Managementul Siturilor Natura 2000

Natura 2000 se administrează în baza principiilor unei dezvoltări durabile. Scopul acestei rețele este acela de a găsi soluții pentru a permite desfășurarea activităților economice simultan cu protejarea biodiversității in Europa, și nu acela de a interzice aceste activități.

In Directivele europene se stipulează că pe teritoriul siturilor Natura 2000:


  • Trebuie evitate activități ce pot afecta semnificativ habitatele si speciile pentru care sunt desemnate;
  • Trebuie luate măsuri pentru a menține sau a aduce speciile si habitatele respective într-o stare favorabilă de conservare.

Fiecare stat membru alege modalitatea prin care se respectă aceste obligații pentru a asigura conservarea legală a unui sit. Modalitatea de conservare poate fi:


  • statutară (de ex. prin înființarea unei arii protejate);
  • contractuală (de ex. prin semnarea de contracte de administrare cu proprietarul terenului);
  • administrativă (prin asigurarea de măsuri specifice și fondurilor necesare administrării sitului).

În plus, conform articolului 6 din Directiva Habitate / articolul 28 din OUG 57/2007 (schema proces), România ca și stat membru trebuie să asigure în cazul siturilor Natura 2000:


  • Evaluarea impactului asupra mediului a oricăror planuri și/sau proiecte susceptibile să afecteze starea de conservare a speciilor și habitatelor pentru care situl a fost desemnat;
  • Stabilirea de măsuri compensatorii pentru planurile/ proiectele care au un efect negativ asupra mediului și pentru care nu există soluții pentru reducere efectelor (interes public major, inclusiv rațiuni socio-economice);
  • Stabilirea măsurilor de conservare necesare implicând, dacă este cazul, planuri de management adecvate specifice siturilor sau integrate în alte planuri de management;
  • Implementarea măsurilor de conservare prin implementarea planurilor de management sau contracte de management cu proprietarii. În cazul habitatelor sau a speciilor prioritare, un plan sau proiect cu potențial impact asupra acestora se poate aproba doar dacă este legat de sănătatea sau siguranța populației sau are consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu.