DESPRE FEDERAȚIA COALIȚIA NATURA 2000 ROMÂNIA

Federația Coaliția Natura 2000 România acționează informal din 2003, când 55 de membrii, organizații nonguvernamentale din domeniul protecției naturii, s-au reunit pentru a-și consolida puterea de acțiune la nivel național și local, și pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România.

Din 2013, Federația are personalitate juridică și 15 membrii înregistrați oficial. Printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România.

Direcțiile principale de acțiune ale Federației sunt:

  • implicarea activă în procesul de identificare a siturilor nominalizate pentru încadrare în cadrul rețelei Natura 2000 și oferirea de sprijin entităților ce asigură managementul acestor zone;
  • desfășurarea unor activități de advocacy și watchdog
  • facilitarea activităților de conștientizare și participare publică asociate implementării Natura 2000;
  • întărirea capacitații ONG-urilor de mediu de a se implica în mod activ în protecția naturi.

 

Abordarea propusă de Coaliție este una de cooperare cu autoritățile, urmărind totodată respectarea obligaților de către structurile guvernamentale.

Membrii Coaliției sunt organizații neguvernamentale care au aderat la principiile Coaliției și a căror preocupare principală este protecția naturii în România.

Dacă doriți să vă implicați activ în implementarea rețelei Natura 2000 în România vă puteți alătura Federației Coaliția Natura 2000 România ca organizație membră a Coaliției sau ca persoană resursă în cadrul unei organizații membre.

Pentru procesul de aderare la Federație, click aici