Directiva Habitate (92/43/CEE) – a fost creată pentru a conserva atât speciile de plante și animale sălbatice, cât și habitatele naturale din Uniunea Europeană, prin înființarea Ariilor Speciale de Conservare. Toate acțiunile bazate pe această directivă sunt axate pe menținerea unui statut de conservare favorabil sau pe reabilitarea speciilor și habitatelor propuse. Toate măsurile de conservare ar trebui să aibă în vedere și aspectele economice și sociale la nivel regional și local. Directiva Habitate (92/43/CEE), împreună cu Directiva Păsări, stă la baza înființării rețelei Natura 2000 și a protejării naturii pe teritoriul Uniunii Europene.