Pe teritoriul Uniunii Europene (UE27), au fost identificate 9 regiuni biogeografice. Între țările membre și candidate la UE, România deține cea mai mare diversitate biogeografică. Pe teritoriul României se găsesc 5 regiuni biogeografice: continentală (cea mai comună), alpină (în țările cu zone montane), panonică (se găsește în Ungaria și țările vecine), pontică (doar în România și Bulgaria), stepică (doar în România).

Până la 1 mai 2004, țările membre UE au propus ca situri Natura 2000 cca. 14% din suprafața lor. Datorită bogăției naturale mai mari din Estul Europei, cele 10 state noi membre ale UE au propus în medie ca aproximativ 20% din suprafața lor să fie situri Natura 2000. România, prin valoarea ridicată a biodiversității pe care o deține aduce o contribuție importantă la Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000.

Până la sfârșitul anului 2007 aproximativ 26.000 situri au fost desemnate în întreaga Uniune, acestea acoperind aproximativ o cincime din suprafaţa UE, o suprafață echivalentă cu de două ori suprafața Germaniei.

Lista propunerilor de situri Natura 2000 pentru Romania include:

  • 108 SPA – uri – 11,89% din suprafața țării, desemnate prin H.G. 1.284/2007 (anexe) 
  • 273 pSCI – uri – 13,21% din suprafața țării, desemnate prin O.M. nr. 1.964/2007 (anexe) 

Suprafața totală a propunerilor de situri Natura 2000 (pSCI + SPA) reprezintă 17,84% din suprafața țării. O buna parte din aceste situri se suprapun peste ariile naturale protejate de interes național (parcuri naționale, parcuri naturale și rezervații).

La Seminariile Biogeografice care au avut loc în luna iunie 2008, Comisia Europeană a acceptat lista propunerilor, dar a cerut ca până în septembrie 2008 să se completeze listele speciilor și habitatelor din siturile propuse, iar până în septembrie 2009 să se mai desemneze situri pentru câteva specii și habitate care nu sunt suficient de bine protejate.

De menționat că pe teritoriul României se află peste jumătate din suprafața Munților Carpați, cei mai extinși și mai sălbatici munți din Europa, identificați ca una dintre cele mai importante ecoregiuni la nivel global, ce găzduiește aproape jumătate din populația de carnivore mari a Europei (urs, lup, râși), și Delta Dunării, care este cea mai importantă zonă umedă din Europa, adăpostind colonii de pelicani și alte sute de specii de păsări.

Puteți găsi mai jos listele complete ale siturilor Natura2000, precum și formularele standard pentru ele, centralizate la nivelul anului 2011: 

  • Lista completă a SPA-urilor – situri de protecție avifaunistică: www.mmediu.ro
  • Lista completă a SCI-urilor – situri de importanță comunitară: www.mmediu.ro