Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Stiri

Solicitările Coaliției către Președintele Iohannis!

In urma invitației de participare la consultări, trimise de Președintele Klaus Iohannis către reprezentații societății civile, Federația Coaliția Natura2000 România a trimis vineri 06 noiembrie 2015 un document de poziție cu solicitările pentru îmbunătățirea sectorului de conservare a biodiversității.

Domnule Președinte,

Resursele naturale sunt vitale pentru dezvoltarea durabilă a României. Acest lucru nu este recunoscut, astfel că distrugerea capitalului natural continuă într-un ritm alarmant.

Având în vedere faptul că ariile protejate ocupă aproape 25% din suprafața Romaniei, managementul acestora influențează direct şi indirect întreaga ţară. Reţeaua de arii protejate ar trebui să fie instrumentul principal pentru protejarea celor mai valoroase zone ale țării și model de utilizare durabilă a resurselor. Neglijarea lor va duce la transformarea României din țara cu un capital natural excepțional într-o țară fără resurse, fără capital de dezvoltare, înglodată în sărăcie. Drept urmare,

Federația Coaliţia Natura 2000 solicită în numele membrilor săi:

 1. Asumarea unei responsabilități concrete din partea guvernului pentru menținerea ariilor protejate, prin înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) în subordinea directă a Guvernului sau Președinției şi alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru managementul acestora.
 1. Asigurarea participării societății civile la managementul ariilor protejate din Romania ca un garant pentru independența politică a deciziilor și pentru asigurarea unui management participativ.
 1. Redirecționarea unei părți din Fondul de Mediu pentru finanțarea sistemului de management al ariilor Protejate şi eliminarea din acest instrument a finanţărilor destinate tuturor investiţiilor cu impact semnificativ asupra naturii.
 1. Reevaluarea Planului Naţional de Acţiune in Domeniul Energiei din Surse Regenerabile şi condiţionarea aprobări proiectelor energetice şi a alocării certificatelor verzi de îndeplinirea unor condiții stricte de conservare a biodiversității.
 1. Limitarea exploatării resurselor naturale în parcurile naționale la nivelul necesităţilor comunităților locale.

 

Pozitia oficiala a Federatiei Coalitia Natura2000 Romania in legatura cu infiintarea ANANP

Brașov, 21.10.2015- Federația Coaliția Natura2000 România face publică poziția sa față de înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) printr-o scrisoare oficiala adresată factorilor de răspundere din Ministerul Mediului,Apelor și Pădurilor.

Stimate doamne, stimati domni,

În urma analizei propunerilor de acte normative primite si a discutiilor desfasurate la sediul MMAP, Federația Coaliția Natura 2000 România a formulat următorul punct de vedere cu privire la înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP):

 1. Considerăm absolut necesară înființarea ANANP în scopul asigurării unui management unitar și eficient al sistemului de arii naturale protejate  printr-o coordonare metodologică corespunzătoare a administratorilor de arii protejate constituiți conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu adaptările, modificările și completările ulterioare (menționat în continuare cu denumirea de OUG 57/2007).
 1. Solicităm revizuirea propunerii de lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, astfel:

“Art. 1 – În vederea realizării unui management unitar și a coordonării eficiente a ariilor naturale protejate se înființează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului finanțată din venituri şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi surse de finanţare externe”.

Numai astfel se reflectă în mod corespunzător rolul, competențele și atribuțiile ANANP, în baza unei note de fundamentare revizuite privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

 1. Solicităm elaborarea unei noi propuneri de hotărâre de guvern pentru stabilirea atribuțiilor și competențelor Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, a structurii organizatorice și a numărului de personal necesar. Această solicitare vine din analiza documentului care conține expunerea de motive pentru înființarea ANANP. Rezultatele analizei noastre sunt prezentate în Anexa 1.

Punctul de vedere al Federației Coaliția Natura 2000 România cu privire la rolul ANANP și la procesul de modificare a gestionării sistemului de arii protejate inițiat este următorul:

A.  Conform OUG 57/2007 articol 56 aliniat 1, atribuțiile MMAP cu privire la administrarea ariilor protejate pot fi preluate de către o agenție în cazul în care aceasta se constituie. HG 38 / 2015 precizează că atribuțiile autorității centrale pentru mediu cu privire la ariile protejate este să coordoneze, monitorizeze și să controleze activitatea administratorilor ariilor protejate (articol 6 IV, punctul 45). Aceste acte normative prevăd ca și rol și atribuții pentru ANANP,coordonarea metodologică a ariilor protejate.

B.  Rolul de coordonare metodologică este prezentat ca fiind prioritar pentru această nouă structură și în Studiul de fundamentare al ANANP realizat în anul 2007 la solicitarea autorității centrale pentru mediu, NAPA / ANANP Strengthening the National Framework for Biodiversity Conservation through Development of the National Agency for Natural Protected Areas and Biodiversity Conservation (NAPA) and Subordinated Bodies. Acest studio menționează ca și rol și atribuții principale ale ANANP, realizarea unei politici și strategii naționale pentru un system eficient de arii protejate, realizarea și asigurarea implementării de programe nationale pe principalele domenii de management în ariile protejate, ambele în scopul canalizării eforturilor administratorilor și a resurselor existente spre acțiuni prioritare atât la nivel national cât și la nivel de arie protejată.

C.  Pe lângă rolul critic de coordonare metodologică, ANANP poate aduce un plus de valoare în administrarea ariilor protejate existente, prin asigurarea administrării corespunzătoare a ariilor protejate care nu sunt subcontractate de către terți. Articolul 18 al OUG 57 / 2007 asigură un cadru corespunzător pentru a permite menținerea unei structuri de administrare diversificată, asigurând astfel unul din cele mai progresiste sisteme de administrare din Europa. Tendințele în administrarea ariilor protejate la nivel european și mondial sunt de descentralizare și de implicare a cât mai multor factori interesați în sistemul de decizie, de management și de administrare.

D.  Din punctul nostru de vedere un sistem unitar și integrat de arii protejate presupune existența unei strategii a sistemului de arii protejate, care să includă și aspectele legate de administrare și coordonarea administratorilor, precum și existența unei entități cu resursele umane și financiare necesare pentru implementarea strategiei. Această entitate (ANANP) trebuie să asigure coordonarea, elaborarea de metodologii, proceduri, ghiduri și normative tehnice, să asigure monitorizarea eficienței managementului ariilor protejate șisprijin financiar pentru administratori.

Considerăm că prioritățile majore pentru sistemul de arii protejate îl constituie în prezent:

 • asigurarea finanțării sistemului, respectiv crearea unei linii bugetare dedicată conservării naturii, care va sta la baza ANANP și a administrării ariilor protejate. Sistemul de alocare a fondurilor se poate discuta ulterior, cu experți de la Ministerul de Finanțe.
 • Asigurarea cadrului necesar și a alocării de fonduri pentru plăți compensatorii acordate proprietarilor cărora li se impun restricții în arii protejate.

În forma sa actuală propunerea de hotarâre de guvernpentru înființarea ANANPstabilește un cadru care va  distruge sistemul de administrare construit cu eforturi deosebite în ultimii 15 ani. Toate investițiile în crearea capacității de administrare, realizate din diverse surse de finanțare, inclusiv cele asigurate de Comisia Europeană pentru a sprijini rețeaua Natura 2000 vor deveni inutile dacă se aprobă această propunere de hotărâre de guvern, care în forma sa actuală nu poategaranta realizarea în timp util a unui sistem centralizat funcțional.

Având în vedere cele de mai sus solicităm reluarea procesului de elaborare a propunerii de lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și a propunerii de hotărâre de govern pentru stabilirea atribuțiilor și competențelor Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, a structurii organizatorice și a numărului de personal necesar prin constituirea unui grup de lucru cu implicarea principalilor factori interesați și organizarea unei proceduri de consultare corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale.

Acest punct de vedere este asumat de membrii Coaliției, însumând 17 organizații reprezentative pentru domeniul conservării biodiversității din Romania.

In speranta ca pozitia noastra reprezinta un real interes pentru procesul de infiintare al ANANP, va multumim pentru timpul acordat si va stam la dispozitie pentru consultari.

 

Anexa 1_Modificare Lege si HG ANAP_Comentarii la documentul EXPUNERE DE MOTIVE pentru înființarea Agenției Naționale pentru Ariile Naturale Protejate

Număr-record de europeni cer politicienilor să protejeze natura!

București, 24 iulieAproape jumătate de milion de europeni au transmis Comisiei Europene mesajul de a păstra legislația de protejare a naturii în Europa. Consultarea publică organizată de Comisie pentru a sonda părerile europenilor privind relevanța și eficacitatea legislației Natura 2000 a atins un număr-record de participanți (vezi Nota 1). Nicio altă consultare publică la nivel european nu a mai avut parte de o asemenea reacție, și aceasta încă nu s-a încheiat. Oamenii care îndrăgesc natura și vor să aibă o contribuție concretă și imediată la protejarea ei, mai pot semna petiția Alertă pentru natură până duminică (26 iulie), la miezul nopții, când Comisia Europeană va închide platforma online de consultare. 

Pe 12 mai, 4 organizații mari de mediu (vezi Nota 2) au lansat campania și petiția „Alertă pentru natură” (vezi Nota 3), ca răspuns la intențiile Comisiei Europene de a modifica cele două acte normative (Directiva Păsări și Directiva Habitate) care formează legislația de protejare a naturii în Uniunea Europeană. Directivele Natura 2000 reprezintă cea mai solidă legislație de mediu din lume. Campania a insistat asupra nevoii stringente de îmbunătățire a implementării (transpunerea în legislația națională) și aplicării în teren a legislației, precum și asupra slabei finanțări acordate managementului siturilor Natura 2000; acestea sunt, de fapt, problemele reale legate de directivele Natura 2000, și nu eficacitatea sau relevanța acestei legislații (vezi Nota 4).

Cei aproape o jumătate de milion de oameni, precum și alte peste 120 de ONG-uri de la nivel european au transmis un mesaj clar: Directivele Natura 2000 nu trebuie modificate.

În România, directivele Natura 2000 oferă o pârghie majoră de protecție a naturii pentru 531 de arii naturale și numeroase de specii de floră și faună, cum ar fi urșii, râșii, ciocănitorile și berzele, vidrele sau fluturii. Peste 6.000 de oameni au semnat petiția pentru păstrarea directivelor Natura 2000 în forma actuală; duminică, 26 iulie, este ultima zi în care cei doresc să sprijine eforturile noastre o mai pot face.

Magor Csibi, Director WWF-România: Această consultare este una istorică pentru UE. Niciodată nu a existat o consultare publică în istoria Uniunii la care să participe atât de mulți cetățeni, arătând celor care iau deciziile că atunci când vorbim de natură, nu suntem în continuare dispuși să cedăm. Liderii UE nu ratează nicio ocazie să spună că vor să fie mai aproape de cetățeni, iar această consultare le dă oportunitatea de a arăta că aceste afirmații nu sunt simple enunțuri politicianiste. Oamenii vor un viitor sigur, iar o parte integrantă a acestui viitor este și va fi natura. Atât lumea ștințiifică, cât și natura ne dau semne că viziunea clasică a economiei-pirat care crește până la infinit nu poate fi susținută și iată, cetățenii UE spun răspicat că vor o schimbare de viziune. Noi le mulțumim pentru sprijin și ne pregătim să ducem acest mesaj mai departe.

La nivel european, directivele  asigură protecție pentru 27.000 de arii naturale și peste 1.000 de specii-cheie. Acestea și-au dovedit funcționalitatea pentru salvarea de la dispariție a unor specii emblematice din Europa, cum ar fi lupul, codalbul sau foca (vezi Nota 5). Datorită Directivelor Natura 2000, Europa deține acum cea mai mare rețea de arii naturale protejate din lume, care acoperă aproape un sfert din teritoriul Uniunii Europene, lucru care a durat mai mult de 30 de ani de înfăptuit. De asemenea, analizele arată că rețeaua Natura 2000 generează diverse beneficii în valoare de circa 200-300 miliarde euro/an. Fiecare euro investit în rețeaua Natura 2000 generează de circa 7 ori mai multe joburi decât fiecare euro investit în Politica Agricolă Comună.

Studii științifice (vezi Nota 6) au arătat că directivele contribuie semnificativ la protejarea unor specii și habitate vulnerabile și, totodată, la dezvoltarea socio-economică a comunităților locale și a regiunilor în care se află.

În paralel cu consultarea publică, Comisia a solicitat informații din partea mai multor factori de interes, cum ar fi autorități publice, utilizatori de teren, mediul de afaceri și organizații de mediu (vezi Nota 7). Mare parte din argumentele și dovezile oferite de aceștia susțin directivele și indică aceleași probleme: nevoia unei implementări și a unei aplicări mai bune și nevoia unor finanțări adecvate pentru conservare. Foarte puțini factori de interes au contestat directivele în forma actuală și au cerut revizuirea lor, aceștia fiind anumiți actori din sectorul agricol, asociații de proprietari privați de păduri sau actori din sectorul de pescuit industrial. Un sprijin puternic pentru directive a venit din partea unor operatori economici din sectoare precum industria cimentului, agricultura ecologică și turismul.

Geneviève Pons, Director WWF European Policy Office a afirmat următoarele, în numele coaliției de campanie: Într-un moment critic din istoria Uniunii Europene, sprijinul enorm primit din toate colțurile continentului pentru salvarea legislației de mediu europene demonstrează că oamenii se pot coaliza pentru a apăra ceea ce contează pentru ei. Europenii își îndrăgesc natura și îi interesează legile care o protejează. Acum Comisia trebuie să ia în seamă toate dovezile și să traseze un plan pentru protejarea naturii care să se bazeze pe investiții mai mari în natură și pe o aplicare mai riguroasă a legii.

Rezultatele complete ale consultării publice vor fi publicate în toamna acestui an de către Comisia Europeană, iar o decizie finală asupra viitorului legislației Natura 2000 este așteptată în jurul lunii iunie 2016.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Diana Cosmoiu, Specialist regional politici publice, WWF-România dcosmoiu@wwfdcp.ro, 0725.433.576

Cristina Șut, Expert legislație de mediu, SOR, cristina.sut@sor.ro, 0745.094.587

Federația Coaliția Natura 2000 România, office@natura2000.ro, 0371.092.553

 

Note pentru editori:

 1. Această consultare a fost singura șansă pentru publicul larg să se exprime în procesul de evaluare a Directivelor Natura 2000. Procesul de evaluare a început în ianuarie 2015 și durează, în total, circa 1 an. Directivele au intrat în această evaluare ca parte dintr-un demers mai amplu al Comisiei de a sigura acte legislative potrivite scopurilor specifice. În mai puțin de 3 luni, campania „Alertă pentru natură”, a generat o reacție publică fără precedent: aproape jumătate de milion de cetățeni din Europa au semnat petiția comună, peste 50.000 de mesaje au fost trimise pe rețeaua de socializare Twitter Vice-Președintelui Comisiei Europene Timmermans și Comisarului pentru mediu al UE Vella.
 2. BirdLife, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe și WWF.
 3. Website-ul WWF al campaniei http://www.wwf.ro/campanii/alertapentrunatura/.
 4. Revendicările WWF se pot consulta în documentul de poziție adresat instituțiilor din România și Comisiei Europene și pregătit în cadrul campaniei „Alertă pentru natură”: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/position_paper_wwf___nature_alert.pdf
 5. Succese de conservare datorate Directivelor Natura 2000 (în engleză): http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/natura2000_factsheet_final.pdf
 6. Dovezile științifice și studiile de caz oferite de organizațiile de mediu în timpul primei faze a procesului de evaluare a directivelor – fitness check (în engleză):

Birdlife: http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/Evidence%20Fitness%20Check%20Stichting%20BirdLife%20Europe.pdf

WWF: WWF Evidence Gathering Questionnaire for the Fitness Check of the Nature Directives

Friends of the Earth: https://www.foeeurope.org/sites/default/files/biodiversity/2015/evidence_gatheringquestionnaire.pdf

European Environmental Bureau: http://www.eeb.org/?LinkServID=A2CBB4DC-5056-B741-DB496CBE02F8BB32&showMeta=0&aa

Puncte importante din studiile științifice:

 • Directivele Natura 2000 sunt eficace:

– speciile de păsări listate în Anexa I a Directivei Păsări au o stare de conservare mai bună pe teritoriul UE decât în afară teritoriului UE

– directivele au ajutat și la protejarea altor specii, în afara celor enumerate în aceste acte normative

– biodiversitatea din zonele agricole este în declin sau chiar aproape de colaps

 • Directivele au revoluționat conservarea naturii în Europa; acestea au dus la creșterea suprafeței terestre protejate de la 8% la 18%
 • Directivele au ajutat la salvarea unor locuri ca Valea Rospuda din Polonia, Cheile Kresna din Bulgaria sau râuri de munte din România (cum ar fi râul Topolog din Munții Făgăraș sau râurile Șucu, Olteana și Bistra Mărului din Munții Țarcu)
 • Există dovezi din ce în ce mai consistente că directivele generează beneficii enorme la costuri reduse:

– rețeaua Natura 2000 generează diverse beneficii în valoare de circa 200-300 miliarde euro/an

– fiecare euro investit în rețeaua Natura 2000 generează de circa 7 ori mai multe joburi decât fiecare euro investit în Politica Agricolă Comună

– legislația de mediu din UE reprezintă doar 1% din încărcătura administrativă pe care mediul de afaceri trebuie să o gestioneze (conform analizei Grupului Stoiber al Comisiei Europene – High Level Group on Administrative Burden, 2014)

– în 2012, Directivele Natura 2000 nu au apărut, în cadrul unei consultări publice a Comisiei Europene, în topul celor 10 cele mai împovărătoare legi UE pentru întreprinderile mici și mijlocii

 • Adevărata problemă este o aplicare precară/încălcări ale legislației și sub-finanțarea pentru această rețea de arii naturale valoroase:

– numai 20% din nevoile de finanțare sunt acum îndeplinite

– zeci de situri Natura 2000 au fost distruse, fără ca autoritățile să intervină/cu contribuția acestora. Un exemplu în acest sens, în Romania, este situl Munții Fagaraș, unde distrugerile produse de investițiile de tip MHC (microhidrocentrale) au fost constatate chiar de către Comisia Europenă care a deschis recent împotriva României procedura de infringement pentru încălcarea legislației UE  în acele cazuri.

 1. Toate datele trimise de factorii de interes consultați de Comisia Europeană sunt disponibile aici (în engleză): http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/evidence_gathering/index_en.htm.

Puncte importante:

O susținere puternică a directivelor și un apel pentru o implementare mai bună, o aplicare mai exigentă și o finanțare adecvată au fost exprimate de toate organizațiile de mediu care au pus în evidență și alte probleme de mediu, precum eșecul continuat al Politicii Agricole Comune de a sprijini în mod corespunzător conservarea biodiversității. O poziție de susținere a directivelor a fost exprimată și de operatori din mediul de afaceri – sectoare precum industria cimentului, turismului, agriculturii ecologice sau sectorul financiar. Alți actori din sectorul de energie, autorități portuare sau unități silvice publice, de pildă, nu au contestat cadrul legislativ, însă au subliniat, din nou, aspecte de implementare – nevoia unei consultări mai bune cu factorii interesați, o ghidare mai bună, o finanțare mai bună, o pregătire mai bună din punct de vedere al cunoștințelor și competențelor, o monitorizare și un management mai performant al siturilor Natura 2000.

Un atac clar la adresa directivelor a fost lansat din partea sectoarelor agriculturii industriale, pescuitului industrial și exploatării pădurilor și mai ales din partea unor țări precum Germania și țările nordice. Câteva exemple notabile de astfel de actori sunt: CEPF (Federația Europeană a Proprietarilor Privați de Păduri), Europeche (industria de pescuit industrial), Federația Agricultorilor din Suedia. Aceștia cer modificări care ar însemna dizolvarea regimului actual de protecție legală.

În Germania, operatori din agricultură, silvicultură, proprietari de terenuri și vânători au rulat o petiție online care cere desființarea cadrului legislativ actual pentru conservarea naturii: http://natura2000.forum-natur.de/.

 

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

Despre SOR

Societatea Ornitologică Româna (SOR) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care derulează activități pentru protecția păsărilor și naturii cu sprijinul membrilor, voluntarilor, pe baza de donații și proiecte. Are răspândire națională prin sucursale și grupuri școlare, din 1997 este partener al BirdLife International – o rețea mondială care cuprinde 105 organizații naționale pentru conservarea păsărilor și a naturii. Estea cea mai longevivă organizație neguvernamentală de mediu din România, fiind înființată în 1990.

Despre Coaliția Natura 2000

Coaliția Natura2000 România este o federație de organizații neguvernamentale care au ca scop să contribuie la managementul eficient al ariilor naturale protejate în România și la sprijinirea acțiunilor de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice la nivel national. Membrii federației sunt custozi de arii naturale protejate, cu experiență de peste 10 ani în conservarea naturii în România.

Râul Alb din Munții Retezat mai aproape de libertate!

Brașov, 10 iulie –Federația Coaliția Natura 2000 România anunța câștigarea procesului de suspendare a executării Deciziei Etapei de Încadrare pentru proiectul “Construire  şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb” al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., amplasat pe Râul Alb, situat în Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului şi în situl Natura 2000 Strei-Haţeg, pana la solutionarea pe fond a actiunii in contencios administrativ.

 

Federația Coaliția ONG Natura 2000 a solicitat în instanță anularea proiectului, în luna aprilie 2015, cu suspendarea lucrărilor până la soluționarea cazului. In data de 09.07.2015 a avut loc pronunțarea sentinței în cazul suspendării Deciziei Etapei de Încadrare emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în favoarea reclamantei Federația Coaliția Natura2000 Romania.

Proiectul presupune construirea de microhidrocentrale pe Raul Alb, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara, care va cuprinde doua tronsoane înglobând în total 3 microhidrocentrale (MHC).

Prin dispozitiile Deciziei Etapei de Incadrare  nr.1327/26.08.2013, revizuita la data de 11.09.2014s-a deci ca Proiectul privat “Construire  şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb” al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., poate fi amplasat in extravilanul comunei Salasu de Sus, sat Coroiesti, jud.Hunedoara, in interiorul ariei protejate-Situl Natura2000 ROSCI0236 Strei-Hateg, desemnat pentru specii de flora si fauna continute in Anexa II a Directivei Consiliului conform Formularului standard Natura2000.

Prin plangerea prealabila formulata, am cerut Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara revocarea Deciziei Etapei de Incadrare, apreciind ca aceasta contravine atat reglementarilor nationale, cat si prevederilor comunitare in domeniul protectiei mediului, afectand speciile si habitatele protejate la nivelul Uniunii Europene si distrugand valea naturala a Raului Alb.

 

Decizia contestata incalca grav dispozitiile restrictive ale Avizului de mediu nr. 10938/10.12.2012 la Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2012, actualizata pentru perioada 2011-2020, emis de Ministerul Mediului si Padurilor, prin care se interzice in mod expres avizarea favorabila a proiectelor de investitii, conform Cap. III-Masuri de prevenire, reducere si compensare a efectelor adverse asupra mediului, alin.(9):-„In aceste situri de interes comunitar(SCI-uri) care au fost propuse pentru protejarea speciilor de pesti, vidra, rac sau pentru habitate care sunt influentate, nu se vor propune/aproba/accepta dezvoltarea/amplasarea microhidrocentralelor” ,

 

Sentința din 9.07.2015 va permite oprirea executării oricăror lucrări în zona proiectului, pana când instanta se va pronunța privind legalitatea avizării acesteia, procesul fiind în continuare pe rolul Tribunalului Hunedoara.

Federația Coaliția Natura 2000, email office@natura2000.ro , telefon 0725.964.055

 

Federația Coaliția Natura 2000 România acționează informal din 2003, când 55 de membrii, organizații nonguvernamentale din domeniul protecției naturii, s-au reunit pentru a-și consolida puterea de acțiune la nivel național și local, și pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Din 2013, federația are personalitate juridică și 15 membri înregistrați oficial. Printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România. În perioada iunie 2014-aprilie 2016 Federaţia derulează proiectul Capacitate si Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din România , proiect finaţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

VICTORIE! Raurile din Munții Ţarcu salvate de la distrugere.

Braşov, 06 iulie –Federația Coaliția Natura 2000 România salută decizia Tribunalului Caras Severin care s-a pronuntat pentru anularea Acordurilor de Mediu eliberate ilegal pentru proiectele

Amenajare Hidroenergetică Bistra Mărului – captare, conductă forțată 2 MHC” şi „Amenajare Hidroenergetică Șucu și Olteana – captare, conductă forțată 2 MHC – racord la sistemul energetic național” , din Comuna Zăvoi, Judeţul Caraş-Severin, beneficiar ALSET ENERGY SRL. Astfel situl Natura2000 Muntii Tarcu, arie naturala protejata de interes european, a fost salvat de la impactul pe termen lung generat de constructia microhidrocentralelor cuprinse in aceste proiecte.

 

Federația Coaliția Natura 2000, a solicitat în instanță anularea acordurilor de mediu inca din în luna august 2014, pentru a evita efectele negative ale constructiei si functionarii microhidrocentralelor asupra speciilor de fauna acvatica si asupra habitatelor protejate in acest sit. Acordurile de Mediu au fost emise ilegal de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras Severin in iunie 2014, cu ignorarea prevederilor Avizului de Mediu la Strategia Energetica a Romaniei 10938/2012 si a avizului negativ al administratorului sitului Natura2000 pentru aceste proiecte.

Calea instantei de judecata a fost aleasa dupa ce Agentia de Protectia Mediului Caras Severin nu a dat curs sesizarilor transmise in prima parte a anului 2014 de catre WWF Romania, Societatea Carpatina Ardeleana si Federatia Coalitia Natura2000 care au cerut neemiterea acordurilor de mediu.

 

„Acesta decizie a instantei este pentru noi un semnal ca legea poate si trebuie sa fie respectata in Romania si in acest sector al avizarii constructiilor de micro-hidrocentrale si speram ca si alte agentii de protectia mediului din tara sa inteleaga acest semnal. In acelasi timp este o proba a impactului pe care il putem avea ca si organizatii ale societatii civile daca actionam impreuna cu determinare, folosind toate parghiile pe care le avem la dispozitie, pentru a opri distrugerea naturii. Dincolo de problema eliberărilor abuzive şi ilegale a acordurilor de mediu necesare demarării acestor proiecte, un râu este un sistem viu iar acest lucru nu este din pacate inteles si respectat nici de cei care ar trebui sa vegheze la protectia lui ” a declarat Luminita Tanasie pentru Federatia Coalitia Natura2000 Romania.

 

Proiecte nu tocmai „prietenoase” cu natura

 

Proiectele presupun construirea unui număr de 4 microhidrocentrale pe Râurile Bistra Mărului, Șucu și Olteana, râuri care fac parte din situl Natura2000 ROSCI0126 Munţii Ţarcu, munţi care formează o zonă compactă practic nealterată şi fără aşezări umane, cu excepția Poienii Mărului şi a complexului turistic Muntele Mic. Masivul concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale (81 %), cu o diversitate remarcabilă şi cu o abundenţă locală de 25-78 ori mai mare faţă de media la nivel naţional. Din fondul forestier, peste 10.016 ha sunt păduri virgine şi cvasivirgine – 29 % din aria impadurita si 1/6 din aria intregului masiv.

In zona cursurilor de apă Bistra Mărului, Șucu si Olteana ( Bazinul Hidrografic Timiș) au fost găsite şi identificate specii de pești ca Cottus gobio (specie care este afectată de orice modificare a habitatului care poate duce chiar şi la dispariția speciei din zonă) precum şi specia Eudntomizon danfordi( este o specie care are nevoie de un volum de apă relativ mare şi o diversitate a microhabitatelor de asemenea relativ mare).  Microhidrocentralele fragmentează habitatele râurilor, afectând o bogată fauna de nevertebrate acvatice precum și migrația peștilor pentru depunerea icrelor. Distrug și habitatele ripariene (de pe maluri), de care depind specii de nevertebrate, animale și păsări. Pe unde se construiesc microhidrocentrale, apa cristalină a râurilor și pârâurilor de munte devine un amestec de noroi și piatră, în care orice formă de viață dispare.

 

In urma evaluării documentațiilor depuse de către societatea Alset Energy S.R.L cu privire la cele două proiecte de investiții, prin Hotărârea nr. 7/11/03.12.2012/CS, Consiliul Științific al sitului Natura2000 Munții Țarcu a avizat nefavorabil Studiile de evaluare adecvata depuse in susținerea celor două cereri de emitere a acordurilor de mediu.

Ulterior, in urma analizei studiilor de evaluare adecvată elaborate la solicitarea beneficiarului si in baza recomandărilor Consiliului Științific, Asociația „Altitudine”, administrator al sitului Natura2000 Munții Țarcu, a acordat aviz negativ acestor proiecte.

Cu toate acestea, prin încălcarea tuturor normelor juridice in vigoare, APM Caraş Severin a emis acordurile de mediu pentru aceste proiecte.

Conform prevederilor O.U.G nr.57/2007 art.28 alin 7 „Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activități in ariile naturale protejate, si, după caz, in vecinătatea acestora, se realizează numai cu avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor protejate”, astfel că zona de interes, fiind localizată in perimetrul sitului Natura2000, A.P.M Caras-Severin era obligată să ţină seama de avizul administratorului.

În același sens, au fost încălcate și prevederile Ordinului nr. 19/13.01.2010 al Ministerului Mediului si Padurilor pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, studiul de evaluare adecvată neținând seama de prezența și impactul asupra unor specii prioritare. A.P.M. Caras-Severin a stabilit în mod eronat că nu există impact semnificativ asupra biodiversității în absența acestor informații cheie (speciile afectate și impactul asupra acestora).

Emiterea Acordurilor de mediu încalcă legislația UE transpusă la nivel național, deoarece nu se îndeplinesc condițiile excepționale prevăzute la art. 6.3-6.4 din Directiva Habitate. Conform acestora, singura situație în care ar fi putut fi permisă construirea acestor proiecte susceptibile de a afecta în mod semnificativ Situl Natura 2000 Munții Țarcu ar fi fost dacă MHC-urile în cauză reprezentau proiecte de interes public major, caz în care ar fi trebuit urmată procedura notificării Comisiei Europene și așteptarea unei opinii în acest sens.

Federatia Coalitia Natura2000 a solicitat in instanta si anularea Deciziei Etapei de Incadrare care sta la baza avizarii constructiei de microhidrocentrale de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, pe Raul Alb in Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului si situl Natura2000 Strei Hateg. Cazul este pe rolul instantei Tribunalului Deva.

 

 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi:

Federația Coaliția Natura 2000 Romania, email office@natura2000.ro , telefon  0725 964 055

Despre Federația Coaliția Natura 2000

Federația Coaliția Natura 2000 România acționează informal din 2003, când 55 de membrii, organizații nonguvernamentale din domeniul protecției naturii, s-au reunit pentru a-și consolida puterea de acțiune la nivel național și local, și pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Din 2013, federația are personalitate juridică și 15 membri înregistrați oficial. Printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România. În perioada iunie 2014-aprilie 2016 Federaţia derulează proiectul Capacitate si Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din România , proiect finaţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Managementul voluntarilor implicati in ariile protejate

 

ProPark – Fundaţia pentru Arii Protejate vă invită să participaţi în perioada 21-23 iulie 2015 şi în perioada 29-31 iulie 2015  la una din sesiunile de instruire cu tema: “Managementul voluntarilor implicati în ariile protejate”,organizat în cadrul proiectului „Implică-te! E NATURAL să fii voluntar” finanțat de programul Fond ONG în România prin contribuţia financiară a granturilor SEE, 2009-2014.

În prezent aproape un sfert din suprafața țării este inclusă în parcuri naționale și naturale, rezervații naturale și situri Natura 2000, în care componenta de conservare a naturii în contextul dezvoltării durabile are o importanță deosebită. Prin acest proiect dorim să încurajăm participarea cetăţenilor la protecţia naturii prin activităţi de voluntariat în beneficiul ariilor protejate din România. Implicarea voluntarilor în ariile naturale protejate poate contribui la diverse activități (fundraising, educație pentru natură, comunicare, asistență juridică, realizarea de poteci tematice, igienizare, lobby și advocacy).

Cursul se adresează angajaţilor din cadrul administraţiilor-custodiilor de arii protejate, voluntarilor cu rol de coordonare a altor voluntari, membrilor ONG-urilor care doresc să lucreze eficient cu voluntarii în domeniul protecţiei naturii. În cadrul acestor sesiuni de instruire, participanţii vor realiza planul unui program de voluntariat pentru aria protejată pe care o reprezintă şi se vor familiariza cu diverse instrumente şi tehnici de gestionare a voluntarilor, cunoscând un sistem profesionist de management al voluntarilor în 9 pasi. Din cele 30 de programe de voluntariat propuse la cursuri, se vor finanţa prin proiect 10 activităţi de voluntariat în 10 arii protejate din România.

Sesiunile de instruire vor fi susţinute de experţii Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat (www.provobis.ro), cu o vastă expertiză în oferirea de instruire şi consultanţă în gestionarea voluntarilor şi a programelor de voluntariat, alături de echipa ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate.

Cele 2 sesiuni de instruire vor avea loc la Casa Mureşan, str. Str. Nicopole, nr. 54, Brasov, județul Braşov.

Cursurile sunt intensive, cu începere la ora 9.00 și încheiere la ora 17.30 în fiecare zi. Seminarul pune accent pe experiența și implicarea activă a participanților, are în vedere provocările cu care aceștia se confruntă și include exerciţii interactive, auto-evaluări, schimb de experienţă.

Vă rugăm să planificaţi sosirea cu o seară înainte de prima zi de curs, iar plecarea cel mai devreme după ora 16.00 a ultimei zile de curs.

Toate costurile sunt asigurate de organizator: cazare, masă, transport (în limita a 7,5 l/100 Km consum de combustibil, în baza bonului fiscal datat în perioada sesiunii de instruire, pe care veți solicita trecerea C.U.I.: 23925251).

Pentru înscriere vă rugăm să completaţi  formularul online:

Perioada 21-23 iulie 2015  formular online.

sau

Perioada 29-31 iulie 2015  formular online.

Data limită pentru inscrieri este  10  iulie 2015.

 

Pentru alte informaţii legate de curs:

Laura Istrate

Telefon: 0730/63.41.70

E-mail: laura.istrate@propark.ro

Succes al societății civile. În urma campaniei „Oprește barbaria – Salvează ciocârlia”, legea vânătorii a fost adoptată cu modificările propuse de ONG-uri.În plus, Ministerul Mediului a redus cota de vânătoare pentru ciocârlie!

București, 28 mai. Societatea Ornitologică Română și Federaţia Coaliția Natura 2000 România salută modificarea legii vânătorii de către Camera Deputaților, ca urmare a campaniei „Oprește barbaria. Salvează ciocârlia!”.

Mesajul societății civile din România, întărit de un spot video de excepție, a dus la modificări esențiale ale unui act legislativ care amenința să încalce dreptul la proprietate și legislația privind protecția mediului. Forma care a trecut astăzi de Camera Deputaților conține o bună parte din modificările propuse de către societatea civilă.

A dispărut precizarea privind dreptul la servitute din articolul 4. Vânătorii au nevoie de acordul proprietarilor de teren pentru a-și face instalațiile temporare pe terenul acestora, așa cum ar fi și de bun simț. S-au modificat în bine perioadele de vânătoare pentru 11 specii de păsări sălbatice, iar acest lucru s-a întâmplat după ce, la solicitarea noastră, pe adresa Ministerului Mediului a sosit o scrisoare din partea Comisiei Europene”, a precizat Luminița Tănăsie, directorul Coaliției Natura 2000.

Un aspect extrem de important pentru noi este scoaterea gâștei de semănătură (Anser fabalis) de pe lista de specii care se vânează. În România în timpul iernii pot fi văzute aproximativ 20 de exemplare din această specie, cu rare excepții, și cu mult noroc maxim 100 de exemplare, iar cota de recoltă aprobată era de peste 25.000 de exemplare în 2014”, a spus Marina Drugă, expert în legislație de mediu din cadrul Societății Ornitologice Române.

Ministerul Mediului a redus cota de vânătoare la ciocârlie

De altfel, tot ca urmare a campaniei „Oprește barbaria, salvează ciocârlia” Ministerul Mediului a redus cota de vânătoare la ciocârlie în noul sezon de vânătoare 2015 – 2016 printr-un nou Ordin de Ministru. Astfel a fost redus numărul de indivizi care pot fi vânați într-o singură zi, de la 100 la 50, iar cota totală de recoltă a scăzut la 363.000 de la cele peste 600.000 de exemplare care puteau fi doborâte anual. „În continuare, credem că această specie nu are ce să caute pe lista păsărilor care se vânează, dar este un prim pas pe drumul cel bun. Societatea Ornitologică Română își va continua eforturile pentru a opri vânătoarea de păsări cântătoare”, a concluzionat Marina Drugă, expert în legislație de mediu din cadrul Societății Ornitologice Române.

Scurt istoric

 • Feb 2015 – Camera Deputaților a aprobat legea vânătorii, cu prevederi care încalcau dreptul la proprietate și prevederi care modificau nevaforabil perioadele de vânătoare la mai multe specii de păsări

 

 • Martie 2015 – scrisoare deschisă a ONG-urilor de mediu către președintele Johannis, care retrimite legea în parlament și refuză să o promulge

 

 • Aprilie 2015 – Începe campania „Oprește barbaria – Salvează ciocârlia!”, campanie derulată de Societatea Ornitologică Română, Coaliția Natura 2000, agenția de publicitate Jazz Communication și agenția de PR Rogalski Damaschin

 

 • Mai 2015 – mare parte din observațiile făcute de ONG-urile de mediu sunt preluate și de comisiile de Agricultură și de Mediu și legea este trimisă spre aprobare în plenul Camerei Deputaților. Petiția online are peste 8900 de semnături, iar videoclipul campaniei peste 24,000 de accesări. Mii de reacții au fost generate pe rețelele de socializare de către românii iubitori de natură.

Contacte de presă:

 • Luminița Tănăsie, Director Executiv, Federația Coaliția Natura 2000 România, luminitatanasie2012@gmail.com, telefon 0725 963 009
 • Marina Drugă, Dr. Biolog, Expert legislație de mediu, Societatea Ornitologică Română, cazacu@sor.ro, 0729 097 969
 • Cristina Șut, Biolog, Expert legislație de mediu, Societatea Ornitologică Română, sut@sor.ro
 • Ovidiu Bufnilă, Purtător de Cuvânt, Societatea Ornitologică Română, bufnila@sor.ro, telefon 0745 76 84 48

Chestionar Implica-te! E NATURAL să fii voluntar!

 

Implica-te! E NATURAL să fii voluntar! este un proiect implementat de ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate împreună cu Federaţia Coaliţia Natura 2000 şi Asociaţia Administratorilor de Arii Naturale Protejate, în perioada aprilie 2015-martie 2016.

Iniţiativă doreşte încurajarea implicării voluntarilor în ariile protejate prin creşterea capacităţii administratorilor şi custozilor de a lucra cu voluntari în mod structurat, dar şi prin promovarea oportunităţilor de voluntariat în rândul cetăţenilor.

În cadrul proiectului vom realiza un studiu referitor la managementul voluntarilor în ariile protejate şi în acest sens vă rugăm să completaţi acest chestionar (durează aproximativ 7 minute) pentru a sprijini demersul nostru de încuraja  voluntariatul în sprijinul ariile naturale protejate. Chestionarul se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea într-o arie protejată (angajat, membru ONG, voluntar)

Mai multe informaţii despre proiect găsiţi aici.
Infografic Implica-te! E Natural sa fii voluntar!

ALERTĂ PENTRU NATURĂ: aproape 100 de ONG-uri din Europa se coalizează pentru a împiedica slăbirea cadrului legislativ pentru conservarea naturii!

București, 12 mai – Astăzi, peste 100 de ONG-uri de mediu din toată Europa, între care WWF și SOR, lansează o campanie comună de salvare a celor două acte normative din domeniul conservării naturii aplicate în toate țările membre UE: Directivele Natura 2000 (Directiva Păsări și Directiva Habitate). Comisia Europeană ia în considerare revizuirea acestora, ceea ce ar însemna cel mai probabil slăbirea lor și irosirea unui progres legislativ și de conservare realizat în ani de zile. Pentru a împiedica acest lucru, cetățenii preocupați de mediu sunt chemați să semneze petiția “Alertă pentru natură”.

Comisia Europeană a decis să realizeze o evaluare în detaliu a ambelor Directive Natura 2000 pentru a determina dacă sunt eficace în protejarea naturii. Acest proces se derulează însă într-un context ostil conservării naturii, așa cum au demonstrat-o deja retorica pro-corporatistă și acțiunile de slăbire sau eliminare a unor legi europene cu implicații în protejarea și calitatea mediului pe care le-a inițiat Comisia Juncker de la învestire și până acum.

Petiția online „Alertă pentru natură”, lansată astăzi de ONG-uri, invită cetățenii din 28 de state UE, inclusiv România, să participe la consultarea publică organizată de Comisie pe această temă și să salveze astfel cele două Directive Natura 2000 care protejează cele mai valoroase zone naturale din Europa. În România, cele două directive oferă pârghii importante de protecție legală pentru siturile Natura 2000, precum Podișul Hârtibaciului din Transilvania, Munții Țarcu, Buila-Vânturarița, Grădiștea Muncelului-Cioclovina, Apuseni sau Delta Dunării.

Petiția este organizată și promovată de unele dintre cele mai importante ONG-uri de mediu de la nivel european: BirdLife (din care face parte și Societatea Ornitologică Română), European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe și WWF. Petiția in limba romana poate fi găsită și semnată pe site-ul WWF si pe site-ul SOR. Aceasta poate fi semnată până la finalizarea consultării publice organizate de Comisie – 24 iulie 2015 – și este singura oportunitate prin care societatea civilă își poate spune părerea în acest proces de evaluare tehnică a directivelor.

Această acțiune marchează începutul unei campanii pan-europene care se va extinde până anul viitor inclusiv, pentru a contracara amenințările actuale de compromitere a eforturilor de conservare și pentru a obține o mai bună implementare și aplicare în teren a legilor existente (Directivele Natura 2000 și respectiv legislația care le transpune la nivel național).

Directivele Natura 2000 – un cadru legislativ modern și recunoscut la nivel internațional

Directivele Natura 2000  – Directiva Păsări și Directiva Habitate – sunt în vigoare din anul 1979, respectiv 1992 și sunt recunoscute ca unele dintre cele mai solide și inovatoare legi din lume pentru protejarea animalelor, vegetației sălbatice și habitatelor naturale împotriva presiunilor și riscurilor de dispariție. Grație acestor două legi majore, Europa are acum cea mai mare rețea de arii naturale protejate din lume, denumită Natura 2000, care acoperă aproape o cincime din suprafața terestră și 4% din suprafața marină a continentului. Caracteristica inovatoare a acestui cadru legal este că permite dezvoltarea socio-economică în arealul siturilor protejate, atât timp cât nu conduce la degradarea stării de conservare a speciilor și habitatelor pentru care zonele au obținut statutul Natura 2000. Acest cadru recunoaște că omul reprezintă o parte integrantă a naturii și consideră că soluția optimă o constituie cooperarea dintre om și natură. Numeroase situri Natura 2000 sunt valoroase tocmai datorită modului în care terenurile au fost administrate de oameni de-a lungul timpului, de pildă prin practici agricole tradiționale, ceea ce a ajutat la formarea peisajelor rurale și la întreținerea diversității biologice.

În România, avem 531 de situri Natura 2000 acoperind circa 23% din suprafața țării. Țara noastră ocupă primul loc în Europa din punct de vedere al biodiversității și deține ultimele ecosisteme 100% naturale de pe continent. Deși legislația națională care transpune Directivele Natura 2000 în România este departe de a oferi o protecție completă, iar problemele de implementare sunt constatate frecvent, o slăbire a acestor acte normative ar conduce la o situație mai gravă decât cea curentă, lipsind autoritățile de mediu și organizațiile nonguvernamentale de aceste instrumente importante pentru conservarea ultimelor colțuri de sălbăticie ale țării noastre. În cazul în care directivele Natura 2000 sunt deschise spre revizuire, țara noastră va avea probabil cel mai mult de pierdut din punct de vedere al diversității naturale și al zonelor sălbatice (precum pădurile virgine, defilee, râuri sau pajiști naturale). Această perspectivă ar trebui să ofere o motivație puternică tuturor celor cu afinități pentru natură și frumusețea naturală a României să participe la consultarea publică, prin semnarea petiției „Alerta pentru Natura!”.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Diana Cosmoiu, Manager regional proiecte politici publice, WWF-România dcosmoiu@wwfdcp.ro, 0725.433.576

Mara Cazacu, Specialist comunicare, WWF-România mcazacu@wwfdcp.ro, 0736.098.723

Cristina Șut, Expert legislație de mediu, SOR, cristina.sut@sor.ro, 0745.094.587

Ovidiu Neculai Bufnilă, Responsabil comunicare, SOR, ovidiu.bufnila@sor.ro, 0745.768.448

 Note pentru editori:

 1. Mai multe informații despre procesul de evaluare a Directivelor Păsări și Habitate:

Fitness Check: Comisia Europeană derulează în prezent o evaluare în profunzime a directivelor, un așa-numit fitness check, ca parte a unei agende mai largi denumită REFIT care trebuie să stabilească dacă acest cadru legislativ este „adecvat scopului” (fit for purpose). Acest lucru înseamnă a vedea dacă, în forma actuală, directivele contribuie într-un mod eficient și coerent la obiectivele de protejare a speciilor și habitatelor de importanță europeană.

Analiza opțiunilor de corectare a directivelor (Review process): Dacă la finalizarea acestei evaluări (fitness check) – până în iunie 2016 – Comisia Europeană decide că directivele nu sunt adecvate scopului, va deschide un proces de analizare a variantelor de schimbare a reglementărilor, cu analizarea inclusiv a impactului (de mediu, economic, administrativ și social) acestor schimbări. Ei ar putea opta pentru scenariul business-as-usual și să le păstreze, pentru contopirea lor într-un singur corp de lege, pentru schimbarea anexelor (listele cu specii și habitate prioritare) sau pentru păstrarea lor în forma actuală, cu propunerea unor instrumente fără obligativitate legală de implementare.

Revizuirea (Revision process): Dacă și la finalizarea etapei precedente Comisia decide, în funcție de analiza opțiunilor, că directivele trebuie schimbate, va propune una dintre variantele de revizuire a lor. Aceasta ar urma să fie discutată și negociată cu Consiliul de Miniștri al UE și cu Parlamentul European, lucru care ar putea dura câțiva ani pentru ca varianta finală a legilor să fie agreată și adoptată de cele două instituții.

 1. Clipul campaniei „Alertă pentru natură”: https://www.youtube.com/watch?v=OqUEiDweKIM
 2. Fișă informativă Natura 2000: Fisa-informativa-Natura2000_Romana.doc

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

Despre SOR

Societatea Ornitologică Româna (SOR) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care derulează activități pentru protecția păsărilor și naturii cu sprijinul membrilor, voluntarilor, pe baza de donații și proiecte. Are răspândire națională prin sucursale și grupuri școlare, din 1997 este partener al BirdLife International – o rețea mondială care cuprinde 105 organizații naționale pentru conservarea păsărilor și a naturii. Estea cea mai longevivă organizație neguvernamentală de mediu din România, fiind înființată în 1990.

Despre Coaliția Natura 2000

Coaliția Natura2000 România este o federație de organizații neguvernamentale care au ca scop să contribuie la managementul eficient al ariilor naturale protejate în România și la sprijinirea acțiunilor de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice la nivel national. Membrii federației sunt custozi de arii naturale protejate, cu experiență de peste 10 ani în conservarea naturii în România.

Federația Coaliția Natura2000 Romania susține lista revendicărilor societății civile pentru salvarea pădurilor!

Societatea civilă, conștientă fiind de proporțiile și implicațiile catastrofale ale recoltării ilegale a lemnului, favorizată de derapajele funcționale ale instituțiilor statului, a ales să răspundă prompt și ferm. Pădurile României sunt un bun de interes public, național și european. Tratarea şi exploatarea pădurilor fără concordanță cu interesul național este contrară interesului Statului Român, societății și aduce grave prejudicii securității naţionale.

În conformitate cu drepturile constituționale şi drepturile conferite de tratatele internaţionale la care România este parte, solicităm:

1. Stoparea tăierilor ilegale

”Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă globală de interes internațional major. Această problemă constituie o amenințare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire și de degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20% din emisiile globale de CO2, amenință biodiversitatea și subminează gestionarea pădurilor și dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă. Aceasta contribuie, de asemenea, la deșertificare și la eroziunea solului și poate exacerba fenomenele meteorologice extreme și inundațiile. În plus, exploatarea forestieră ilegală are implicații sociale, politice și economice, deseori subminând progresul către o bună guvernanță și amenințând mijloacele de subzistență ale comunităților locale dependente de păduri, și poate fi asociată cu conflicte armate”

2. Menţinerea şi îmbunătăţirea implementării programului ”Radarul Pădurilor”.

Se impun îmbunătăţiri ale sistemului informatic şi procedural, dar mai ales controlul efectiv în teren şi monitorizarea riguroasă din partea instituţiilor de control abilitate.

Există încă numeroase “portiţe de scăpare”:

Comercianţii folosesc codul unic generat de sistemul “radarul pădurilor” de mai multe ori în aceeaşi zi, chiar dacă sunt opriţi de poliţie pentru control, deoarece poliţia nu obişnuieşte să completeze rubrica dedicată care ar dovedi că transportul a fost oprit.

Poliţia nu răspunde tuturor solicitărilor de oprire a transporturilor, iar când o face adeseori cantitatea de lemn încărcată și transportată este mai mare decat cea scriptică, înscrisă în avizul de însoțire și aferentă codului unic generat. Diferența dintre valoarea înscrisă şi cea reală reprezintă lemn tăiat ilegal, acesta ajungând până la 30% din volumul total transportat. În acest caz, poliția, neavând competențe pentru verificarea cubajului lemnului transportat, bifează transportul ca fiind legal.

3. Protecția Pădurilor Virgine, Cvasivirgine și a Parcurilor Naționale

Asigurarea unei protecţii eficiente a Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine din România prin instituirea „Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, ca instrument de evidenţă şi gestiune prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru recunoaşterea valorii excepţionale şi asigurarea protecţiei pe termen lung, pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include după caz în Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervaţii ştiintifice şi/sau integrarea acestora în zonele de protecţie strictă a parcurilor naţionale şi parcurilor naturale.

4. Deblocarea dosarelor de corupţie din domeniul forestier

Mii de dosare penale pentru săvârşirea infracțiunilor silvice privind tăierile ilegale, transportul sau comecializarea lemnului fără documente de provenienţă, se află blocate în sertarele procuraturii sau DNA-ului, alături de dosarele privind fapte de braconaj, corupţie, retrocedări și puneri ilegale in posesie. Peste acestea se suprapun dosarele achizițiilor ilegale, ale licitațiilor trucate și ale investițiilor fictive din partea instituţiilor publice.

5. Întărirea instituțiilor cu atribuții de control în silvicultură

Creşterea capacităţii instituţiilor cu atribuţii de îndrumare şi control prin asigurarea: (i) dotărilor adecvate, (ii) personalului dimensionat şi calificat corespunzator, (iii) salariilor motivante, (iv) procedurilor de control eficiente si transparente.

6. Elaborarea Strategiei Naţionale Forestiere şi finanțarea Programului National de Împăduriri

Din anul 2011 România nu mai are o Strategie Naţionala Forestieră. Fără o strategie asumată, înseamnă că mergem „la întâmplare”, în funcţie de interese şi orgolii de moment.

Suprafaţa împădurită a României este sub media europeană (27 % faţă de 32%) şi departe de optimul evaluat în studiile privind schimbările climatice/deşertificarea (40%).

În ultimii 10 ani, media suprafeţei împădurite a fost de 4.000 ha/an, în condiţiile în care Codul Silvic prevede obligativitatea împăduririi a 2 milioane ha până în 2035. Elaborarea şi finanţarea Programului Naţional de Împăduriri prevăzut de Codul Silvic este o prioritate naţională.

Orice program de împăduriri sau creare a perdelelor forestiere este sortit eşecului atât timp cât subvenţia pentru folosinţa agricolă este de sute de euro/ha, iar pentru folosinţa forestieră este zero. Se impune suplimentarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală plăţilor directe pentru suprafeţele forestiere.

7. Instituirea de măsuri antimonopol în industria lemnului, eliminarea abuzurilor de poziţie dominantă şi de monopol, precum şi reguli de valorificare a lemnului în beneficiul dezvoltării durabile a comunităților locale

Enunţarea în Codul Silvic (lege organică) a principiilor ce vor sta la baza legislaţiei subsecvente pentru exploatarea şi valorificarea masei lemnoase (din pădurile aflate în proprietate publică), astfel încât să conducă la dezvoltarea sectorului de prelucrare superioară a lemnului în România şi crearea unei pieţe concurenţiale echilibrate în beneficiul dezvoltării durabile a comunităţilor locale:

a) valorificarea superioară a masei lemnoase;
b) sprijinirea dezvoltării rurale prin promovarea prelucrării locale a masei lemnoase;
b) stimularea valorii adăugate şi menţinerea/crearea de noi locuri de muncă;
c) instituirea de măsuri antimonopol;
d) respectarea drepturilor comunităţilor locale;
e) alocarea lemnului de foc cu prioritate pentru comunităţile locale;
e) conservarea şi ameliorarea biodiversităţii şi serviciilor de mediu;
f) transparenţa vânzării şi comercializării masei lemnoase.

(Transpunerea practic a principiilor directoare din Strategia Europeană Forestieră)

Solicităm demararea unei investigaţii de către Consiliul Concurenţei asupra concentrării economice realizate de către compania Holzindustrie Schweighofer prin investiţia de la Reci- Covasna, precum şi investigarea practicilor comerciale ale acestei companii.

8. Plăți compensatorii pentru proprietarii de păduri cu rol de protecţie sau incluse în arii protejate ori situri Natura 2000

Instituirea unui sistem funcţional de plăţi compensatorii pentru proprietarii privaţi de pădure care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietari prin restricţiile impuse prin lege pentru exercitarea rolului de protecţie. Plata contravalorii efectelor funcţiilor de protecţie pentru proprietarii de păduri trebuie să ia în considerare şi beneficiarii direcţi sau indirecţi ai serviciilor de mediu. 

9. Finanțarea adecvată a sectorului forestier pentru menținerea echilibrului între protecție și exploatare

Pădurea, care este principalul factor creator de mediu sănătos şi de luptă împotriva schimbărilor climatice, este tratată de legislaţia fiscală ca un poluator, fiind impozitată prin taxe de mediu şi taxe pe resurse naturale. În programele de finanţare ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi ale Fondului pentru Mediu, domeniul pădurilor a fost practic exclus.

Se impune alocarea adecvată a fondurilor bugetare, extrabugetare şi europene pentru sectorul forestier şi gestionarea adecvată a Fondului pentru Mediu în scopul maximizării rolului protectiv al pădurilor.

10. Oprirea proiectului de modificare a Legii vânătorii şi fondului cinegetic – legea masacrării dreptului de proprietate şi a faunei

În forma actuală, legea vânătorii încalcă principii constituționale privind dreptul de proprietate și prevederi naționale care transpun directive europene:

 • încălcarea dreptului de proprietate, prin confiscarea vânatului și activității de vânătoare în favoarea „gestionarilor consacrați” și instituirea de „drepturi de servitute”, de liber acces pentru vânători
 • neasigurarea regimului de protecție pentru 5 specii de păsări sălbatice, prin prelungirea perioadei permise pentru vânătoare
 • neasigurarea regimului de protecție pentru speciile de interes cinegetic din ariile protejate, prin eliminarea măsurilor de management și evaluare corespunzătoare.

 

Federația Coaliția Natura2000 Romania  va protesta alături de societatea civila și de organizațiile din România pentru ca pădurile să devină o prioritate pentru întregul guvern, pentru toată instituția Parlamentului, nu doar pentru un minister de resort sau pentru câțiva deputați preocupați de mediu.

 

SEMNEAZĂ ȘI TU, ACUM, Petiția ”Salvează pădurea” (click aici) 

 

Apoi povestește-le si prietenilor cărora crezi ca le-ar pasa despre asta si haideți împreuna pe 9 mai sa ne facem auziți!

Ne vedem în stradă, pe 9 mai!

***
Comunicatul e susținut de: WWF-România, Greenpeace România, Institutul pentru Dezvoltare și Inovare, Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, Coaliția pentru Mediu, EcoCivica, Federația Coaliția Natura 2000, Grupul de inițiativă civică Sebeș, Mai Mult Verde, Nostra Silva, Prima Natura, Rețeaua Mining Watch România, Transilvania Verde, Asociaţia România Vie, Comunitatea Uniţi Salvăm, Uniţi Salvăm, Asociaţia Activişti Fără Frontiere, R9TM, Rezistenţa civilă.