blog_18

Către:

Ministerul Apelor și Pădurilor
În atenția: Doamnei Ministru Adriana Petcu

În atenția: domnului Pițu Virgil
managementcinegetic@gmail.com
0213169765

Subiect: proiect de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017 – 14 mai 2018

Spre știință: Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
În atenția: Domnului Ministru Gabriel Petrea

 

Stimată doamnă,

În data de 13 aprilie 2017, în temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Apelor și Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017 – 14 mai 2018, pe care îl supune dezbaterii publice.

În referatul de aprobare 16540 din 12 aprilie 2017 se precizeză că s-au efectuat acțiuni de evaluare a speciilor sedentare de interes cinegetic în perioada iunie 2016 – martie 2017. “Vă rugăm să precizați care au fost metodele folosite pentru obținerea evaluărilor la speciile de păsări migratoare din România, rezultatele obținute în cazul populației fiecărei specii, precum și criteriile pe baza cărora s-au stabilit cotele de recoltă la speciile de păsări migratoare în România în raport cu populațiile acestora.”

Pentru a înțelege criteriile care au stat la baza stabilirii cotelor de recoltă vă rugăm să prezentați spre dezbatere publică și studiul de impact asupra speciilor de faună de interes cinegetic, efectuat conform Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.

Menționăm că pe pagina web a Ministerului Pădurilor și Apelor nu sunt prezentate anexele 1- 6 menționate la Art. 1 din proiectul de OM privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017 – 14 mai 2018 și aflat în dezbatere publică.

Pentru a putea veni cu propuneri constructive și comentarii adecvate cu privire la proiectul de OM vă rugăm să supuneți dezbaterii publice și Anexele 1-6 ce conțin cotele de recoltă la speciile de interes cinegetic și să asigurați o perioadă similară de consultare pentru aceste documente.

Asteptăm răspuns în scris în termenul prevăzut de lege, pe adresa office@natura2000.ro.

 

Cu deosebită considerație,

Liviu CIOINEAG

Director Executiv
Federația Coaliția Natura 2000