Coaliția Natura 2000 este o organizație neguvernamentală, specializată pe conservarea biodiversității și arii protejate.

Coaliția NU emite avize sau documente oficiale în ceea ce privește orice intervenție sau construcție în arii protejate. În acest moment Coaliția nu are în administrare arii protejate.

Instituția responsabilă pentru astfel de situații este: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Vă recomandăm să contactați agenția pentru avize și autorizații, și să identificați aria naturală protejată care face obiectul solicitării.