56 de organizații non-guvernamentale active în domeniul protecției mediului din România se reunesc și creează Coaliția ONG Natura 2000 România, o coaliție informală (fără personalitate juridică) prin care membrii acesteia contribuie în anii următori la  implementarea rețelei Natura 2000 în România și la profesionalizarea managementului ariilor naturale protejate. Astfel, Coaliția a contribuit la îmbunătățirea legislației de mediu, prin acțiuni de advocacy și lobby, a elaborat primul manual practic de habitate din România, a contribuit la desemnarea siturilor Natura 2000 în România, și a marcat alte succese acționând ca și actor colectiv.