Proiectul "energie verde"

Coaliția Natura 2000 anunță începerea proiectului „Certificate verzi numai pentru investitii verzi!”

Proiectul este finantat din partea Fondului pentru Inovare Civica. 

Fondul pentru Inovare Civica (CIF) este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale, dezvoltat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) in 2011, ca raspuns la situatia si nevoile societatii civile din Romania.

Proiectul Federației Coaliția Natura 2000 “Producerea energiei din surse regenerabile”, supranumită “energie verde”, se face cu prejudicii grave aduse biodiversității naturale, mai ales în situri protejate: parcuri naționale, situri Natura 2000, culoare de migrație, pajiști cu valoare ridicată de biodiversitate. Statul român are declanșată împotriva sa procedura de infringement vizând proiectele de microhidrocentrale din Munții Făgăraș, semn că legislația de evaluare adecvată a proiectelor și evaluarea cumulată a impactului, conform Directivelor SEA/EIA, nu sunt aplicate într-un mod eficient. Aceste modele de practică nu oferă un acces spre energie durabilă, astfel că, după modelul unor industrii (pescuit, masă lemnoasă), este necesar un model de management durabil pentru întreg lanțul de producere a energiei: producție, furnizare și facturare. În prezent, managementul energiei se bazează pe eficientă și nu pe impact, astfel că proiectul își propune să realizeze o modelare bazată pe criterii de biodiversitate, susținută de evaluarea investițiilor, tranparentizarea facturării și conștientizarea populației. În primă fază, o analiză a standardelor din domenii relevante va fi discutată de experți în biodiversitate, evaluare adecvată și impact asupra mediului, pentru ca ulterior, echipa de proiect să modeleze variante de standarde de management responsabil inspirate din alte domenii, dar adaptate conform criteriilor de biodiversitate. Grupurile de lucru organizate în cadrul evenimentului vor primi aportul unui expert în energie, care lucrează pe piața de trading. În faza a doua a proiectului, modelul de management responsabil va fi discutat cu factorii de decizie de pe întreg lanțul energiei – autorități de reglementare a energiei și a mediului, investitori, asociații de consumatori. Dezbaterea va fi însoțită și de o demonstrație practică, în care o investiție va fi evaluată din punct de vedere al criteriilor de biodiversitate respectate. Totodată, în cadrul proiectului va fi dezvoltată o pagină web în care vor fi prezentate documentele produse în cadrul proiectului, dar și informații relevante pentru cititori, din domeniul energiei verzi. În ultima parte a proiectului, echipa executivă se concentrează pe implicarea publicului și a investitorilor în impunerea de pași responsabili. În timp ce investitorii sunt încurajați să-și autoevalueze investițiile, publicul este mobilizat pentru susținerea unui demers transparent: publicarea pe factura de energie a etichetei verzi și a locației unde este produsă energia. Proiectul urmărește inițierea unui dialog structurat între factorii interesați – reglementare, industrie și consumatori, furnizează informațiile necesare și mobilizează spre realizarea primilor pași spre un management responsabil în sectorul energiei din surse regenerabile.

Scopul: Implicarea factorilor interesați în dezvoltarea unui model de management responsabil al resurselor regenerabile prin elaborarea de standarde naționale de biodiversitate pentru proiectele energetice.

Obiectiv specific 1. Elaborarea unui set de criterii de biodiversitate pentru trei surse de energie regenerabilă prin implicarea elaboratorilor de studii de mediu și a experților în biodiversitate, în perioada martie – noiembrie 2017.

Activitatea 1.1. Analiza standardelor actuale de management responsabil din trei domenii (energie, masa lemnoasa, pescuit.

Activitatea 1.2. Organizarea întâlnirilor Grupului de lucru pentru elaborarea criteriilor de biodiversitate.

Obiectiv specific 2. Calibrarea setului de criterii necesare clasificării investițiilor prin consultări/ aplicații practice cu 20 de factori interesați din rândul autorităților de resort, a investitorilor și consumatorilor, în cadrul unei dezbateri publice/workshop.

Activitatea 2.1. Elaborarea unui model/mecanism de management responsabil care cuprinde criterii de biodiversitate și standarde de clasificare a proiectelor energetice.

Activitatea 2.2. Organizarea unei dezbateri publice/workshop cu 20 de participanți din rândul autorităților de resort, investitorilor și consumatorilor, custozilor și administratorilor, presei.

Obiectiv specific 3. Promovarea managementului responsabil in randul producatorilor și furnizorilor și conștientizarea publicului larg față de consumul de energie verde, in a doua jumătate de proiect, prin exemplul a zece investiții.

Activitatea 3.1. Comunicarea publică a informațiilor legate consecințele pozitive și negative generate de producția de energie verde.

Activitatea 3.2. Evaluarea a 10 investiții în energie verde și publicarea rezultatelor.

Activitatea 3.3. Elaborarea și popularizarea unei petiții pentru transparentizarea facturii de energie electrică.