Comunicat de presă privind coloniile de lilieci din Peștera Tunel de la Șuimuș

Către: mass-media cu acoperire națională

Comunicat de presă

Coaliția Natura 2000 România dezaprobă lipsa de profesionalism prin care Ministerul Mediului a analizat existența coloniilor de lilieci din Peștera Tunel de la Șuimuș, aflată pe traseul proiectului de autostradă Lugoj-Deva. Așa cum a fost prezentat evenimentul pe posturile de televiziune, delegația Ministerului Mediului a intrat săptămâna trecută în peșteră pentru a număra liliecii. „Considerăm că această abordare nu se poate substitui studiilor desfășurate de chiropterologi, biologi, specialiști silvici și ecologi, desfășurate pe perioada a doi ani, ci este mai degrabă un mod populist de a face imagine. Subliniem că printre măsurile alternative acceptate prin Studiul de evaluare adecvată recepționat de CNADR, mutarea liliecilor –după cum dispune Ministerul Mediului- nu se afla printre ele”, a declarat Liviu Cioineag, directorul executiv al federației.

Proiectul de autostrada Lugoj-Deva a fost evaluat legal, conform directivelor europene EIA/EA privind impactul de mediu. Studiul de evaluare adecvată elaborat de o echipă de specialiști de la nivel național a fost recepționat în 2016 de CNADNR, în calitate de beneficiar. Mai mult, în baza studiului, compania de autostrăzi a primit acordul de mediu din partea Agenției Naționale de Protecție a Mediului, necesar derulării lucrărilor (ANPM este o agenție aparținând Ministerului Mediului).  Prin studiul de evaluare adecvată, experții au propus realizarea unui adapost subteran artificial pentru lilieci în apropierea pesterii, care urmează sa fie distrusă. Această măsură a fost acceptată de CNADNR și a fost trecută ca masură compensatorie in acordul de mediu al proiectului.

Improvizarea unei soluții direct sub ochii telespectatorilor subminează mecanismele europene de diminuare sau evitare a impactului produs de proiecte și activități asupra naturii. Fără aceste mecanisme, distrugerea naturii nu poate fi evitată. România și-a asumat aceste mecanisme iar Ministerul Mediului ar trebui sa reprezinte un garant al aplicării lor.

Federația Coaliția Natura 2000 România solicită în mod public Ministerului Mediului să respecte propunerile prezentate de specialiști în Studiul de evaluare adecvată pentru proiectul Lugoj-Deva.

Brașov, 28 septembrie 2017                                            Coaliția Natura 2000 România
Pentru o mai bună informare a publicului:

  • la solicitarea CNADNR, între 2014 și 2016, echipe de cercetători au analizat impactul proiectului de autostradă asupra habitatelor și speciilor protejate la nivel comunitar, identificate pe traseul ales pentru derularea proiectului.
  • specialiștii au identificat exemplare/populații din mai multe specii de interes comunitar, printre care menționăm: lupul, ursul, castorul, vidra, liliacul
  • concluziile au fost cuprinse într-un Studiu de evaluare adecvată necesar obținerii acordului de mediu, prin care beneficiarul era consiliat în privința măsurilor alternative ce pot fi întreprinse pentru reducerea impactului
  • Peștera Tunel Tunel de la Șuimuș a fost caracterizată drept adăpost secundar important pentru două specii de lilieci (Rhinolophus ferrumequinum și R. hipposideros). Adăpostul este necesar pentru că asigură odihna pe ruta dintre adăpostul de hibernare și cel de maternitate
  • Colonia identificată de specialiști este compusă din 24 de exemplare

Despre noi:

Coaliția Natura 2000 România apără interesele naturii de aproape 15 ani. Am fost creați pentru a supraveghea respectarea cadrului legal din sectorul conservării biodiversității și pentru a lupta împotriva abuzurilor comise în arii protejate. Punem în valoare expertiza și experiența a 20 de organizații de mediu, care activează în diferite domenii: administrare de arii protejate, cercetare, policy și adovocacy, educație și conștientizare. Am devenit principalul partener de dialog pentru Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor pe linie de biodiversitate, dar și coordonator din partea Comisiei Europene în România în procesul de monitorizare a implementării Directivelor Habitate și Păsări.