Capitolul 1 – Datele de identificare

Federația Coaliția Natura 2000 România, Str. Lunga 175, Brașov. CIF 32063997. www.natura2000.ro, office@natura2000.ro

Capitolul 2 – Ce date colectăm și cum operăm cu ele

Pentru formularul de aderare la coaliție:

Din sectiunea A: Numele organizației

Se va utiliza pentru publicarea pe site-ul Coaliției, pentru comunicare internă, pentru includerea în materiale informative sau de comunicare.

Din sectiunea A: Adresa corespondență, Email organizație, Telefon organizație, Președinte/director

Din sectiunea B: Nume, prenume, Rol în organizație, Email, Telefon

Se vor utiliza doar pentru corespondența/comunicarea secretariatului Coaliției cu organizația membră sau pentru datele de identificare din documente/contracte între membru și Coaliție. Nu se vor comunica către terți fără acordul reprezentantului organizației membră.

Din secțiunea D: Valoare venituri

Informația se va utiliza doar de către secretariatul Coaliției, cu scopul de a determina valoarea cotizației anuale.

Pentru formularul de înscriere ca voluntar:

Nume, Email, Telefon mobil, Adresă

Se vor utiliza doar pentru corespondența/comunicarea secretariatului Coaliției cu voluntarul sau pentru datele de identificare din documente/contracte între membru și Coaliție. Nu se vor comunica către terți fără acordul titularului datelor.

Data nașterii

Se va utiliza pentru identificarea condițiilor legale de lucru ca voluntar și pentru identificarea activităților în raport cu vârsta voluntarului.

Ultima școală absolvită/în curs de absolvire

Se va folosi pentru identificarea activităților în care voluntarul ar putea avea experiență.

Capitolul 3 – Cum păstrăm datele dvs.

Toate datele colectate prin intermediul site-urilor natura2000.ro si advocacy.natura2000.ro, vor fi utilizate conform actualei politici de prelucrare. Datele vor fi stocate criptat, pe serverul natura2000, pe durată nelimitată sau până la solicitarea de stergere a acestora, venită din partea deținătorului datelor.

Capitolul 4 – Drepturile și obligațiile dvs.

-Dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitatea de prelucrare a datelor personale.

-Dreptul la rectificare: puteți rectifica sau completa datele dumneavoastră personale.

-Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care:

a) Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) Vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; c) Vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

-Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care observați și contestați exactitatea datelor precum și în alte condiții prevăzute de lege.

-Dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim.

-Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

-Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere în legătură cu modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

-Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază doar pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior rămânând în continuare valabilă.

-Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.