Federația Coaliția Natura 2000 susține întărirea normelor privind câinii de la stână

Brașov,11.10.2016 Coaliția Natura 2000 România, o federație reprezentativă pentru societatea civilă implicată în conservarea biodiversității din România, monitorizează procesul decizional din Parlament, pentru a amenda propunerile cu impact asupra legislației din domeniul mediului.

Încă din iarna acestui an, propunerile de modificare şi completare a Legii vânătorii şi a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 au produs nemulțumiri în rândul custozilor și administratorilor de arii naturale protejate, dar și a organizațiilor de ecoturism. În aprilie 2016, Coaliția Natura 2000 s-a alăturat poziției AGVPS și a altor organizații, pentru susținerea unor reglementări fundamentate asupra numărului de câini de la stână.

In lunile septembrie și octombrie, au fost identificate pe ordinea de zi a ședințelor celor două comisii, Comisia de agricultură, silvicultură și servicii specifice, respectiv a Comisiei de mediu și echilibru ecologic, industrie alimentară și servicii specifice, circa 10 inițiative care se concentrează – majoritatea – pe articolul 23 aliniatele (1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. Jumătate din ele au o justificare realizată sub formă de copy-paste, având text copiat integral sau parțial unul după celălalt.

 

În majoritatea proiectelor propuse, justificarea eliminării acestor aliniate este lipsită de date, cercetări sau studii, având un caracter general, cu exprimări retorice.

 

Dat fiind că legislația sanitar-veterinară în vigoare referitoare la numărul de câini și condițiile de deținere oricum nu este respectată, considerăm că nu este necesar o relaxare a cadrului legal, ci o întărire a lui.

Slaba implementare a legislației, numărul și așa mare de câini de la stână au un efect repelent asupra turiștilor și sabotează activităților de ecoturism, prin care se bazează dezvoltarea durabilă comunităților din siturile protejate.

 

În plus, impactul asupra lanțului trofic și a echilibrului cinegetic poate fi major, prin faptul că hoinarii atacă erbivorele, iar uneori puii speciilor carnivore protejate prin lege. Este notabilă

pierderea unui zimbru (Bison bonasus) introdus în sălbăticie prin programul de rewilding al WWF, în toamna anului trecut, în Munții Țarcu, din cauza câinilor hoinari. Susținem, în schimb, drept obligatorie impunerea raselor ciobănești pentru folosință în păstorit.

Din aceste considerente, considerăm că actualele reglementări sunt arhisuficiente și cu siguranță nu sunt oportune alocări suplimentare pentru numărul de câini ce conduc turmele pe timpul zilei, întrucât ursul, lupul şi eventual râsul, specii cu activitatea nocturnă, sunt retrase în locuri liniştite de odihnă şi nu atacă animalele domestice aflate pe pășuni.

 

In demersul nostru suntem susținuți de urmatoarele organizații din domeniul ecoturismului:

 

  1. Asociația de Ecoturism din România
  2. SC Eco Transilvania SRL/Programul Apuseni Experience
  3. Asociația EcoLogic Baia Mare
  4. Asociația Explorer filiala Arad

 

Federația Coaliția Natura 2000 România, Liviu Cioineag, director executiv, office@natura2000.ro

 

Activitate finanțată prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură!”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, aprilie 2016 – martie 2017, având o finanțare totală de 65.816,00 CHF, dintre care 59.216,00 CHF reprezintă finanțare nerambursabilă și 6.600,00 CHF contribuția proprie.

Acest articol nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată de Federația Coalția Natura2000 România.