Proiectul SFILPN – Să facem împreună legi pentru natură!

Coaliția Natura 2000 anunță începerea proiectului „Să facem împreună legi pentru natură!”

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, aprilie 2016 – martie 2017, având o finanțare totală de 65.816,00 CHF, dintre care 59.216,00 CHF reprezintă finanțare nerambursabilă și 6.600,00 CHF contribuția proprie.

Proiectul Federației Coaliția Natura 2000 se concentrează pe îmbunătățirea cadrului legislativ din sectorul conservării biodiversității, având ca principal efect facilitarea și promovarea unui management eficient pentru ariile naturale protejate din România. Proiectul va debuta cu monitorizarea lucrărilor Camerei Deputaților, activitate ce va fi derulată împreună cu Societatea Ornitologică Română pe toată perioada proiectului. Procesul de monitorizare și amendare a inițiativelor legislative se va încheia cu o conferință națională pentru dezbaterea principalelor provocări la care este supus cadrul legal specific. Susținerea implementării corecte a legislației va fi facilitată de partenerul Propark – Fundația pentru Arii Protejate prin instruire și mentorat pentru 45 de reprezentanți ai administratorilor și custozilor de arii protejate dar și a agențiilor locale de protecția mediului. Totodată, proiectul va promova 24 de arii protejate din România prin înființarea unei pagini speciale pe portalul www.româniacurată.ro și publicarea unei serii de articole de presă, prin intermediul Societății Academice Române. 

Rezultatele acestui proiect însumează îmbunătățirea cadrului legislativ prin elaborarea a cel puțin 6 amendamente la proiectele de lege, peste 24 de articole pentru promovarea ariilor protejate și cel puțin 45 factori de decizie instruiți în implementarea corectă a legislației privind impactul asupra mediului. Vizibilitatea proiectului va fi asigurată în principal prin parteneriatul cu Societatea Academică Română, care va crea pe portalul www.româniacurată.ro o secțiune specială pentru arii protejate. Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului vor intra în atenția a peste 40.000 de persoane – custozi, administratori, funcționari din instituțiile de resort, parlamentari și politicieni, iubitori de mediu în general. 

Obiectiv General: Implicarea directă a administratorilor de arii naturale protejate in elaborarea de politici publice de mediu și creșterea vizibilității implementării acestora la nivel național. 

Obiectiv specific 1. Contribuția la 6 proiecte legislative cu impact asupra mediului in cadrul unui program de monitorizare a activității Camerei Deputaților pentru membrii Federației și administratorii de arii naturale protejate in perioada aprilie 2016-martie 2017
Activitatea 1.1. Desfășurarea unui program de monitorizare pentru două comisii parlamentare ți ședințele in plen ale Camerei Deputaților in perioada aprilie 2016- martie 2017. 

Activitatea 1.2. Elaborarea participativă și comunicarea publică a 6 pachete de amendamente la proiecte legislative in dezbatere la Camera Deputaților in perioada aprilie 2016- martie 2017. 

Activitatea 1.3 Organizarea unei dezbateri publice pe tema „Ce legi facem pentru natură?” cu 40 de reprezentanți ai mass media, parlamentari și administratori de arii naturale protejate in perioada ianuarie 2017- martie 2017. 

Obiectiv specific 2. Susținerea implementării corecte a legislației de mediu și procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului in cadrul unui program de instruire și mentorat pentru 45 de reprezentanți ai administratorilor si agențiilor locale de protecția mediului până in martie 2017 

Activitatea 2.1. Organizarea a 3 sesiuni de formare pentru 45 de participanți in domeniul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului in perioada octombrie 2016- martie 2017. 

Activitatea 2.2. Mentorat pentru elaborarea avizelor administratorilor in procedura de evaluare a impactului asupra mediului in perioada iulie 2016- martie 2017 . 

Activitatea 2.3. Comunicarea publică a 10 cazuri de proiecte in arii naturale protejate, cu avize negative in perioada iulie 2016- martie 2017.

Obiectiv specific 3. Creșterea vizibilității pentru cel puțin 24 de arii naturale protejate prin seria de articole “Apeluri și povești din natură” de pe portalul Romania Curata pe parcursul implementării proiectului. 

. Activitatea 3.1. Publicarea a 10 articole despre activitatea in arii protejate a membrilor Federației in perioada aprilie 2016- decembrie 2016

Activitatea 3.2. Elaborarea și publicarea a 14 “povești din arii protejate” despre alți administratori de arii naturale protejate in perioada iulie 2016- martie 2017.

Rezultatul activităților 3.1 si 3.2 va fi informarea și implicarea a 40 000 persoane, cititori ai portalului Romania Curată .

Obiectiv de dezvoltare organizațională 4. Creșterea vizibilității și credibilității Federației față de membrii și public prin elaborarea și publicarea raportului de activitate pentru anul 2016.

Activitatea 4.1. Organizarea Adunării Generală anuale a Federației Coaliția Natura2000 Romania in perioada ianuarie 2017- martie 2017.

Activitatea 4.2. Elaborarea și publicarea Raportului anual al Federației Coaliția Natura2000 Romania in perioada ianuarie 2017- martie 2017.

Această prezentare a proiectului nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia este asumată în întregime de Federația Coaliția Natura2000 România.

Pentru informații oficiale despre Programul de Cooperare Elvețiano-Roman accesați http://www.swiss-contribution.ro și  www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *