Râul Alb din Munții Retezat mai aproape de libertate!

Brașov, 10 iulie –Federația Coaliția Natura 2000 România anunța câștigarea procesului de suspendare a executării Deciziei Etapei de Încadrare pentru proiectul “Construire  şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb” al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., amplasat pe Râul Alb, situat în Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului şi în situl Natura 2000 Strei-Haţeg, pana la solutionarea pe fond a actiunii in contencios administrativ.

 

Federația Coaliția ONG Natura 2000 a solicitat în instanță anularea proiectului, în luna aprilie 2015, cu suspendarea lucrărilor până la soluționarea cazului. In data de 09.07.2015 a avut loc pronunțarea sentinței în cazul suspendării Deciziei Etapei de Încadrare emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în favoarea reclamantei Federația Coaliția Natura2000 Romania.

Proiectul presupune construirea de microhidrocentrale pe Raul Alb, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara, care va cuprinde doua tronsoane înglobând în total 3 microhidrocentrale (MHC).

Prin dispozitiile Deciziei Etapei de Incadrare  nr.1327/26.08.2013, revizuita la data de 11.09.2014s-a deci ca Proiectul privat “Construire  şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb” al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., poate fi amplasat in extravilanul comunei Salasu de Sus, sat Coroiesti, jud.Hunedoara, in interiorul ariei protejate-Situl Natura2000 ROSCI0236 Strei-Hateg, desemnat pentru specii de flora si fauna continute in Anexa II a Directivei Consiliului conform Formularului standard Natura2000.

Prin plangerea prealabila formulata, am cerut Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara revocarea Deciziei Etapei de Incadrare, apreciind ca aceasta contravine atat reglementarilor nationale, cat si prevederilor comunitare in domeniul protectiei mediului, afectand speciile si habitatele protejate la nivelul Uniunii Europene si distrugand valea naturala a Raului Alb.

 

Decizia contestata incalca grav dispozitiile restrictive ale Avizului de mediu nr. 10938/10.12.2012 la Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2012, actualizata pentru perioada 2011-2020, emis de Ministerul Mediului si Padurilor, prin care se interzice in mod expres avizarea favorabila a proiectelor de investitii, conform Cap. III-Masuri de prevenire, reducere si compensare a efectelor adverse asupra mediului, alin.(9):-„In aceste situri de interes comunitar(SCI-uri) care au fost propuse pentru protejarea speciilor de pesti, vidra, rac sau pentru habitate care sunt influentate, nu se vor propune/aproba/accepta dezvoltarea/amplasarea microhidrocentralelor” ,

 

Sentința din 9.07.2015 va permite oprirea executării oricăror lucrări în zona proiectului, pana când instanta se va pronunța privind legalitatea avizării acesteia, procesul fiind în continuare pe rolul Tribunalului Hunedoara.

Federația Coaliția Natura 2000, email office@natura2000.ro , telefon 0725.964.055

 

Federația Coaliția Natura 2000 România acționează informal din 2003, când 55 de membrii, organizații nonguvernamentale din domeniul protecției naturii, s-au reunit pentru a-și consolida puterea de acțiune la nivel național și local, și pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Din 2013, federația are personalitate juridică și 15 membri înregistrați oficial. Printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România. În perioada iunie 2014-aprilie 2016 Federaţia derulează proiectul Capacitate si Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din România , proiect finaţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org