Comunicat de presă – Protecția legilor, realizată de experți în natură

„Să facem împreună legi pentru natură!”, primul proiect de monitorizare a activității Camerei Deputaților pe linie de biodiversitate, a luat sfârșit. Desfășurat în parteneriat cu Propark – Fundația pentru Arii Protejate, Societatea Academică Română și Societatea Ornitologică Română, proiectul a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, aprilie 2016- martie 2017(finanțare totală de 65.816,00 CHF) dintre care 59.216,00 CHF  – finanțare nerambursabilă. .

Desfășurându-se într-un context politic instabil, marcat de două scrutine electorale, schimbarea componenței guvernului și parlamentului, activitățile au adus în atenția custozilor și administratorilor  intențiile legislativului de modificare/slăbire a cadrului legislativ al ariilor naturale protejate. Implicându-se în amendarea proiectelor de lege, peste 170 de experți au făcut împreună legi pentru natură!

Custozii și administratorii au reușit:

  • Să limiteze nr de câini de la stână și să oprească pășunatul pe timp de iarnă
  • să îmbunătățească legea de înființare a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
  • să blocheze slăbirea cadrului legal al sancțiunilor silvice
  • să reducă presiunea asupra pădurilor generată de utilizarea biomasei în producerea de energie electrică

Un document pentru o guvernare deschisă, redactat de experți de mediu, a fost prezentat Ministerului pentru Dialog Civic. El conține prioritățile de acțiune rezultate din cele mai urgente probleme din sectorul de mediu.  

Pentru aplicarea eficientă a legislației de mediu, 47 de custozi și administratori au participat la sesiunile de training desfășurate de Propark- Fundația pentru arii protejate.

Peste 60 de reportaje și anchete au fost publicate pe platforma Arii Protejate, înființată pe portalul www.romaniacurata.ro de Societatea Academică Română. Peste 20 de parcuri și situri Natura 2000 au beneficiat de vizibilitate crescută prin intermediul acestui proiect.

Cum asigurăm continuitatea proiectului?

Întrucât cadrul legislativ este modificat frecvent, provocând instabilitate, monitorizarea activitatilor parlamentului devine o misiune constantă, ce va fi asumată de echipa operativă și experții voluntari ai federației.

Componenta de vizibilitate va fi dezvoltată prin articole elaborate și dezvoltate de Romania Curata.

Asistenta juridică va fi asigurată voluntar de juristul federației, prin mijloace electronice.

 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:

Federația Coaliția Natura 2000 Romania, email office@natura2000.ro, persoana de contact Liviu Cioineag, telefon: 0725963009