Comunicat de presă

Federația Coaliția Natura 2000 România a organizat vineri, 11.11.2016, la Cluj, o conferință de presă prilejuită de derularea Sesiunii regionale de training pentru administratori de arii protejate.

Pe agenda conferinței de presă au fost introduse doua subiecte de importanță națională:

Sesiunea de traning pentru administratori de arii protejate, Cluj, 9-11 noiembrie 2016

Nerespectarea legislației din domeniul conservării biodiversității. Proiect de microhidrocentrală pe Valea Râului llva (Bistrița) și pe Raul Secuș, Mureș

Sesiunea a fost organizată în parteneriat cu Propark – Fundația pentru arii protejate și este prima dintr-o serie de trei sesiuni, menite să ofere administratorilor de arii protejate acces la pregătire continuă. Participanții, în număr de 19 persoane, sunt reprezentanți ai custodiilor și administrațiilor din zonele Centru și Nord-Vest: situri Natura 2000, parcuri naționale, agenții pentru protecția mediului. Pe parcursul a trei zile, trainerii Janos Mark Nagy (Societatea Carpatină Ardeleană – EKE – Satu Mare) și Mihai Togor (Asociația Aqua Crisius Oradea) au aprofundat prin exerciții de interpretare a legislației și prin studii de caz, implementarea legislației cadru a ariilor protejate și a directivelor SEA/EIA/EA in România. În ultima zi de desfășurare, expertul juridic Carmen Bîrzan a dezbătut cu participanții cazuri reale de proiecte și activități cu impact în ariile protejate, din prisma demersurilor juridice necesare. „Ariile naturale sunt cele mai bune dintre ultimele colțuri de natură. E tot ce ne-a mai rămas și reprezintă puntea care leagă comunitățile locale de conceptul de dezvoltare durabilă. Administratorul de arii protejate, alături de instituțiile de resort, joacă un rol foarte important în păstrarea integrității siturilor și a conservării biodiversității. Atunci când legislația nu este „stăpânită”, activitățile sau proiectele antropice pot distruge ireversibil aceste colțuri de natură”, a declarat Liviu Cioineag, directorul Federației Coaliția Natura 2000 România.

Sesiunea de traning s-a desfășurat prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură”, desfășurat de Federația Coaliția Natura 2000 în parteneriat cu Societatea Academică Română, Propark, și Societatea Ornitologică Română, cu finanțare de la Guvernul Elvețian prin contribuția la mecanismul româno-elvețian.

  1. Valea Râului Ilva este în pericol din cauza construcției unei microhidrocentrale

Federația Coaliția Natura 2000 condamnă modul de avizare a proiectului „Amenajare hidroenergetică – centrale hidroelectrice de mică putere pe râul Ilva, amonte de satul Lunca Ilvei”. Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a emis decizia de încadrare nr. 93/06.02.2012 fără să ia în calcul impactul asupra mediului. Iar acum, pentru tăierea unei suprafețe de pădure de 0,7242 ha pentru amplasarea aceleiași investiții hidroenergetice, s-a depus un alt proiect, „Scoaterea temporară din fondul forestier naţional a suprafeţei de 0,7242 ha teren forestier pentru Amenajare hidroenergetică Lunca Ilvei”, pentru care APM Bistrița-Năsăud a postat în 04.11.2016 un draft de decizie de încadrare. În mod abuziv, ambele decizii sunt fără evaluarea impactului asupra mediului, deși este de notorietate publică impactul masiv și ireversibil. Deși investiția a fost împărțită în două proiecte, în decizia pentru scoaterea din fondul forestier scrie: ”Proiectul nu are efect cumulativ cu alte proiecte existente în zonă”. Cu alte cuvinte, scrie că proiectul de scoatere din fondul forestier pentru amenajarea hidroenergetică nu are impact cumulativ cu amenajarea hidroenergetică propriu-zisă!
Legal ar fi fost, conform art. 5 din Metodologia aprobată prin Ordinul 135/2010, ca cele două proiecte, cel modificator și cel inițial, să fie acum evaluate cumulativ și, întrucât certitudinea lipsei impactului semnificativ este exclusă, decizia de încadrare să fie cu evaluarea impactului asupra mediului. Astfel și localnicii ar putea să-și spună într-o dezbatere publică părerea despre proiectul care le mutilează valea pe veci.
De asemenea atragem atenția că nu este o scoatere temporară din circuitul silvic, ci o scoatere definitivă mascată, pentru că nu este fezabil ca peste țeava îngropată să se planteze arbori care să edifice o pădure.  Deci scoaterea din circuitul silvic nu a fost încă aprobată, pădurea a fost deja tăiată pe traseul aducțiunii, după cum reiese din imagini luate în data de 05.10.2016.
Solicităm:

-verificarea legalității tăierii arborilor, care a avut loc pe traseul aducțiunii, pe valea Ilvei, amonte de Lunca Ilvei.
– solicităm revocarea deciziei de încadrare și impunerea de studii de evaluare adecvată și studii de impact cumulat.

Coaliția Natura 2000 va contesta scoaterea din fondul forestiere a supafeței de 0,7242 hectare, existând suspiciuni de nerespectare a prevederilor legale.

MHC pe Râul Secuș

Federația Coaliția Natura 2000 condamnă modul de avizare a proiectului „Amenajare hidroenergetică Secuș – Județul Mureș” – Beneficiar: S.C. BETONMIX S.R.L., Oradea Proiectant: S.C. 4C PROJECT CONSULTING S.R.L., Cluj-Napoca. APM Mureș a omis din etapa de încadrare studiul de evaluare adecvată, deși acesta fusese comandat de beneficiar. Studiul a relevat impact semnificativ negativ asupra speciilor protejate din Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0019 „Călimani – Gurghiu.

Federația se va îndrepta legal împotriva instituției existând suspiciuni de abuz în serviciu.

Activitate finanțată prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură!”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Acest articol nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată de Federația Coalția Natura2000 România.