Coaliția Natura2000 susține pregătirea și perfecționarea custozilor și administratorilor de arii protejate prin mentorat și sesiuni de training

Brașov, 04 octombrie 2016. Federația Coaliția Natura 2000 a lansat in 21 septembrie 2016 un program de training de scurtă durată pentru perfecționarea custozilor și administratorilor de arii naturale protejate în vederea elaborării avizelor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. In mai puțin de o săptămână  peste 90 de persoane si-au exprimat interesul pentru inițiativa noastră derulată in parteneriat cu ProPark- Fundația pentru Arii Protejate și susținută financiar de Fundația pentru Parteneriat prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

 

În cadrul programului, între custozii și administratorii înscriși va exista o relație de mentorat asigurată de Coaliția Natura 2000, în baza unui suport de curs. După o perioadă minimă de o lună de mentorat în cadrul programului vor fi organizate trei sesiuni de formare „față în față”,în care beneficiarii vor parcurge împreună cu experții federației studii de caz, vor dezbate soluții, vor învăța din experiența grupului și vor fi emise avize pentru situații ipotetice. “Un studiu desfășurat in primăvara 2016 de Coaliția Natura 2000 arată că sub 3% din totalul avizelor din siturile Natura 2000 sunt nefavorabile și resping activitățile/proiectele depuse. Este un procent foarte mic, care arată nevoia de pregătire a custozilor și administratorilor din punct de vedere juridic”  a declarat Liviu Cioineag, directorul executiv al federației.

Avizul Natura 2000 este principalul instrument prin care un bun custode sau administrator își spune cuvântul asupra activităților din situl pe care îl protejează. In condițiile in care activitățile pot avea impact negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor protejate, evaluarea impactului și interpretarea legii devin esențiale.

 

 

 

Federația Coaliția Natura 2000 Romania, email office@natura2000.ro. Detalii pe verso despre proiect.

 

 

Irina-Adriana Lascu,

Asistent de proiect

 

 

 

 

Să facem împreună legi pentru natură!

 

Despre proiect

Aceasta activitate face parte din proiectul „Să facem împreună legi pentru natură!”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, aprilie 2016- martie 2017, având o finanțare totală de 65.816,00 CHF, dintre care 59.216,00 CHF reprezintă finanțare nerambursabilă și 6.600,00 CHF contribuția proprie.

Proiectul Federației Coaliția Natura 2000 se concentrează pe îmbunătățirea cadrului legislativ din sectorul conservării biodiversității, având ca principal efect facilitarea și promovarea unui management eficient pentru ariile naturale protejate din România. Proiectul a debutat cu monitorizarea lucrărilor Camerei Deputaților, activitate ce se derulează împreună cu Societatea Ornitologică Română pe toată perioada proiectului. Procesul de monitorizare și amendare a inițiativelor legislative se va încheia cu o conferință națională pentru dezbaterea principalelor provocări la care este supus cadrul legal specific. Totodată, proiectul va promova 24 de arii protejate din România prin înființarea unei pagini speciale pe portalul www.romaniacurata.ro  și publicarea unei serii de articole de presă, prin intermediul Societății Academice Române.

Rezultatele acestui proiect însumează îmbunătățirea cadrului legislativ prin elaborarea a cel puțin 6 amendamente la proiectele de lege, peste 24 de articole pentru promovarea ariilor protejate si cel puțin 45 factori de decizie instruiți în implementarea corectă a legislației privind impactul asupra mediului. Vizibilitatea proiectului va fi asigurată în principal prin parteneriatul cu Societatea Academică Română, care va crea pe portalul www.romaniacurata.ro o secțiune specială pentru arii protejate. Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului vor intra în atenția a peste 40.000 de persoane – custozi, administratori, funcționari din instituțiile de resort, parlamentari și politicieni, iubitori de mediu în general.