Viziunea Coaliției Natura 2000, pentru anul 2028

Coaliția Natura 2000 vă prezintă prima viziune națională unitară pentru ariile naturale protejate ale României. Această viziune a fost elaborată în urma numeroaselor întâlniri ale grupurilor de lucru inițiate de membrii Coaliției, în perioada noiembrie 2015 – august 2018. România, țara cu cele mai diverse condiții biogeografice din Uniunea Europeană, care conservă ecosisteme unice și specii rare, are nevoie de o astfel de viziune, care să fie împărtășită și susținută de toți factorii de decizie, asigurând coerența demersurilor din acest domeniu.

Viziunea pentru Rețeaua Națională de Arii Naturale Protejate se bazează pe cunoștințele și experiența practică acumulate de cei ce au contribuit la elaborarea ei, respectiv reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor implicate în managementul ariilor protejate, ai societății civile și experților din domeniu, atât din cadrul Coaliției Natura 2000, cât și din afara ei.

Succesul implementării acestei viziuni depinde în mod direct de implicarea activă a instituțiilor Statului, a membrilor Coaliției, organizațiilor implicate direct în administrarea ariilor protejate, a societății civile și a tuturor factorilor interesați, de colaborarea dintre aceștia și de asigurarea coordonării demersurilor pe baza unei viziuni comune. Viziunea este structurată pe elementele principale ale unui sistem funcțional de management al ariilor protejate, care, atunci când sunt gestionate eficient, oferă beneficii multiple societății, prin păstrarea unor elemente și sisteme naturale unice, cu valoare ecologică și științifică, prin multitudinea de servicii ecologice și de mediu asociate, oportunități pentru învățare cercetare și dezvoltare economică.