Camera Deputațílor a votat legea ANANP cu amendamentele propuse de Coaliția Natura 2000

Pe data de 13 aprilie, Camera Deputaților a votat în plen proiectul de lege PL-x nr. 762/2015   – proiectul de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. Noua lege este necesară pentru coordonarea și managemntul ariilor protejate din România, inclusiv a siturilor Natura 2000. Deputații au luat la cunoștiință documentul de poziție al Federației Coaliția Natura 2000, elaborat în urma grupului de lucru la nivel de minister din data de 4 martie, retransmis spre consultare către Comisia de Mediu din Camera Deputaților. Documentul de poziție cu propunerile de proiect de lege a fost elaborat de Grupul de lucru pe legislația ariilor protejate de la nivelul Federatiei Coaliția Natura 2000. Din componența acestui grup fac parte următorii voluntari:

 

Componenta GL AP: Cristina Sut  (SOR), Dan Hulea (SOR), Tiberiu Chiriches  (PP), Cristi Papp (WWF), Attilla Pilbath  (Geo Acc), Mihai Zotta  (CC), Dan Trifu  (Ecocivica), Dan Ionescu  (SOR), Janos Mark Nagy (EKE), Togor V. Mihai (AquaCrisius), Matei Dragomir (ACDB), Misu Gligan (ARR)

 

Pentru analiza administrativă și corelarea cu celelalte legi conexe a fost subcontractat un expert de mediu. El a livrat analiza cadrului legal de înființare a ANANP, analiza proiectului de Lege privind înființarea ANANP și a redactat documentul de poziție cuprinzând o propunere de proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea ANANP.

 

Dezbaterea proiectului de lege a început în august 2015, a fost întreruptă în noiembrie din cauza schimbărilor la nivel de aparat central și au fost reluate în decembrie 2015 cu noul secretar de stat. Coaliția a insistat pentru independența noii agenții prin desemnarea statutului de „agenție sub autoritate”. În plus, a solicitat atribuții de creare de administrații în subordinea sa. Cu toate că aceste amendamente nu au fost acceptate de camera cu rol decizional, prin lobby-ul realizat de membrii federației, a fost introdusă atribuția de preluare a ariilor neadministrate și a fost respins articolul ce impunea standarde salariale.

Deși nu are forma ideală, forma in care a trecut legea este un prim pas in perfectionarea aparatului de reglementare si coordonare a ariilor protejate. Strategia responsabililor de Biodiversitate din MMAP este ca HG -ul de aplicare a legii si ordinele care normeaza activitatea custozilor (Om 1052/2014, Om 1026/2009,) sa favorizeze desfășurarea activității noii instituții.  Urmează ca Federația Coaliția Natura 2000 sa lucreze la nivel de Grup de Lucru pentru redactarea si votarea HG-ului de functionare a ANANP, precum si modificarea Ordinului 1052/2014.

Grupul de lucru și-a desfășurat activitatea prin intermediul proiectului Capacitate și implicare în ariile naturale protejate, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG in România.

Monitorizarea activității Camerei deputaților și activitățile de lobby au fost desfășurate prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură”, derulat de Federația Coaliției Natura 2000 România în parteneriat cu Propark – Fundația pentru Arii protejate, Societatea Ornitologică din România și Societatea Academică Română, cofinanțat printr-un grant din partea Elveției,  prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

Acest comunicat nu reflectă neapărat poziția oficială a Guvernului Elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia este asumată în întregime de Federația Coaliția Natura 2000.