Tribunalul Vrancea obligă Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea să dea aviz pentru construcţii în inima parcului

Braşov, 4 Noiembrie 2010: Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea va face apel, azi 4 Noiembrie 2010, la decizia Tribunalui Vrancea pentru revizuirea hotărârii emisă de acesta, hotărâre care încalcă legislaţia în vigoare referitoare la regimul ariilor protejate. Conform actelor normative (Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 2007, Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1964 din 2007) în aceste arii naturale protejate nu se poate construi decât în zonele de dezvoltare durabilă sau în alte zone doar în condiţii excepţionale (situaţii de interes naţional, de securitate sau sănătate publică, etc.) şi doar dacă respectivele proiecte nu afectează mediul-habitatele şi speciile projetate.

În 2009, investitorii locali, proprietari ai unui teren din extravilanul comunei Tulnici, situate în zona de management durabil a parcului, au dat în judecată Administraţia Parcului pentru refuzul de a da aviz de construcţie a unui complex turistic pe aceste terenuri şi a unui pod peste râul Putna. Aceste zone, conform studiilor de specialitate, au o valoare de conservare mult mai ridicată faţă de zonele locuite aferente satelor Lepşa şi Gresu, iar protejarea lor este principalul motiv pentru care această arie protejată a fost constituită. Valoarea Parcului Natural Putna-Vrancea este confirmată şi de apartenţa acestuia la reţeaua europeană de arii protejate Natura 2000, ca şi sit de importanţă comunitară.

Pe baza legislaţiei în vigoare, Consiliul Ştinţiific al parcului a dat aviz negativ acestui proiect, considerând că existenţa lui ar avea urmări dezastruoase asupra speciilor şi habitatelor din parc: prin construirea unui pod şi a unui complex turistic se facilitează accesul masiv şi necontrolat al turiştilor spre rezervaţia Cheile Tişiţei, din apropiere, la habitate şi specii vulnerabile, se reduce din habitatul de interes comunitar de Fâneţe montane, cod Natura 2000 – 6520, şi se degradează peisajul prin apariţia de noi infrastructuri. În planul de management al Parcului aflat în proces de aprobare la Ministerul Mediului, se menţionează că râul Putna formează un baraj natural între zona de dezvoltare durabilă (unde se poate construi) şi cea de management durabil (unde se aplică măsuri sporite de protecţie a naturii).

Coaliţia ONG Natura 2000 România îşi manifestă îngrijorarea faţă de această situaţie, care încurajează nerespectarea legii şi  „legalizează” abuzurilor în ariile naturale protejate. „ Acest tip de ameninţare la adresa ariilor protejate din România este foarte periculos. Mai ales când tocmai o judecătorie, care ar trebui să fie de partea legii, ia astfel de hotărâri, omiţând prevederile legale, fapt care slăbeşte încrederea cetăţenilor în puterea pe care o are litera legii, în domeniul ariilor protejate, ” a declarat Florentina Florescu, specilist arii protejate din cadrul Coaliţiei.  “În următoarele zile Coaliţia va trimite scrisori autorităţilor statului pentru a sesiza cazul cu care se confruntă Administraţia Parcului Natural Putna” , a mai adăugat Florentina Florescu.

Situaţia ariilor protejate din România este foarte gravă: pe lângă lipsa resurselor umane şi financiare, abuzurile şi nerespectarea legislaţiei în vigoare, se adaugă şi alte presiuni. Actualmente dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor din sau din jurul ariilor naturale protejate, se face fără a se lua în considerare existenţa şi nevoile de protecţie ale acestor arii. Deşi există modele practice şi soluţii de dezvoltare durabilă, cea mai mare parte a proiectelor nu au o perspectivă sănătoasă asupra mediului, iar acest lucru contribuie la distrugerea ireversibilă a patrimonului natural, singura adevărată bogăţie a ţării.

Notă pentru editori:

– Pentru mai multe amănunte despre situaţia actuală din Parc, vă rugăm să luaţi legătura cu Şeful Parcului, Ion Militarul, tel. 0729.040.870

– Pentru mai multe detalii despre Coaliţia ONG Natura 2000 România vă rugăm să accesaţi site-ul www.natura2000.ro sau să luaţi legătura cu Responsabilul de comunicare, Alina Alexa, tel.: 0724.006.005, alina.natura2000@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *