Legea contravențiilor silvice trebuie să rămână eficientă în combaterea tăierilor ilegale

Miercuri, 8 martie, se discută în Camera Deputaților legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2016, care vizează contravențiile silvice. Modificarea Legii nr. 171/2010 trebuie să urmărească stabilirea de sancțiuni care impun aplicarea legilor, dar care, în același timp, nu vor favoriza abuzurile. Sancțiunile trebuie să fie proporționale cu faptele săvârşite și imparțiale.

WWF-România, Greenpeace România, Fundația Eco-Civica, Federația Coaliția Natura 2000 și EcoAssist – Plantăm fapte bune în România susțin revizuirea şi aprobarea prin lege a OUG 51 privind contravențiile silvice [1]. Ordonanța completează cadrul de contravenții, acoperind sfera ilegalităților documentate din domeniu, de la autorizarea lucrărilor silvice la exploatarea, transportul și punerea pe piață a lemnului.

Atragem atenția asupra câtorva amendamente esențiale pentru a combate fenomenul tăierilor ilegale.

Lucrările silvice executate în zone ce includ și posibile păduri virgine sau cvasivirgine, fără avizul Gărzii Forestiere, trebuie sancționate 
În 2005 un studiu [2] la nivel național a identificat peste 225.000 hectare de păduri virgine și cvasivirgine, fără să fi acoperit însă integral suprafața împădurită a țării. Lucrările silvice efectuate între timp, precum și completarea criteriilor în baza cărora s-au făcut identificările au făcut ca o parte dintre aceste suprafeţe să nu mai îndeplinească în prezent criteriile necesare pentru a fi declarate păduri virgine şi cvasivirgine [3]. Prin urmare orice considerare a acestui patrimoniu trebuie să pornească de la această evidență și, în baza principiului prevenției, să impună o abordare precaută. Pentru a securiza potențialele păduri virgine şi cvasivirgine rămase, este obligatoriu să avem prevăzute în legea contravențiilor silvice sancțiuni pentru lucrările care s-ar desfăşura în aceste zone fără avizul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (Garda Forestieră). În cazul în care se constată că în zonele respective se mai găsesc păduri virgine sau cvasivirgine, avizul trebuie să fie negativ.

Totodată pentru a facilita identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine, trebuie legiferat accesul specialiştilor evaluatori cu autovehiculele pe drumurile forestiere fără a fi necesar acordul scris din partea proprietarului sau a administratorului fondului forestier. Aceşti specialişti au deja prevăzută obligaţia de a anunţa proprietarul și administratorul pădurii înainte de a începe activitatea de identificare. Limitarea accesului acestora pe drumurile forestiere ar putea duce la imposibilitatea de a identifica anumite păduri vrigine aflate uneori la distanţe de ordinul zecilor de kilometri faţă de un drum public.

Lemnul recoltat ilegal confiscat de autorități nu trebuie să ajungă pe piață
Conform Regulamentului (UE) 995/2010 [4] este interzisă introducerea pe piață a lemnului provenit din tăieri ilegale. Considerăm că și lemnul provenit din confiscările aplicate de autoritățile de control este tot lemn recoltat ilegal și astfel acesta nu trebuie valorificat pe piața europeană (inclusiv România). Acest lemn ar putea fi donat către instituții non-profit ca lemn de foc (școli, azile de bătrâni etc).

Recoltarea abuzivă de lemn din păduri trebuie sancționată în continuare
Recoltare abuzivă de lemn trebuie sancționată în legea contravențiilor silvice, fie că este vorba despre furtul de lemn sau de tăieri ilegale produse prin nerespectarea normelor tehnice în vigoare inclusiv la aplicarea lucrărilor de rărituri. Normele tehnice prevăd condiții clare privind recoltarea lemnului. Nerespectarea acestor norme ar genera abuzuri cu consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere.

În ultimii ani au fost dezvoltate mai multe instrumente care permit intensificarea controalelor și aplicarea de sancțiuni, descurajând astfel fenomenul tăierilor ilegale de arbori și al transporturilor ilegale de lemn: Radarul Pădurilor, aplicația mobilă Inspectorul Pădurii, site-ul www.inspectorulpadurii.ro și www.salvezpadurea.ro. Aceste instrumente expun public multe dintre căile prin care se poate fura din păduri și cum se poate transporta lemn ilegal. În prezent, aceste instrumente au o reală influență în diminuarea infracțiunilor și ilegalităților silvice. Cu o legislație slăbită, însă, efectul lor se diminuează și ne putem întoarce la realitatea anilor în care din păduri se fura fără grijă. Eu sper că nu este nevoie să ne distrugem toate pădurile înainte de a înțelege că nu putem trăi fără ele. Cadrul de reglementare a contravențiilor silvice este o piesă importantă în combaterea tăierilor ilegale și face parte din ansamblul măsurilor pentru gestionarea responsabilă a pădurilor”, declară Valentin Sălăgeanu, coordonator al campaniei pentru protejarea pădurilor, Greenpeace România.

„În ultimii ani România a făcut pași importanți pentru a asigura o trasabilitate a lemnului în încercarea de a reduce și elimina fenomenul tăierilor ilegale. Un element important în acest demers este o clarificare și întărire a legislației privind contravențiile silvice, pentru a permite o aplicare reala și eficientă. În acest moment nu ne permitem să facem pași înapoi și trebuie să adoptăm toate măsurile legislative necesare pentru a asigura un viitor pădurilor noastre. Demersul nostru vrea să ofere un suport în acest sens, în jurul câtorva principii pentru o gestiune durabilă a tuturor pădurilor”, a adăugat Magor Csibi, Director WWF România.

Poziția comună a organizațiilor de mediu este disponibilă aici:
www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?293291/Poziia-WWF-legat-de-OUG-51-privind-contraveniile-silvice

Date de contact:
Magor Csibi, WWF România, 0730 098 722
Valentin Sălăgeanu, Greenpeace România, 0735 165 472
Dan Trifu, Eco-Civica/ Coaliția Natura 2000, 0722 227 780
Liana Buzea, Eco-Assist – Plantăm fapte bune în România, 0741 026 216

Note pentru editori:
[1] La momentul actual, în Parlament, la Camera Deputaţilor, există trei iniţiative legislative (PL-x nr. 162/2014, PL-x nr. 188/2016, PL-x nr. 23/2017) care propun modificări la Legea contravenţiilor silvice, ultima dintre ele fiind legea aferentă O.U.G. nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010. Conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, în cazul în care o comisie are spre examinare în fond mai multe iniţiative legislative care au acelaşi obiect de reglementare, cum este în acestă situaţie, se propune spre aprobare una dintre iniţiativele legislative, urmând ca celelalte iniţiative legislative să fie respinse, iar prevederile pe care acestea le conţin să fie preluate ca amendamente la iniţiativa propusă spre aprobare.
[2] Proiectul Pin-Matra/2001/018, derulat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.
[3] Lucrările silvice se pot executa, conform art. 11 alin.1 O.M. nr. 2525/2016, numai dacă avizul atestă faptul că arboretele nu îndeplinesc criteriile şi indicatorii aprobaţi prin O.M. nr. 3397/2012.
[4] Regulamentul impune operatorilor și autorităților competente măsuri active în sensul prevenirii și combaterii comerțului cu lemn recoltat în mod ilegal.