Sustinem managementul eficient al carnivorelor mari!

Poziţie referitoare la proiectul de Ordin de Ministru din data de 05.07.2017 privind nivelul de intervenţie în cazul speciilor urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

Introducere
Conservarea speciilor de carnivore mari (urs brun, lup, râs) trebuie să reprezinte o parte integrantă a conservării naturii. Prădători de vârf, aceste specii joacă un rol-cheie în menţinerea sănătăţii ecosistemelor, echilibrând balanţa ecologică si contribuind la menţinerea unui nivel ridicat al biodiversităţii. Omul beneficiază în final de toate aceste servicii pe care le furnizează carnivorele mari, cu costuri incomparabil mai mici decât în cazul în care ele ar trebui prestate de către acesta. Dacă în multe zone din Europa sunt pe cale de dispariţie sau au dispărut deja, noi ne mai putem mândri cu aceste specii emblematice nu doar pentru Carpaţi, ci si pentru întregul continent.

Poziție referitoare la proiectul de Ordin de Ministru din data de 05.07.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *