Garda de Mediu a suspendat activitatea fermei ilegale de nurci din Feldioara

În urma presiunilor realizate de Coaliția Natura 2000 pentru a limita dezastrul ecologic realizat de exemplare din specia invazivă Neovision vision (Nurca americană) în situl avifaunistic Dumbrăvița – Rotbav – Măgura Codlei, Garda de Mediu Brașov a suspendat activitatea ilegală a fermei AG Roneco Farm SRL, responsabilă de evadarea nurcilor. In raspunsul Comisariatului Judetean al GM Brasov se arată ca „intrucât la data efectuării controlului societatea nu deținea autorizație de mediu, act ce atestă legalitatea funcționării din punct de vedere al protecție mediului, s-a aplicat sancțiunea contravențională principală […] și sancțiunea complementară de suspendare a activității până la obținerea actelor de reglementare”.

 

Coaliţia Natura 2000  România, a inceput demersurile pentru reducerea impactului exemplarelor de nurcă americană (Neovision vision) in luna martie, impreună cu Societatea Ornitologică Română. Demersurile au fost fundamentate prin obținerea de dovezi clare care atestă că exemplarele evadate în toamna anului 2015 din ferma respectivă au produs un impact alarmant pe cursul Râului Olt și în situl Dumbrăvița – Rotbav – Măgura Codlei, asupra păsărilor și peștilor. În urma extinderii cercetărilor, prezența nurcilor a fost identificată și în gospodăriile din zona limitrofă, pericolul răspîndirii de parvovirusuri și  chiar a rabiei fiind unul real. Federația Coaliţia Natura 2000  România a solicitat autorităților competente sistarea activității Fermei și  interzicerea tuturor transporturilor de exemplare vii de nurcă americană pe raza județului Brașov și din alte ferme care au ca obiect de activitate importul/exportul, deținerea și creșterea de nurci americane.

Intrucât Nurca americană (Neovision vision) este considerată o specie invazivă care aduce prejudicii importante pentru biodiversitate, Coalitia Natura 2000 a inceput demersurile pentru transpunerea in legislația românească a Regulamentului CE 1143/2014 privind introducerea și prevenția raspândirii speciilor invazive in statele membre și elaborarea listei de Specii invazive și alohtone.

Acțiunea a fost realizată prin proiectul ”Capacitate și implicare pentru ariile naturale protejate din Romania” – proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România