Pozitia oficiala a Federatiei Coalitia Natura2000 Romania in legatura cu infiintarea ANANP

Brașov, 21.10.2015- Federația Coaliția Natura2000 România face publică poziția sa față de înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) printr-o scrisoare oficiala adresată factorilor de răspundere din Ministerul Mediului,Apelor și Pădurilor.

Stimate doamne, stimati domni,

În urma analizei propunerilor de acte normative primite si a discutiilor desfasurate la sediul MMAP, Federația Coaliția Natura 2000 România a formulat următorul punct de vedere cu privire la înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP):

  1. Considerăm absolut necesară înființarea ANANP în scopul asigurării unui management unitar și eficient al sistemului de arii naturale protejate  printr-o coordonare metodologică corespunzătoare a administratorilor de arii protejate constituiți conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu adaptările, modificările și completările ulterioare (menționat în continuare cu denumirea de OUG 57/2007).
  1. Solicităm revizuirea propunerii de lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, astfel:

“Art. 1 – În vederea realizării unui management unitar și a coordonării eficiente a ariilor naturale protejate se înființează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului finanțată din venituri şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi surse de finanţare externe”.

Numai astfel se reflectă în mod corespunzător rolul, competențele și atribuțiile ANANP, în baza unei note de fundamentare revizuite privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

  1. Solicităm elaborarea unei noi propuneri de hotărâre de guvern pentru stabilirea atribuțiilor și competențelor Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, a structurii organizatorice și a numărului de personal necesar. Această solicitare vine din analiza documentului care conține expunerea de motive pentru înființarea ANANP. Rezultatele analizei noastre sunt prezentate în Anexa 1.

Punctul de vedere al Federației Coaliția Natura 2000 România cu privire la rolul ANANP și la procesul de modificare a gestionării sistemului de arii protejate inițiat este următorul:

A.  Conform OUG 57/2007 articol 56 aliniat 1, atribuțiile MMAP cu privire la administrarea ariilor protejate pot fi preluate de către o agenție în cazul în care aceasta se constituie. HG 38 / 2015 precizează că atribuțiile autorității centrale pentru mediu cu privire la ariile protejate este să coordoneze, monitorizeze și să controleze activitatea administratorilor ariilor protejate (articol 6 IV, punctul 45). Aceste acte normative prevăd ca și rol și atribuții pentru ANANP,coordonarea metodologică a ariilor protejate.

B.  Rolul de coordonare metodologică este prezentat ca fiind prioritar pentru această nouă structură și în Studiul de fundamentare al ANANP realizat în anul 2007 la solicitarea autorității centrale pentru mediu, NAPA / ANANP Strengthening the National Framework for Biodiversity Conservation through Development of the National Agency for Natural Protected Areas and Biodiversity Conservation (NAPA) and Subordinated Bodies. Acest studio menționează ca și rol și atribuții principale ale ANANP, realizarea unei politici și strategii naționale pentru un system eficient de arii protejate, realizarea și asigurarea implementării de programe nationale pe principalele domenii de management în ariile protejate, ambele în scopul canalizării eforturilor administratorilor și a resurselor existente spre acțiuni prioritare atât la nivel national cât și la nivel de arie protejată.

C.  Pe lângă rolul critic de coordonare metodologică, ANANP poate aduce un plus de valoare în administrarea ariilor protejate existente, prin asigurarea administrării corespunzătoare a ariilor protejate care nu sunt subcontractate de către terți. Articolul 18 al OUG 57 / 2007 asigură un cadru corespunzător pentru a permite menținerea unei structuri de administrare diversificată, asigurând astfel unul din cele mai progresiste sisteme de administrare din Europa. Tendințele în administrarea ariilor protejate la nivel european și mondial sunt de descentralizare și de implicare a cât mai multor factori interesați în sistemul de decizie, de management și de administrare.

D.  Din punctul nostru de vedere un sistem unitar și integrat de arii protejate presupune existența unei strategii a sistemului de arii protejate, care să includă și aspectele legate de administrare și coordonarea administratorilor, precum și existența unei entități cu resursele umane și financiare necesare pentru implementarea strategiei. Această entitate (ANANP) trebuie să asigure coordonarea, elaborarea de metodologii, proceduri, ghiduri și normative tehnice, să asigure monitorizarea eficienței managementului ariilor protejate șisprijin financiar pentru administratori.

Considerăm că prioritățile majore pentru sistemul de arii protejate îl constituie în prezent:

  • asigurarea finanțării sistemului, respectiv crearea unei linii bugetare dedicată conservării naturii, care va sta la baza ANANP și a administrării ariilor protejate. Sistemul de alocare a fondurilor se poate discuta ulterior, cu experți de la Ministerul de Finanțe.
  • Asigurarea cadrului necesar și a alocării de fonduri pentru plăți compensatorii acordate proprietarilor cărora li se impun restricții în arii protejate.

În forma sa actuală propunerea de hotarâre de guvernpentru înființarea ANANPstabilește un cadru care va  distruge sistemul de administrare construit cu eforturi deosebite în ultimii 15 ani. Toate investițiile în crearea capacității de administrare, realizate din diverse surse de finanțare, inclusiv cele asigurate de Comisia Europeană pentru a sprijini rețeaua Natura 2000 vor deveni inutile dacă se aprobă această propunere de hotărâre de guvern, care în forma sa actuală nu poategaranta realizarea în timp util a unui sistem centralizat funcțional.

Având în vedere cele de mai sus solicităm reluarea procesului de elaborare a propunerii de lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și a propunerii de hotărâre de govern pentru stabilirea atribuțiilor și competențelor Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, a structurii organizatorice și a numărului de personal necesar prin constituirea unui grup de lucru cu implicarea principalilor factori interesați și organizarea unei proceduri de consultare corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale.

Acest punct de vedere este asumat de membrii Coaliției, însumând 17 organizații reprezentative pentru domeniul conservării biodiversității din Romania.

In speranta ca pozitia noastra reprezinta un real interes pentru procesul de infiintare al ANANP, va multumim pentru timpul acordat si va stam la dispozitie pentru consultari.

 

Anexa 1_Modificare Lege si HG ANAP_Comentarii la documentul EXPUNERE DE MOTIVE pentru înființarea Agenției Naționale pentru Ariile Naturale Protejate