Comunicat de presă

Pitești, 23 noiembrie 2016. Federația Coaliția Natura 2000 România a organizat miercuri, o conferință de presă la Pitești, prilejuită de derularea Sesiunii regionale de traning pentru administratori de arii protejate.

Pe agenda conferinței de presă au fost introduse două subiecte de importanță națională:

Sesiunea regională de traning pentru administratori de arii protejate, Pitești, 22-24 noiembrie 2016

Salvarea Râului Alb în instanță!

Sesiunea a fost organizată în parteneriat cu Propark – Fundația pentru arii protejate și este a doua dintr-o serie de trei sesiuni, menite să ofere administratorilor de arii protejate acces la pregătire continuă. Participanții, în număr de 12 persoane, sunt reprezentanți ai custodiilor și administrațiilor din zonele Sud, Sud -Vest: situri Natura 2000, parcuri naționale, agenții pentru protecția mediului. Pe parcursul a trei zile, trainerii Janos Mark Nagy (Societatea Carpatină Ardeleană – EKE – Satu Mare) și Mihai Togor (Asociația Aqua Crisius Oradea) au aprofundat prin exerciții de interpretare a legislației și prin studii de caz, implementarea legislației cadru a ariilor protejate și a directivelor SEA/EIA/EA in România. În ultima zi de desfășurare, expertul juridic Carmen Bîrzan a dezbătut cu participanții cazuri reale de proiecte și activități cu impact în ariile protejate, din prisma demersurilor juridice necesare. „Ariile naturale sunt cele mai bune dintre ultimele colțuri de natură. E tot ce ne-a mai rămas și reprezintă puntea care leagă comunitățile locale de conceptul de dezvoltare durabilă. Administratorul de arii protejate, alături de instituțiile de resort, joacă un rol foarte important în păstrarea integrității siturilor și a conservării biodiversității. Atunci când legislația nu este „stăpânită”, activitățile sau proiectele antropice pot distruge ireversibil aceste colțuri de natură”, a declarat Liviu Cioineag, directorul Federației Coaliția Natura 2000 România.

Sesiunea de traning s-a desfășurat prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură”, desfășurat de Federația Coaliția Natura 2000 în parteneriat cu Societatea Academică Română, Propark, și Societatea Ornitologică Română, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

  1. Coaliția Natura 2000 a salvat în instanță Râul Alb!

*Acesta este cel de-al doilea proces câștigat împotriva construcțiilor ilegale de microhidrocentrale de pe râurile de munte din România

Federația Coaliția Natura 2000 România salută decizia Curții de Apel Alba Iulia, care a făcut dreptate în speța Râul Alb- Munții Retezat. Prin decizia deliberată la sfârșitul săptămânii trecute, magistrații au anulat aprobarea emisă de Agenția de Protecție a Mediului Hunedoara, pentru proiectul „Construire şi exploatare microhidrocentrale pe Râul Alb – beneficiar SC Abi Automotion SRL Deva”.  Oprind în instanță derularea proiectului de construcție autorizat abuziv de instituțiile de stat din Hunedoara, societatea civilă reușește să păstreze intactă și să dăruiască românilor o vale sălbatică, de mare frumusețe, cu  valoare deosebită pentru animale și plante, desemnată sit protejat la nivel european (Natura 2000 Strei-Hațeg).  „Este al doilea caz câștigat în instanță prin care am reușit să salvăm de munte de la distrugere, prin excavare și  betonare*. Am reușit acest lucru arătând că studiul de evaluare adecvată elaborat de elaboratorul de mediu Iudita Vas omitea date esențiale, precum prezența vidrei (Vidra lutra). În plus, pârâții au încercat să inducă în eroare instanța arătând că în zona Râului Alb se poate construi.   Ne bucurăm că există încă multă integritatea în rândul instanțelor superioare de judecată, în contradicție cu modul trist în care instituțiile de mediu dau greș în a apăra natura! Cerem Ministerul Mediului să nu mai ignore dezastrul natural provocat de proiectele care nu aduc energie verde ci distrug natura”, a declarat Liviu Cioineag, directorul federației.

Cazul a durat circa doi ani, timp în care Coaliția Natura 2000, cu sprijinul WWF România și Grupul Milvus a mobilizat resursele umane și financiare considerabile pentru a salva râul.

Microhidrocentrale – bani aruncați pe apa sâmbetei!

 

Situaţia MHC-urilor în anul 2013:
—————————————
În exploatare ……… 295 MHC cu 1077 GWh/an producţie proiectată
Nefuncţionale ……… 38 MHC cu 69 GWh/an producţie proiectată
În execuţie ………… 46 MHC cu 379 GWh/an producţie proiectată
—————————————
TOTAL …………….. 379 MHC cu 1525 GWh/an producţie proiectată

*primul caz fiind al Râului Șucu –Olteana din în Munții Țarcu – Județul Caraș-Severin
Producţia efectivă realizată în anul 2013 de cele 295 MHC-uri funcţionale a fost de 460 GWh. Asta înseamnă ca în 2013 producţia în MHC-uri a reprezentat 0.7% din producţia României.

Potenţialul microhidroenergetic tehnic amenajabil (adică folosirea la maximum a tuturor pâraielor din România, indiferent dacă este rentabil economic sau nu) este de 4078 GWh/an.
Asta înseamnă că dacă distrugem toate cursurile de apă cu debite mici din România s-ar putea obţine la teoretic 6.2% din producţia totală. Merită?

Pentru toate formele de investiții private în energie verde, cetățenii României vor plăti din buzunarul propriu zeci de milioane de euro cumulați pe o perioadă de 15 ani, pe schema de certificate verzi. Acest fapt face ca din „MHC”  o formă foarte profitabila de investiție, astfel că investitorii care au distrus zeci de râuri din România vor deveni foarte bogați, chiar dacă au distrus mediul. Prețul va fi plătit de noi toți: râuri fără pești, zone naturale distruse, secetă!

Detalii tehnice despre caz:

Curtea de Apel Alba anunță pe 17 noiembrie 2017 că admite recursul nostru împotriva sentinţei nr. 1129/CA/2012 pronunţată de Tribunalul Hunedoara. Mai mult, magistrații au casat în tot şi rejudecând, au admis acţiunea formulata de Federația Coaliția Natura 2000 împotriva APM Hunedoara și au anulat decizia etapei de încadrare emisă Agenția de Protecție a Mediului Hunedoara, pentru proiectul Construire şi exploatare microhidrocentrale pe Râul Alb – beneficiar „SC Abi Automotion SRL Deva”.  Solutia este DEFINITIVĂ!

 De ce ne-am mobilizat pentru Râul Alb?

Dincolo de problema unui precedent primejdios cauzat de ilegalitățile comise până acum, Râul Alb este un caz reprezentativ pentru situația întregii biodiversități pe care România încă o mai are și care constituie o bază pentru viitor. Valea Râului Alb constituie o „perlă ascunsă” din patrimoniul natural al ţării, fiind o zonă conservată până acum aproape perfect din punct de vedere geomorfologic şi hidromorfologic. De la izvoarele de la peste 2000 m  până la aprox. 780 m altitudine nu există niciun drum de acces, iar pe cursul de apă nu sunt balastiere sau regularizări şi nici măcar nu s-a făcut plutărit în trecut. Valea este importantă şi din punct de vedere ştiinţific şi ar trebui conservată ca etalon.

 

                  Inline image 1