Proiectele energetice transformă Jiul în… pârâu

Federația Coaliția Natura 2000 și WWF România, împreună cu Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului, atrag atenţia asupra proiectelor energetice din Parcul Naţional Defileul Jiului. Suprafața parcului se suprapune cu cea a sitului ROSCI0063, sit desemnat la nivel european pentru protecţia Speciilor şi habitatelor. Situl a fost desemnat pentru protecţia habitatelor de fag şi frasin, vegetaţie lemnoasă, versanţi stâncoşi şi pentru specii precum ursul brun, linxul, amfibieni şi peşti (zglovoacă, porcuşor de vad, dunăriţa), nervertebrate (racul de ponoare). Situl este străbătut de Râul Jiu, corp de apă pe care Hidroelectrica S.A. a iniţiat şi realizat începând cu 2003 două hidrocentrale – Livezeni şi Bumbeşti Jiu. Conform datelor proiectului si a informatiilor obţinute de autorităţi, proiectul de amenajare hidrologică, realizat în proporţie de peste 45%, are în vedere devierea cursului de apă prin captările care străbat unul din versanţii parcului. Galeriile de captare au un diametrul de 4 metri şi pot asigura un debit care depăşeşte debitul mediu anual al Jiului. Specialiștii APNDJ afirmă că, în cazul în care acest proiect va fi finalizat şi autorizat pentru funcţionare,  Jiul se va transforma într-un pârâu. Conform datelor oferite de administraţia parcului, debitul de servitute asigurat prin proiectul tehnic, Jiul va avea în aval de localitatea Livezeni o adâncime de maxim 9 centimetri, adică apa va ajunge la glezne…

Problema constă în faptul că cele două hidrocentrale au fost autorizate prin acord de mediu înainte de implementarea în România a Directivelor Europene Specii şi Habitate, armonizate la nivel naţional prin OUG 57-2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice modificată prin L49/2011. Cadrul legislativ actual asigură măsuri de protecţie a biodiversităţi mult mai stricte, cu care proiectul nu se conformează.

La sfârșitul anului trecut, conducerea Hidroelectrica SA a anunţat că proiectul va fi finalizat în 2016. Acest fapt impune măsuri urgente, pentru a salva de la distrugere habitate prioritare de arin și frasin și de la dispariție specii precum mreana vânătă, porcușor de vad şi alte specii de peşti şi raci care depind de apa Jiului. Pentru o evaluare reală a impactului asupra mediului, Federația Coaliția Natura 2000 solicită reavizarea proiectului conform legislației în vigoare, prin procedură de evaluare adecvată.