Coaliția Natura 2000 cere Justiției să judece distrugerea Rîului Secuș

La mijlocul lunii iulie, Coaliția Natura 2000 a depus la Tribunalul Mureș cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu Agenția de Protecție a Mediului Mureș și SC Betonmix Oradea. Prin inițierea acestei acțiuni, Coaliția Natura 2000 solicită anularea în tot a Deciziei etapei de încadrare emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș pentru desfășurarea proiectului ”Amenajare hidroenergetică pe râul Secuș, județul Mureș”. „Avem motive întemeiate să credem că avizarea acestui proiect într-o arie protejată nu s-a realizat în limita cadrului legal al ariilor naturale protejate și a directivelor privind evaluarea impactului de mediu generat de proiecte. Am început documentarea în urmă cu un an, când o televiziune publică a prezentat abuzurile realizate de unii funcționari publici din APM Mureș. Am încercat să înțelegem de ce o instituție publică cu rol de protecție a mediului își atrage suspiciuni de favorizare a agenților economici, căci altfel nu poate fi interpretată decizia lor de nu supune proiectul evaluării impactului asupra mediului, respectiv evaluării adecvate. Deși beneficiarul proiectului a comandat un stdiu de evaluare adecvată, documentul a fost ignorat de autorități! Aceste aspecte sunt cu atât mai grave cu cât proiectul a fost implementat într-o arie protejată de interes comunitar și a condus la distrugerea unei văi”, a declarat Liviu Cioineag, directorul executiv al federației.

Proiectul ce vizează construirea unei microhidrocentrale a fost executat pe râul Secuş, comuna Ibăneşti, în extravilanul satului Lăpuşna. Prin montarea unei conducte pentru devierea cursului de apă, valea Rîului Secuș a fost deteriorată pe o lungime de peste 5 kilometri, în interiorul ariei protejate ROSCI0019 „Călimani – Gurghiu”. Amenajarea hidroenergetică afecetază conectivitatea longitudinală a râului și implicit reproducerea a două specii de pești protejate la nivel european: zglăvoaca (Cottus gobio) și păstrăv indigen (Salmo trutta fario). Totodată, construcția va impacta și exemplarele de vidră (Lutra lutra). „Microhidrocentrala va produce sub 1 Mw putere neta, astfel că pierderile de biodiversitate nu pot fi compensate și nici justificate de producția de energie. Raportat la consumul anual al României, aportul energetic al acestui proiect este insignifiant”, mai spun reprezentanții Coaliției Natura 2000 România.