NATURA 2000 – desființarea miturilor
De-a lungul anilor, au apărut numeroase idei greșite despre transpunerea la nivel național și implementarea Directivelor Uniunii Europene. Acestea contribuie la accentuarea confuziei față de acest proces și creează în același timp motive nejustificate de îngrijorare. Unele din aceste „mituri” au primit răspuns de la Comisia Europeană, răspunsurile fiind prezentate în cele ce urmează:
 • „Directiva Habitate este o inițiativa comunitară inventată în secret de tehnocrații din Bruxelles”

Natura 2000 este o reacție directă la îngrijorarea publică față de pierderea rapidă a speciilor și habitatelor în Europa.

 • „Toate siturile Natura 2000 vor deveni arii naturale protejate”

Daca un sit face parte din rețeaua Natura 2000, aceasta se datorează importanței zonei la nivel european, pentru speciile și habitatele prezentate în directivele Habitate și Păsări. În multe cazuri, aceste specii și habitate se află deja în condiții de conservare favorabile mulțumită mai ales activităților umane existente în zonă. Tot ce este necesar este ca aceste condiții să fie menținute, ceea ce se poate face cu sau fără includerea în arii protejate.

 • „Va trebui să oprim toate activitățile din cadrul sitului pentru conservarea naturii”

Menținerea speciilor și habitatelor la un nivel bun de conservare nu este neapărat incompatibilă cu activitățile umane. De fapt, multe din zonele naturale depind de aceste activități umane pentru a supraviețui (ex. de anumite practici agricole). Mai mult, dimensiunea rețelei Natura 2000 înseamnă că aceasta poate deveni un aliat puternic în atragerea investițiilor locale, ce pot menține practicile existente în exploatarea terenurilor sau pot încuraja unele noi.

 • „Locuitorii din siturile Natura 2000 vor trebui să suporte costurile protejării naturii”

Este de datoria Statului Membru și a Comisiei Europene să se asigure că toate costurile necesare pentru implementarea Natura 200 să fie suportate de către toți.

Fals

Includerea unui teren într-un sit Natura 2000 afectează dreptul de proprietate:

 • Proprietățile își pierd valoarea automat după ce au fost desemnate situri Natura 2000
 • Activitățile economice vor fi limitate, vânătoarea va fi interzisă
 • Orice proiect de infrastructură nouă va fi interzisă
 • Activitățile cotidiene vor trebui să fie secundare, după principiul primordial al impactului asupra mediului.

Adevărat

 • Multe metode de exploatare a terenurilor vor continua în același mod, pentru că sunt deja compatibile cu conservarea habitatelor și speciilor prezente
 • Acolo unde este necesar, se pot cere unele modificări, fără a pune în pericol productivitatea terenului
 • Activitățile de administrare care favorizează protecția naturii pot primi finanțări compensatorii prin Programul de Dezvoltare Rurală
 • Vânătoarea, pescuitul, turismul și alte acțiuni recreative se vor putea desfășura în continuare, cu condiția ca acestea să se realizeze într-o maniera durabilă și să nu afecteze speciile rare și habitatele existente sau refacerea acestora.

Text adaptat după publicația „Natura 2000 – Conservare în parteneriat”, a Comisiei Europene, © WWF DCP

Formular întrebare

Numele

Adresa de email *

Text intrebare *