Proiectul ”Capacitate și implicare pentru ariile naturale protejate din România”, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, implementat în perioada iunie 2014 – aprilie 2016, își propune să crească capacitatea operațională a Federației de a acționa ca și actor colectiv în domeniul protecției biodiversității în arii naturale protejate, precum și de a întări capacitatea internă de acțiune a Federației și de mobilizare a membrilor acesteia.

Reunind activități de profesionalizare în advocacy și scriere de proiecte, comunicare și politici publice, proiectul contribuie direct și la consolidarea statului de drept în România, având o componentă de monitorizare a unor cazuri de ilegalități în siturile Natura 2000 și activități de respectare a standardelor legale asumate de statul român cu privire la aceste situri.