”Capacitate și implicare pentru ariile naturale protejate din Romania” – proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Proiectul ”Capacitate și implicare pentru ariile naturale protejate din România”, iunie 2014 – aprilie 2016, își propune să crească capacitatea operațională a Federației de a acționa ca și actor colectiv în domeniul protecției biodiversității în arii naturale protejate, precum și de a întări capacitatea internă de acțiune a Federației și de mobilizare a membrilor acesteia.

Reunind activități de profesionalizare în advocacy și scriere de proiecte, comunicare și politici publice, proiectul contribuie direct și la consolidarea statului de drept în România, având o componentă de monitorizare a unor cazuri de ilegalități în siturile Natura 2000 și activități de respectare a standardelor legale asumate de statul român cu privire la aceste situri.


Advocacy & lobby cu privire la standarde legale și probleme de management în situri: importanța expertizei locale


O componentă importantă a proiectului este reprezentată de identificarea și documentarea a 10 cazuri de activități ilegale care sunt întreprinse în arii naturale protejate din rețeaua Natura 2000 România, beneficiind astfel atât de expertiza membrilor Federației, cât și de expertiza unui consilier juridic.


Rețeaua diversă de contacte de care beneficiază Federația și membrii acesteia va contribui la identificarea cazurilor celor mai relevante pentru activitățile proiectului. Ulterior, o echipă complexă de experți cu expertiză locală și tematică vor fi mobilizați, în regim voluntar, pentru documentarea riguroasă a cazurilor identificate.


Adesea, acestea includ proiecte de construcții, spre exemplu, de microhidrocentrale, nereguli cu privire la acordurile de mediu și autorizațiile de construcție, și alte cazuri de ilegalități care afectează integritatea siturilor naturale.


Pentru două dintre aceste cazuri sunt prevăzute și acțiuni în instanță, deși se mizează pe soluționarea prin colaborare a neregulilor identificate. Totodată, în contestarea acestor ilegalități, suntem limitați de procedurile standard de contestații (precum termenele limită) iar din acest motiv, selecția cazurilor se va face strategic, urmărind oportunitățile de soluționare disponibile.


De la creșterea capacității operaționale a Federației, la lobby pentru politici publice mai bune


Pe de altă parte, proiectul include o serie de activități ce vizează direct capacitatea operațională a echipei Federației, precum activități de training în advocacy pentru problemele de mediu, training în scriere de proiecte și comunicare online, sau activități de coordonare a colaborării dintre membri.


Aceste activități vizează direct echipa din spatele Federației, inclusiv Consiliul Director, și anume 7 directori executivi ai organizațiilor membre: astfel, proiectul are un impact pozitiv direct și asupra organizațiilor membre, care vor beneficia la rândul lor de expertiza câștigată din participarea în activitățile acestui proiect. Totodată, pe parcursul proiectului se pune accentul pe creșterea și profesionalizarea colaborării dintre cei 15 membrii actuali ai Federației, solidificându-se astfel bazele colaborării viitoare dintre membrii.


Unul dintre domeniile importante de acțiune comună o reprezintă domeniul politicilor publice, proiectul propunându-și să continue tradiția membrilor Federației de a participa la procesul de definire a politicilor publice la nivel local și central, prin documentarea a două propuneri pentru îmbunătățirea politicilor publice și deschiderea unui dialog cu autoritățile relevante pentru prezentarea acestora.


Scop, obiective și activități

Scopul proiectului este dezvoltarea și susținerea capacității Federației Coaliția Natura 2000 România pentru a monitoriza și a se implica în rezolvarea cazurilor de activități ilegale care afectează integritatea și statutul de conservare a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate la nivel național.
Beneficiarii proiectului sunt ONG-urile membre ale Federației, administratori ai ariilor naturale protejate, dar și public larg.

Obiectivul 1


Consolidarea  capacității  interne  a  Federației  Coaliția  ONG  Natura  2000  prin  implementarea de inițiative relevante de monitorizare a autorităților publice, formularea de propuneri de politici publice şi realizarea de campanii de advocacy la nivel regional şi național. Activitățile 1.1. – 1.7. contribuie direct la atingerea acestui obiectiv, acestea fiind:   


 • Activitatea 1.1. Crearea sistemelor și a procedurilor de management și guvernare prin organizarea Adunărilor Generale anuale a membrilor Federației Coaliția Natura 2000 România.
 • Activitatea 1.2. Realizarea site-ului web cu secțiuni pentru comunicarea externă și internă a activității membrilor.
 • Activitatea 1.3. Elaborarea și implementarea planurilor strategice pentru Federație prin organizarea întâlnirilor de lucru ale Consiliului Director al Federației.
 • Activitatea 1.4. Creșterea capacității de management a echipei Federației prin participarea membrilor Consiliului Director la un curs de advocacy.
 • Activitatea 1.5. Elaborarea unei strategii de advocacy pentru a contribui în mod activ la îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate din România.
 • Activitatea 1.6. Creșterea capacității de management a echipei Federației prin participarea membrilor Consiliului Director și a echipei de management la un curs de scriere de proiecte și comunicare externă.
 • Activitatea 1.7. Dezvoltarea capacității de strângere de fonduri prin elaborarea și depunerea a cel puțin 3 propuneri de proiect care să susțină activitatea Federației.

Obiectivul 2


Creșterea implicării active a Federației în diminuarea impactului asupra ariilor protejate a proiectelor și investițiilor ce nu sunt planificate și implementate în mod  responsabil,  prin  documentarea  a  cel  puțin  5  cazuri de activități ilegale și prin acțiuni de advocacy și demersuri legale în cel puțin 5 probleme legate de conservarea biodiversității până la sfârșitul proiectului. Pentru atingerea acestui obiectiv, vor fi implementate activitățile 2.1. – 2.4, listate mai jos:


 • Activitatea 2.1. Analizarea pe teren și documentarea a 10 cazuri de activități ilegale și/sau probleme în arii naturale protejate din România.
 • Activitatea 2.2. Realizarea a 2 studii de caz pentru evaluarea oportunității unor acțiuni în justiție pentru 2 cazuri de ilegalități desfășurate în ariile naturale protejate din România.
 • Activitatea 2.3. Prezentarea publică a cazurilor documentate și a soluțiilor legale pentru soluționarea lor.
 • Activitatea 2.4. Formularea de poziții și propuneri de politici publice comune bazate pe cercetări și date concrete pentru două tematici de interes pentru ariile naturale protejate din România și prezentarea loc către autorități publice.

Obiectivul 3


Implementarea  eficientă  a  proiectului  prin  coordonarea  contribuției  membrilor  Federației, asigurarea utilizării corespunzătoare a resurselor umane și financiare ale proiectului și implementarea la timp a activităților. Astfel, îndeplinirea acestui obiectiv reunește o serie de activități de management de proiect, după cum urmează:


 • Activitatea 3.1. Coordonarea activităților de proiect, implicând activ membrii Federației și beneficiarii.
 • Activitatea 3.2. Implementarea și monitorizarea proiectului.
 • Activitatea 3.3. Promovarea proiectului.

Finanțarea proiectului: Fondul ONG în România

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, având o finanțare totală de 170 550 Euro, dintre care 135 170 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul principal al Fondului ONG în Romania este “[c]onsolidarea dezvoltării societății civile și creșterea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare sustenabilă”, pentru a reduce disparitățile economice şi sociale în Spațiul Economic European, şi de a întări relațiile bilaterale între România şi statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Operatorul programului Fondul ONG în Romania este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în colaborare cu partenerii săi, Fundația pentru Parteneriat și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org .

Pentru informații oficiale despre programul Fondul ONG în România, accesați www.fondong.fdsc.org

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.