Stagiu de mentorat și formare profesională pentru elaborarea avizelor administratorilor/custozilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Federația Coaliția Natura 2000 lansează un program de training de scurtă durată pentru perfecționarea custozilor și administratorilor de arii naturale protejate în vederea elaborării avizelor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Punând accent pe mentorat și formare profesională, programul se desfășoară în perioada 1 octombrie – 31 martie 2016 (Federația Coaliția Natura 2000 oferind persoanelor înscrise, punctual, consiliere gratuită după această perioadă).

 

În cadrul programului, între custozii și administratorii înscriși va exista o relație de mentorat asigurată de Coaliția Natura 2000, în baza unui suport de curs. După o perioadă minimă de o lună de mentorat (mail, telefon, suport de curs, deplasări pe teren), în cadrul programului vor fi organizate, împreună cu partenerul Propark – Fundația pentru arii protejate,trei sesiuni de formare „față în față”,în care beneficiarii vor parcurge împreună cu experții federației studii de caz, vor dezbate soluții, vor învăța din experiența grupului și vor fi emise avize pentru situații ipotetice.

 

Înscrierile încep în data 21 septembrie 2016 și se încheie odată cu ocuparea celor 45 de locuri bugetate în proiect (locurile pot fi suplimentate cu condiția ca beneficiarul să suporte cheltuielile de deplasare, cazare și masă).

Admiterea  în program se face în ordinea înscrierilor.

 

Beneficiarii eligibili pot fi numai custozii și administratorii de arii naturale protejate, indiferent de forma de organizare (instituții publice, regii, ONG-uri, spre exemplu).

 

Înscrieri: pornind din 21 septembrie 2016, la acest link: https://goo.gl/forms/Zl8LUq2vPF2BmN6j2

Agenda și detaliile despre sesiunile de instruire vor fi anunțate ulterior.

 

Costurile de mentorat, training, cazare, masă, deplasări sunt asigurate de Coaliția Natura 2000 și Propark prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, aprilie 2016 – martie 2017, având o finanțare totală de 65.816,00 CHF, dintre care 59.216,00 CHF reprezintă finanțare nerambursabilă și 6.600,00 CHF contribuția proprie.

  

Despre proiectul Să facem împreună legi pentru natură!

 

Derulat în parteneriat cu Propark – Fundația pentru Arii Protejate, Societatea Ornitologică Română și Societatea Academică Română  – portalul România Curată, proiectul se concentrează pe îmbunătățirea cadrului legislativ din sectorul conservării biodiversității, având ca principal efect facilitarea și promovarea unui management eficient pentru ariile naturale protejate din România. Proiectul a debutat cu monitorizarea lucrărilor Camerei Deputaților, activitate ce este derulată împreună cu Societatea Ornitologică Română pe toată perioada proiectului. Procesul de monitorizare și amendare a inițiativelor legislative se va încheia cu o conferință națională pentru dezbaterea principalelor provocări la care este supus cadrul legal specific. Susținerea implementării corecte a legislației va fi facilitată de partenerul Propark – Fundația pentru Arii Protejate prin instruire, iar juristul Federației va oferi mentoratul  pentru 45 de reprezentanți ai administratorilor și custozilor de arii protejate dar și a agențiilor locale de protecția mediului. Totodată, proiectul va promova 24 de arii protejate din România prin înființarea unei pagini speciale pe portalul www.romaniacurata.ro  și publicarea unei serii de articole în presă, prin intermediul Societății Academice Române.

  

Mai multe despre activități:

 

Mentorat pentru elaborarea avizelor administratorilor in procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Pentru participanții la sesiunile de formare va fi oferită posibilitatea unui mentorat din partea consilierului juridic al Federației Coaliția Natura2000 România, Carmen Bârzan, care îi va ghida în elaborarea de avize pentru planuri și proiecte în ariile naturale protejate într-un mod care să îi protejeze de contestații și să reflecte toate resursele legislative pe care se pot baza.

Cum se desfășoară activitatea de mentorat?

Mentoratul se va realiza prin skype, telefon sau întalniri fizice, pe teren, în care vor fi discutate cazuri concrete de proiecte sau planuri pentru care se solicită aviz, conform suportului de curs. Administratorii vor întocmi o primă versiune a acestor avize, care va fi apoi discutată cu mentorul.  Mentorul va oferi consiliere pentru minim 45 de administratori, în functie de solicitările acestora și de lipsa experienței lor anterioare în acest domeniu.

 

Cum se desfășoară cele 3 sesiuni de instruire organizate pentru 45 de participanți, la nivel național, în trei zone geografice distincte?

 

Cele 3 sesiuni de instruire vor avea în vedere formarea de competențe privind: etapele procedurii de evaluare strategică de mediu, elaborarea şi evaluarea calităţii Raportului de mediu, evaluarea inițială, elaborarea măsurilor de evitare şi reducere a impactului, monitorizarea impactului şi a implementării măsurilor, elaborarea studiului EA, forme de impact şi evaluarea semnificaţiei impactului, formularea soluţiilor alternative, elaborarea măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluţii alternative şi când impactul negativ persistă, cunoașterea aspectelor generale privind legislația specifică ariilor protejate.

 

Sesiunile de formare sunt interactive și vor avea minim 6 ore pe zi . Participanţii vor fi implicaţi activ, pe parcursul sesiunilor de instruire, prin discuţii şi dezbateri dar şi prin exerciţii de grup care să susţină informaţiile teoretice prezentate în materialele realizate.

 

Cele trei sesiuni vor fi organizate după cum urmează:

Sesiunea 1: Regiunea Nord-Vest:  Cluj Napoca, Noiembrie 2016

Sesiunea 2: Regiunea Sud: Pitești, Noiembrie 2016

Sesiunea 3: Regiunea Nord Est: Piatra Neamț/Vânători Neamț, Ianuarie 2017

  

FOARTE IMPORTANT!!!

 

Pentru absolvirea cursului, participanții vor trebui să demonstreze nivelul de cunoștințe acumulat, prin parcurgerea unui test final și întocmirea unei scurte documentații pentru  abordarea/rezolvarea unei situații problemă din cadrul ariei protejate în care își desfășoară activitatea.

 

Traineri care vor livra sesiunile de instruire au experiență practică în domeniul legislație în sprijinul ariilor protejate, evaluarea impactului de mediu și evaluarea strategică de mediu (EIA și SEA).

 

                  Inline image 1