Directiva Păsări (1979/409/CEE revizuită 2009/147/EC) – se referă la conservarea speciilor de păsări care se găsesc în mod natural în sălbăticie pe teritoriul european al statelor membre. Principalele obiective ale acestei directive sunt protecția, managementul și controlul acestor specii și stabilirea regulilor pentru conservarea lor. Această directivă se aplică în cazul păsărilor, ouălor, cuiburilor și habitatelor lor, prin declararea Zonelor Speciale de Protecție. Directiva Păsări este un rezultat al celui de-al doilea Program de Acțiune pentru Mediu (1977-1981) al Comunității Europene și reprezintă, alături de Directiva Habitate (92/43/CEE) baza legală pentru constituirea Rețelei Natura 2000.