF România

Misiunea WWF la nivel global este aceea de a stopa degradarea mediului și de a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.

Organizația are sediul în București și două filiale în țară: la Brașov și la Baia Mare, iar echipa WWF România reunește 50 de specialiști care activează în 5 departamente. În prezent, WWF România derulează diverse activități în domeniul pădurilor, Dunărea și Delta Dunării, arii protejate, specii, economie verde, educație pentru dezvoltare durabilă, politici publice.

Website: www.wwf.ro

img

Asociația Altitudine – filiala Banat

Scopul Asociației Altitudine – filiala Banat este desfășurarea de activități de ecoturism, sporturi montane, conservarea biodiversității, peisagistică şi arhitectura mediului, precum și agricultură ecologică, punându-se totodată accent pe inițiative de educație ecologică, ca și strategie de dezvoltare durabilă. Filiala lucrează cu precădere în zona Banatului, și în special în zona Munților Țarcu.

În prezent, Asociația Altitudine – filiala Banat desfășoară diferite proiecte, precum concursul de mountainbike Maratonul Zimbrilor, Țarcu, o inițiativă de Protejare a Peisajului Forestier Intact Retezat -Godeanu – Ţarcu – Cernei, proiectul Ranger Junior din Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu, dar și un proiect de refacere trasee turistice – proiect în derulare început in 2010 împreună cu Salvamont Caraş-Severin.

Website: www.tarcu.ro

img

Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice

ACDB a fost infiintata oficial, la data de 2 iulie 2003, dar activitatile intreprinse in acest domeniu de catre membrii fondatori au debutat inca din anul 1999, prin participarea la implementarea unor proiecte si programe la nivel national si international. In foarte scurt timp de la infiintare, alaturi de fondatorii Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologice, s-au alaturat noi membrii care au adus cu ei un plus de cunostinte si energie. Astazi, in cadrul asociatiei activeaza peste 50 de membrii a caror experienta in activitatile de protectie a naturii a contribuit din plin la atingerea obiectivelor si aspiratiilor noastre.

Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB) sprijina si promoveaza activitatile de conservare a diversitatii biologice, de educatie ecologica si protectie a mediului inconjurator. Astfel, Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice deruleaza:
– activitati de cercetare stiintifica a diversitatii biologice
– activitati de educatie ecologica in vederea sensibilizarii si constientizarii populatiei in legatura cu problemele speciilor protejate si mediului inconjurator
– activitati de protectie si conservare a florei si faunei salbatice
– activitati de conservare a patrimoniului natural
– activitati de promovare a unor activitati legate de conservarea diversitatii biologice
– activitati de administrare a ariilor protejate

ACDB este custode la SPA și SCI Lunca Siretului Inferior (județele Bacău, Vrancea, Galați și Buzău) și a ariilor naturale protejate suprapuse. Din anul 2004, ACDB a înființat ”Centrul zonal de îngrijire si tratament pentru animale sălbatice” ce funcționează cu scopul de a salva și reabilita exemplare de faună sălbatică.

Website: www.acdb.ro

img

Asociaţia Vinca Minor

Asociaţia Vinca Minor a luat fiinţă pe data de 13.10.2005 ca organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitica, caritativă, având scopul de a promova dezvoltarea durabilă la nivel regional, naţional şi internaţional, educaţia eco-civilă a populaţiei din regiune, prin crearea unui curent de opinie favorabil dezvoltării cunoştinţei ecologice, menit să schimbe comportamentul şi mentalitatea la nivel individual şi colectiv.

În prezent se acordă atenţie deosebită ariei protejate Natura2000 Ciomad-Balvanyos (ROSCI0037- sit SCI de 6029 ha), al cărei custodie am obţinut în februarie 2010. Scopul nostru este realizarea unui sistem management al sitului, care, pe lângă conservarea biodiversităţii urmăreşte principiul dezvoltării durabile.

Website: www.vincaminor.ro

img

ECOTOP Oradea

Organizaţia a fost înregistrată legal în mai 1991 în Oradea. Este o organizaţie de protecţia mediului care activează la nivel regional în partea de vest a României. Începând din 1991 ECOTOP Oradea a derulat numeroase activităţi la care au participat peste 500 de voluntari, elevi şi studenţi din Oradea şi judeţul Bihor. Am lucrat de asemenea cu voluntari Peace Corps în proiecte focusate pe dezvoltare durabilă şi educaţie de mediu. Organizaţia este acreditată ca organizaţie de trimitere şi de coordonare în programele Serviciului European de voluntariat – SEV.

Misiunea: Promovarea principiilor dezvoltării durabile prin activităţi practice şi educaţionale.

Scopul organizaţiei: crearea, dezvoltarea, promovarea şi aplicarea mecanismelor de protecţia mediului şi dezvoltare durabilă a judeţului Bihor

Website: www.ecotoporadea.ro

img

Societatea Ecologică Aquaterra

Activitățile noastre corespund cu programele europene privind conservarea speciilor amenințare –NATURA 2000 și Convenția privind conservarea diversității biologice a Națiunilor Unite.

Mesajul Conducerii

Dorim să aducem o nouă abordare, un plus de viziune, de inovație și soluții reale pentru salvarea speciilor rare de pești din România, in contextul accentuării pericolului dispariției a numeroase specii. In cei peste 20 ani de experiență în conservarea biodiversității, am derulat peste 100 proiecte de cercetare, am organizat peste 50 expediții pe toate râurile din România, am avut inițiative legislative de ocrotire și conservare a speciilor de pești, totul făcut cu pasiune și responsabilitatea pentru viitor. Implica-te in actiunile noastre, mâine va fi prea târziu!

Scopul

Dezvoltarea proiectelor de salvare a speciilor de floră si faună, de creștere a gradului de conștientizare și educaţie pentru protecția mediului înconjurător.

Website: www.vincaminor.ro

img
Fundația Eco-Civica

Fundatia Eco-Civica are o experienta de 23 de ani de implicare in comunitate pentru protectia mediului, patrimoniului (urbanism) si drepturilor omului. In jur de 500 de hectare de spatii verzi si mai multe zone si cladiri de patrimoniu au fost salvate prin activitatea Fundatiei.  De asemenea, a reusit corectarea legislatiei de urbanism, prevederea principala obtinuta fiind participarea publicului la luarea deciziilor. Am avut o contributie deosebita si la corectarea si elaborarea Codului Silvic, iar in prezent suntem implicate in legislatia subsecventa Codului Silvic si pe legislatia ariilor protejate.Website: www.fundatiaecocivica.ro/

img

Asociația Parcul Natural Văcărăști

Asociația Parcul Natural Văcărești (APNV) este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2014. APNV a condus campania pentru înființarea primului parc natural urban din România și a devenit administratorul oficial al parcului, în aprilie 2017, în urma câștigării sesiunii de atribuire în administrare organizată de Minsterul Mediului – decembrie 2016.

Obiectivele APNV pentru parcul natural Văcărești sunt: protecția și conservarea naturii, încurajarea cercetării științifice, sprijinirea acțiunilor de educație și informare pentru mediul înconjurător și asigurarea condițiilor pentru recreere sănătoasă. În viziunea asociației, Parcul Natural Văcărești trebuie să devină un centru de excelență pentru protecția și observarea naturii.Membrii fondatori ai asociației sunt Cristian Lascu și Helmut Ignat, reprezentanții revistei National Geographic Romania, Florin Stoican, Președintele Asociației Kogayon și Dan Bărbulescu, fost director executiv al Asociației Salvați Dunărea și Delta. Ei și-au unit eforturile într-un cadru instituțional care le va permite o mai bună comunicare a rezultatelor proiectului, o mai bună reprezentare a intereselor parcului și ale bucureștenilor în relația cu autoritățile și nu în ultimul rând dezvoltarea de proiecte similare în București sau în alte orașe.

Website: www.parcnaturalvacaresti.ro

img

Asociația pentru dezvoltare comunitară durabilă Alutus

Asociația a luat fiinta in anul 2013, februarie, la initiativa lui Catalin si Anamaria Lazar din comuna Ozun. Scopul asociatiei il constituie realizarea unei dezvoltari durabile prin protejarea mediului inconjurator, sprijinirea comunitatilor rurale si a grupurilor dezavantajate.

Desi infiintata recent, asociatia a reusit sa se implice in diverse proiecte comunitare de anvergura.ALUTUS este membru a Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala din Romania, Retelei IDEALIS destinata dezvoltarii conceptului de economie sociala in cadrul zonelor montane din Romania, Retelei Europene MONTANA cat si a Retelei REDES destinata implementarii conceptului de economie sociala la nivel national. Totodata asociatia a fost acceptata ca membru cu drepturi depline in cadrul Coalitiei pentru Mediu din Romania (CMR) şi a Coaliţiei Natura 2000 din România.

Website: https://facebook.com/AsociatiaPentruDezvoltareComunitaraDurabilaAlutus