Planuri de management

Planul de management este un document oficial al unui proces continuu, care în timp face posibilă realizarea unui management eficient, productiv și adecvat al ariei protejate. Un plan de management are rolul de ghid, instrument și stimulent pentru ca echipa de management a ariei protejate să lucreze eficient și productiv pentru realizarea unui scop clar.

În forma cea mai simplă, planul de management este un document care exprimă clar:


 • scopul ariei protejate;
 • de ce este nevoie pentru atingerea scopului;
 • ce este necesar să fie făcut pentru realizarea acestora.

Așadar, planul de management, dincolo de a fi un document formal de organizare și coordonare, este un instrument practic folosit curent de echipa ce coordonează managementul unei arii protejate.


Astfel, planificarea managerială nu trebuie înțeleasă doar ca elaborarea unui produs finit, ci ca un proces continuu - pornind de la cercetare și strângerea de informații, evaluare și analiză, până la elaborarea planului însuși, implementarea lui și revenirea la faza de monitorizare și strângere de noi informații.


Planurile de management pentru siturile Natura 2000:

 • Sunt elaborate de către administratorii ariilor protejate;
 • Sunt aprobate de către Ministerul Mediului;
 • Sunt avizate de Academia Română;
 • Sunt elaborate împreuna cu toți factorii de interes;
 • Pot fi modificate numai cu acordul instituțiilor care l-au aprobat;
 • P.U.G.-urile si P.U.Z.-urile vor fi armonizate cu prevederile planurilor de management;
 • Prevederile planurilor de management sunt prioritare față de orice alt plan de dezvoltare.

Este nevoie de un Plan de Management deoarece:

 • furnizează informațiile de bază și descrierea ariei protejate,
 • identifică politica de management ce trebuie urmată pentru fiecare arie protejată în parte, obiectivele ce trebuie atinse și managementul necesar pentru atingerea obiectivelor,
 • anticipează potențiale conflicte și sugerează cele mai bune căi de rezolvare a acestora,
 • implementează politicile și strategiile curente, identifică nevoile de monitorizare necesare pentru măsurarea eficacității managementului,
 • joacă rolul unui ghid pentru personalul nou și garantează continuitatea unui management eficace,
 • este un instrument de comunicare și educație,
 • demonstrează că managementul este efectiv și eficient,
 • evidențiază zonele legislative ce necesită îmbunătățiri,
 • furnizează îndrumare pentru dezvoltare fizică și pentru nevoile mai largi de planificare,
 • promovează recunoașterea unui set de valori a biodiversității/ariei protejate locale,
 • definește cui i se adresează activitatea de planificare și management.

Text adaptat după "Managementul siturilor Natura 2000", Centrul de Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă – Bihor, text original disponibil la: www.capdd-bihor.org


Recomandări de management

Numeroase aspecte trebuie avute în vedere la întocmirea unui plan de management realist care să răspundă complexității unui management corect al siturilor Natura 2000. În ajutorul celor care administrează sau au în custodie un astfel de sit, vă prezentăm câteva publicații și studii în care se regăsesc recomandări de management pentru anumite specii si habitate. Aceasta secțiune va fi actualizata în funcție de noile apariții în domeniu.


Pentru mai multe detalii despre recomandările de management, vizitați secțiunea noastră cu resurse, în special cazurile de bune practici.