București, 24 iulieAproape jumătate de milion de europeni au transmis Comisiei Europene mesajul de a păstra legislația de protejare a naturii în Europa. Consultarea publică organizată de Comisie pentru a sonda părerile europenilor privind relevanța și eficacitatea legislației Natura 2000 a atins un număr-record de participanți (vezi Nota 1). Nicio altă consultare publică la nivel european nu a mai avut parte de o asemenea reacție, și aceasta încă nu s-a încheiat. Oamenii care îndrăgesc natura și vor să aibă o contribuție concretă și imediată la protejarea ei, mai pot semna petiția Alertă pentru natură până duminică (26 iulie), la miezul nopții, când Comisia Europeană va închide platforma online de consultare. 

Pe 12 mai, 4 organizații mari de mediu (vezi Nota 2) au lansat campania și petiția „Alertă pentru natură” (vezi Nota 3), ca răspuns la intențiile Comisiei Europene de a modifica cele două acte normative (Directiva Păsări și Directiva Habitate) care formează legislația de protejare a naturii în Uniunea Europeană. Directivele Natura 2000 reprezintă cea mai solidă legislație de mediu din lume. Campania a insistat asupra nevoii stringente de îmbunătățire a implementării (transpunerea în legislația națională) și aplicării în teren a legislației, precum și asupra slabei finanțări acordate managementului siturilor Natura 2000; acestea sunt, de fapt, problemele reale legate de directivele Natura 2000, și nu eficacitatea sau relevanța acestei legislații (vezi Nota 4).

Cei aproape o jumătate de milion de oameni, precum și alte peste 120 de ONG-uri de la nivel european au transmis un mesaj clar: Directivele Natura 2000 nu trebuie modificate.

În România, directivele Natura 2000 oferă o pârghie majoră de protecție a naturii pentru 531 de arii naturale și numeroase de specii de floră și faună, cum ar fi urșii, râșii, ciocănitorile și berzele, vidrele sau fluturii. Peste 6.000 de oameni au semnat petiția pentru păstrarea directivelor Natura 2000 în forma actuală; duminică, 26 iulie, este ultima zi în care cei doresc să sprijine eforturile noastre o mai pot face.

Magor Csibi, Director WWF-România: Această consultare este una istorică pentru UE. Niciodată nu a existat o consultare publică în istoria Uniunii la care să participe atât de mulți cetățeni, arătând celor care iau deciziile că atunci când vorbim de natură, nu suntem în continuare dispuși să cedăm. Liderii UE nu ratează nicio ocazie să spună că vor să fie mai aproape de cetățeni, iar această consultare le dă oportunitatea de a arăta că aceste afirmații nu sunt simple enunțuri politicianiste. Oamenii vor un viitor sigur, iar o parte integrantă a acestui viitor este și va fi natura. Atât lumea ștințiifică, cât și natura ne dau semne că viziunea clasică a economiei-pirat care crește până la infinit nu poate fi susținută și iată, cetățenii UE spun răspicat că vor o schimbare de viziune. Noi le mulțumim pentru sprijin și ne pregătim să ducem acest mesaj mai departe.

La nivel european, directivele  asigură protecție pentru 27.000 de arii naturale și peste 1.000 de specii-cheie. Acestea și-au dovedit funcționalitatea pentru salvarea de la dispariție a unor specii emblematice din Europa, cum ar fi lupul, codalbul sau foca (vezi Nota 5). Datorită Directivelor Natura 2000, Europa deține acum cea mai mare rețea de arii naturale protejate din lume, care acoperă aproape un sfert din teritoriul Uniunii Europene, lucru care a durat mai mult de 30 de ani de înfăptuit. De asemenea, analizele arată că rețeaua Natura 2000 generează diverse beneficii în valoare de circa 200-300 miliarde euro/an. Fiecare euro investit în rețeaua Natura 2000 generează de circa 7 ori mai multe joburi decât fiecare euro investit în Politica Agricolă Comună.

Studii științifice (vezi Nota 6) au arătat că directivele contribuie semnificativ la protejarea unor specii și habitate vulnerabile și, totodată, la dezvoltarea socio-economică a comunităților locale și a regiunilor în care se află.

În paralel cu consultarea publică, Comisia a solicitat informații din partea mai multor factori de interes, cum ar fi autorități publice, utilizatori de teren, mediul de afaceri și organizații de mediu (vezi Nota 7). Mare parte din argumentele și dovezile oferite de aceștia susțin directivele și indică aceleași probleme: nevoia unei implementări și a unei aplicări mai bune și nevoia unor finanțări adecvate pentru conservare. Foarte puțini factori de interes au contestat directivele în forma actuală și au cerut revizuirea lor, aceștia fiind anumiți actori din sectorul agricol, asociații de proprietari privați de păduri sau actori din sectorul de pescuit industrial. Un sprijin puternic pentru directive a venit din partea unor operatori economici din sectoare precum industria cimentului, agricultura ecologică și turismul.

Geneviève Pons, Director WWF European Policy Office a afirmat următoarele, în numele coaliției de campanie: Într-un moment critic din istoria Uniunii Europene, sprijinul enorm primit din toate colțurile continentului pentru salvarea legislației de mediu europene demonstrează că oamenii se pot coaliza pentru a apăra ceea ce contează pentru ei. Europenii își îndrăgesc natura și îi interesează legile care o protejează. Acum Comisia trebuie să ia în seamă toate dovezile și să traseze un plan pentru protejarea naturii care să se bazeze pe investiții mai mari în natură și pe o aplicare mai riguroasă a legii.

Rezultatele complete ale consultării publice vor fi publicate în toamna acestui an de către Comisia Europeană, iar o decizie finală asupra viitorului legislației Natura 2000 este așteptată în jurul lunii iunie 2016.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Diana Cosmoiu, Specialist regional politici publice, WWF-România dcosmoiu@wwfdcp.ro, 0725.433.576

Cristina Șut, Expert legislație de mediu, SOR, cristina.sut@sor.ro, 0745.094.587

Federația Coaliția Natura 2000 România, office@natura2000.ro, 0371.092.553

 

Note pentru editori:

 1. Această consultare a fost singura șansă pentru publicul larg să se exprime în procesul de evaluare a Directivelor Natura 2000. Procesul de evaluare a început în ianuarie 2015 și durează, în total, circa 1 an. Directivele au intrat în această evaluare ca parte dintr-un demers mai amplu al Comisiei de a sigura acte legislative potrivite scopurilor specifice. În mai puțin de 3 luni, campania „Alertă pentru natură”, a generat o reacție publică fără precedent: aproape jumătate de milion de cetățeni din Europa au semnat petiția comună, peste 50.000 de mesaje au fost trimise pe rețeaua de socializare Twitter Vice-Președintelui Comisiei Europene Timmermans și Comisarului pentru mediu al UE Vella.
 2. BirdLife, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe și WWF.
 3. Website-ul WWF al campaniei http://www.wwf.ro/campanii/alertapentrunatura/.
 4. Revendicările WWF se pot consulta în documentul de poziție adresat instituțiilor din România și Comisiei Europene și pregătit în cadrul campaniei „Alertă pentru natură”: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/position_paper_wwf___nature_alert.pdf
 5. Succese de conservare datorate Directivelor Natura 2000 (în engleză): http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/natura2000_factsheet_final.pdf
 6. Dovezile științifice și studiile de caz oferite de organizațiile de mediu în timpul primei faze a procesului de evaluare a directivelor – fitness check (în engleză):

Birdlife: http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/Evidence%20Fitness%20Check%20Stichting%20BirdLife%20Europe.pdf

WWF: WWF Evidence Gathering Questionnaire for the Fitness Check of the Nature Directives

Friends of the Earth: https://www.foeeurope.org/sites/default/files/biodiversity/2015/evidence_gatheringquestionnaire.pdf

European Environmental Bureau: http://www.eeb.org/?LinkServID=A2CBB4DC-5056-B741-DB496CBE02F8BB32&showMeta=0&aa

Puncte importante din studiile științifice:

 • Directivele Natura 2000 sunt eficace:

– speciile de păsări listate în Anexa I a Directivei Păsări au o stare de conservare mai bună pe teritoriul UE decât în afară teritoriului UE

– directivele au ajutat și la protejarea altor specii, în afara celor enumerate în aceste acte normative

– biodiversitatea din zonele agricole este în declin sau chiar aproape de colaps

 • Directivele au revoluționat conservarea naturii în Europa; acestea au dus la creșterea suprafeței terestre protejate de la 8% la 18%
 • Directivele au ajutat la salvarea unor locuri ca Valea Rospuda din Polonia, Cheile Kresna din Bulgaria sau râuri de munte din România (cum ar fi râul Topolog din Munții Făgăraș sau râurile Șucu, Olteana și Bistra Mărului din Munții Țarcu)
 • Există dovezi din ce în ce mai consistente că directivele generează beneficii enorme la costuri reduse:

– rețeaua Natura 2000 generează diverse beneficii în valoare de circa 200-300 miliarde euro/an

– fiecare euro investit în rețeaua Natura 2000 generează de circa 7 ori mai multe joburi decât fiecare euro investit în Politica Agricolă Comună

– legislația de mediu din UE reprezintă doar 1% din încărcătura administrativă pe care mediul de afaceri trebuie să o gestioneze (conform analizei Grupului Stoiber al Comisiei Europene – High Level Group on Administrative Burden, 2014)

– în 2012, Directivele Natura 2000 nu au apărut, în cadrul unei consultări publice a Comisiei Europene, în topul celor 10 cele mai împovărătoare legi UE pentru întreprinderile mici și mijlocii

 • Adevărata problemă este o aplicare precară/încălcări ale legislației și sub-finanțarea pentru această rețea de arii naturale valoroase:

– numai 20% din nevoile de finanțare sunt acum îndeplinite

– zeci de situri Natura 2000 au fost distruse, fără ca autoritățile să intervină/cu contribuția acestora. Un exemplu în acest sens, în Romania, este situl Munții Fagaraș, unde distrugerile produse de investițiile de tip MHC (microhidrocentrale) au fost constatate chiar de către Comisia Europenă care a deschis recent împotriva României procedura de infringement pentru încălcarea legislației UE  în acele cazuri.

 1. Toate datele trimise de factorii de interes consultați de Comisia Europeană sunt disponibile aici (în engleză): http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/evidence_gathering/index_en.htm.

Puncte importante:

O susținere puternică a directivelor și un apel pentru o implementare mai bună, o aplicare mai exigentă și o finanțare adecvată au fost exprimate de toate organizațiile de mediu care au pus în evidență și alte probleme de mediu, precum eșecul continuat al Politicii Agricole Comune de a sprijini în mod corespunzător conservarea biodiversității. O poziție de susținere a directivelor a fost exprimată și de operatori din mediul de afaceri – sectoare precum industria cimentului, turismului, agriculturii ecologice sau sectorul financiar. Alți actori din sectorul de energie, autorități portuare sau unități silvice publice, de pildă, nu au contestat cadrul legislativ, însă au subliniat, din nou, aspecte de implementare – nevoia unei consultări mai bune cu factorii interesați, o ghidare mai bună, o finanțare mai bună, o pregătire mai bună din punct de vedere al cunoștințelor și competențelor, o monitorizare și un management mai performant al siturilor Natura 2000.

Un atac clar la adresa directivelor a fost lansat din partea sectoarelor agriculturii industriale, pescuitului industrial și exploatării pădurilor și mai ales din partea unor țări precum Germania și țările nordice. Câteva exemple notabile de astfel de actori sunt: CEPF (Federația Europeană a Proprietarilor Privați de Păduri), Europeche (industria de pescuit industrial), Federația Agricultorilor din Suedia. Aceștia cer modificări care ar însemna dizolvarea regimului actual de protecție legală.

În Germania, operatori din agricultură, silvicultură, proprietari de terenuri și vânători au rulat o petiție online care cere desființarea cadrului legislativ actual pentru conservarea naturii: http://natura2000.forum-natur.de/.

 

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

Despre SOR

Societatea Ornitologică Româna (SOR) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care derulează activități pentru protecția păsărilor și naturii cu sprijinul membrilor, voluntarilor, pe baza de donații și proiecte. Are răspândire națională prin sucursale și grupuri școlare, din 1997 este partener al BirdLife International – o rețea mondială care cuprinde 105 organizații naționale pentru conservarea păsărilor și a naturii. Estea cea mai longevivă organizație neguvernamentală de mediu din România, fiind înființată în 1990.

Despre Coaliția Natura 2000

Coaliția Natura2000 România este o federație de organizații neguvernamentale care au ca scop să contribuie la managementul eficient al ariilor naturale protejate în România și la sprijinirea acțiunilor de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice la nivel national. Membrii federației sunt custozi de arii naturale protejate, cu experiență de peste 10 ani în conservarea naturii în România.

Brașov, 10 iulie –Federația Coaliția Natura 2000 România anunța câștigarea procesului de suspendare a executării Deciziei Etapei de Încadrare pentru proiectul “Construire  şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb” al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., amplasat pe Râul Alb, situat în Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului şi în situl Natura 2000 Strei-Haţeg, pana la solutionarea pe fond a actiunii in contencios administrativ.

 

Federația Coaliția ONG Natura 2000 a solicitat în instanță anularea proiectului, în luna aprilie 2015, cu suspendarea lucrărilor până la soluționarea cazului. In data de 09.07.2015 a avut loc pronunțarea sentinței în cazul suspendării Deciziei Etapei de Încadrare emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în favoarea reclamantei Federația Coaliția Natura2000 Romania.

Proiectul presupune construirea de microhidrocentrale pe Raul Alb, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara, care va cuprinde doua tronsoane înglobând în total 3 microhidrocentrale (MHC).

Prin dispozitiile Deciziei Etapei de Incadrare  nr.1327/26.08.2013, revizuita la data de 11.09.2014s-a deci ca Proiectul privat “Construire  şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb” al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., poate fi amplasat in extravilanul comunei Salasu de Sus, sat Coroiesti, jud.Hunedoara, in interiorul ariei protejate-Situl Natura2000 ROSCI0236 Strei-Hateg, desemnat pentru specii de flora si fauna continute in Anexa II a Directivei Consiliului conform Formularului standard Natura2000.

Prin plangerea prealabila formulata, am cerut Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara revocarea Deciziei Etapei de Incadrare, apreciind ca aceasta contravine atat reglementarilor nationale, cat si prevederilor comunitare in domeniul protectiei mediului, afectand speciile si habitatele protejate la nivelul Uniunii Europene si distrugand valea naturala a Raului Alb.

 

Decizia contestata incalca grav dispozitiile restrictive ale Avizului de mediu nr. 10938/10.12.2012 la Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2012, actualizata pentru perioada 2011-2020, emis de Ministerul Mediului si Padurilor, prin care se interzice in mod expres avizarea favorabila a proiectelor de investitii, conform Cap. III-Masuri de prevenire, reducere si compensare a efectelor adverse asupra mediului, alin.(9):-„In aceste situri de interes comunitar(SCI-uri) care au fost propuse pentru protejarea speciilor de pesti, vidra, rac sau pentru habitate care sunt influentate, nu se vor propune/aproba/accepta dezvoltarea/amplasarea microhidrocentralelor” ,

 

Sentința din 9.07.2015 va permite oprirea executării oricăror lucrări în zona proiectului, pana când instanta se va pronunța privind legalitatea avizării acesteia, procesul fiind în continuare pe rolul Tribunalului Hunedoara.

Federația Coaliția Natura 2000, email office@natura2000.ro , telefon 0725.964.055

 

Federația Coaliția Natura 2000 România acționează informal din 2003, când 55 de membrii, organizații nonguvernamentale din domeniul protecției naturii, s-au reunit pentru a-și consolida puterea de acțiune la nivel național și local, și pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Din 2013, federația are personalitate juridică și 15 membri înregistrați oficial. Printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România. În perioada iunie 2014-aprilie 2016 Federaţia derulează proiectul Capacitate si Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din România , proiect finaţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Braşov, 06 iulie –Federația Coaliția Natura 2000 România salută decizia Tribunalului Caras Severin care s-a pronuntat pentru anularea Acordurilor de Mediu eliberate ilegal pentru proiectele

Amenajare Hidroenergetică Bistra Mărului – captare, conductă forțată 2 MHC” şi „Amenajare Hidroenergetică Șucu și Olteana – captare, conductă forțată 2 MHC – racord la sistemul energetic național” , din Comuna Zăvoi, Judeţul Caraş-Severin, beneficiar ALSET ENERGY SRL. Astfel situl Natura2000 Muntii Tarcu, arie naturala protejata de interes european, a fost salvat de la impactul pe termen lung generat de constructia microhidrocentralelor cuprinse in aceste proiecte.

 

Federația Coaliția Natura 2000, a solicitat în instanță anularea acordurilor de mediu inca din în luna august 2014, pentru a evita efectele negative ale constructiei si functionarii microhidrocentralelor asupra speciilor de fauna acvatica si asupra habitatelor protejate in acest sit. Acordurile de Mediu au fost emise ilegal de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras Severin in iunie 2014, cu ignorarea prevederilor Avizului de Mediu la Strategia Energetica a Romaniei 10938/2012 si a avizului negativ al administratorului sitului Natura2000 pentru aceste proiecte.

Calea instantei de judecata a fost aleasa dupa ce Agentia de Protectia Mediului Caras Severin nu a dat curs sesizarilor transmise in prima parte a anului 2014 de catre WWF Romania, Societatea Carpatina Ardeleana si Federatia Coalitia Natura2000 care au cerut neemiterea acordurilor de mediu.

 

„Acesta decizie a instantei este pentru noi un semnal ca legea poate si trebuie sa fie respectata in Romania si in acest sector al avizarii constructiilor de micro-hidrocentrale si speram ca si alte agentii de protectia mediului din tara sa inteleaga acest semnal. In acelasi timp este o proba a impactului pe care il putem avea ca si organizatii ale societatii civile daca actionam impreuna cu determinare, folosind toate parghiile pe care le avem la dispozitie, pentru a opri distrugerea naturii. Dincolo de problema eliberărilor abuzive şi ilegale a acordurilor de mediu necesare demarării acestor proiecte, un râu este un sistem viu iar acest lucru nu este din pacate inteles si respectat nici de cei care ar trebui sa vegheze la protectia lui ” a declarat Luminita Tanasie pentru Federatia Coalitia Natura2000 Romania.

 

Proiecte nu tocmai „prietenoase” cu natura

 

Proiectele presupun construirea unui număr de 4 microhidrocentrale pe Râurile Bistra Mărului, Șucu și Olteana, râuri care fac parte din situl Natura2000 ROSCI0126 Munţii Ţarcu, munţi care formează o zonă compactă practic nealterată şi fără aşezări umane, cu excepția Poienii Mărului şi a complexului turistic Muntele Mic. Masivul concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale (81 %), cu o diversitate remarcabilă şi cu o abundenţă locală de 25-78 ori mai mare faţă de media la nivel naţional. Din fondul forestier, peste 10.016 ha sunt păduri virgine şi cvasivirgine – 29 % din aria impadurita si 1/6 din aria intregului masiv.

In zona cursurilor de apă Bistra Mărului, Șucu si Olteana ( Bazinul Hidrografic Timiș) au fost găsite şi identificate specii de pești ca Cottus gobio (specie care este afectată de orice modificare a habitatului care poate duce chiar şi la dispariția speciei din zonă) precum şi specia Eudntomizon danfordi( este o specie care are nevoie de un volum de apă relativ mare şi o diversitate a microhabitatelor de asemenea relativ mare).  Microhidrocentralele fragmentează habitatele râurilor, afectând o bogată fauna de nevertebrate acvatice precum și migrația peștilor pentru depunerea icrelor. Distrug și habitatele ripariene (de pe maluri), de care depind specii de nevertebrate, animale și păsări. Pe unde se construiesc microhidrocentrale, apa cristalină a râurilor și pârâurilor de munte devine un amestec de noroi și piatră, în care orice formă de viață dispare.

 

In urma evaluării documentațiilor depuse de către societatea Alset Energy S.R.L cu privire la cele două proiecte de investiții, prin Hotărârea nr. 7/11/03.12.2012/CS, Consiliul Științific al sitului Natura2000 Munții Țarcu a avizat nefavorabil Studiile de evaluare adecvata depuse in susținerea celor două cereri de emitere a acordurilor de mediu.

Ulterior, in urma analizei studiilor de evaluare adecvată elaborate la solicitarea beneficiarului si in baza recomandărilor Consiliului Științific, Asociația „Altitudine”, administrator al sitului Natura2000 Munții Țarcu, a acordat aviz negativ acestor proiecte.

Cu toate acestea, prin încălcarea tuturor normelor juridice in vigoare, APM Caraş Severin a emis acordurile de mediu pentru aceste proiecte.

Conform prevederilor O.U.G nr.57/2007 art.28 alin 7 „Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activități in ariile naturale protejate, si, după caz, in vecinătatea acestora, se realizează numai cu avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor protejate”, astfel că zona de interes, fiind localizată in perimetrul sitului Natura2000, A.P.M Caras-Severin era obligată să ţină seama de avizul administratorului.

În același sens, au fost încălcate și prevederile Ordinului nr. 19/13.01.2010 al Ministerului Mediului si Padurilor pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, studiul de evaluare adecvată neținând seama de prezența și impactul asupra unor specii prioritare. A.P.M. Caras-Severin a stabilit în mod eronat că nu există impact semnificativ asupra biodiversității în absența acestor informații cheie (speciile afectate și impactul asupra acestora).

Emiterea Acordurilor de mediu încalcă legislația UE transpusă la nivel național, deoarece nu se îndeplinesc condițiile excepționale prevăzute la art. 6.3-6.4 din Directiva Habitate. Conform acestora, singura situație în care ar fi putut fi permisă construirea acestor proiecte susceptibile de a afecta în mod semnificativ Situl Natura 2000 Munții Țarcu ar fi fost dacă MHC-urile în cauză reprezentau proiecte de interes public major, caz în care ar fi trebuit urmată procedura notificării Comisiei Europene și așteptarea unei opinii în acest sens.

Federatia Coalitia Natura2000 a solicitat in instanta si anularea Deciziei Etapei de Incadrare care sta la baza avizarii constructiei de microhidrocentrale de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, pe Raul Alb in Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului si situl Natura2000 Strei Hateg. Cazul este pe rolul instantei Tribunalului Deva.

 

 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi:

Federația Coaliția Natura 2000 Romania, email office@natura2000.ro , telefon  0725 964 055

Despre Federația Coaliția Natura 2000

Federația Coaliția Natura 2000 România acționează informal din 2003, când 55 de membrii, organizații nonguvernamentale din domeniul protecției naturii, s-au reunit pentru a-și consolida puterea de acțiune la nivel național și local, și pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Din 2013, federația are personalitate juridică și 15 membri înregistrați oficial. Printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România. În perioada iunie 2014-aprilie 2016 Federaţia derulează proiectul Capacitate si Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din România , proiect finaţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

 

ProPark – Fundaţia pentru Arii Protejate vă invită să participaţi în perioada 21-23 iulie 2015 şi în perioada 29-31 iulie 2015  la una din sesiunile de instruire cu tema: “Managementul voluntarilor implicati în ariile protejate”,organizat în cadrul proiectului „Implică-te! E NATURAL să fii voluntar” finanțat de programul Fond ONG în România prin contribuţia financiară a granturilor SEE, 2009-2014.

În prezent aproape un sfert din suprafața țării este inclusă în parcuri naționale și naturale, rezervații naturale și situri Natura 2000, în care componenta de conservare a naturii în contextul dezvoltării durabile are o importanță deosebită. Prin acest proiect dorim să încurajăm participarea cetăţenilor la protecţia naturii prin activităţi de voluntariat în beneficiul ariilor protejate din România. Implicarea voluntarilor în ariile naturale protejate poate contribui la diverse activități (fundraising, educație pentru natură, comunicare, asistență juridică, realizarea de poteci tematice, igienizare, lobby și advocacy).

Cursul se adresează angajaţilor din cadrul administraţiilor-custodiilor de arii protejate, voluntarilor cu rol de coordonare a altor voluntari, membrilor ONG-urilor care doresc să lucreze eficient cu voluntarii în domeniul protecţiei naturii. În cadrul acestor sesiuni de instruire, participanţii vor realiza planul unui program de voluntariat pentru aria protejată pe care o reprezintă şi se vor familiariza cu diverse instrumente şi tehnici de gestionare a voluntarilor, cunoscând un sistem profesionist de management al voluntarilor în 9 pasi. Din cele 30 de programe de voluntariat propuse la cursuri, se vor finanţa prin proiect 10 activităţi de voluntariat în 10 arii protejate din România.

Sesiunile de instruire vor fi susţinute de experţii Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat (www.provobis.ro), cu o vastă expertiză în oferirea de instruire şi consultanţă în gestionarea voluntarilor şi a programelor de voluntariat, alături de echipa ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate.

Cele 2 sesiuni de instruire vor avea loc la Casa Mureşan, str. Str. Nicopole, nr. 54, Brasov, județul Braşov.

Cursurile sunt intensive, cu începere la ora 9.00 și încheiere la ora 17.30 în fiecare zi. Seminarul pune accent pe experiența și implicarea activă a participanților, are în vedere provocările cu care aceștia se confruntă și include exerciţii interactive, auto-evaluări, schimb de experienţă.

Vă rugăm să planificaţi sosirea cu o seară înainte de prima zi de curs, iar plecarea cel mai devreme după ora 16.00 a ultimei zile de curs.

Toate costurile sunt asigurate de organizator: cazare, masă, transport (în limita a 7,5 l/100 Km consum de combustibil, în baza bonului fiscal datat în perioada sesiunii de instruire, pe care veți solicita trecerea C.U.I.: 23925251).

Pentru înscriere vă rugăm să completaţi  formularul online:

Perioada 21-23 iulie 2015  formular online.

sau

Perioada 29-31 iulie 2015  formular online.

Data limită pentru inscrieri este  10  iulie 2015.

 

Pentru alte informaţii legate de curs:

Laura Istrate

Telefon: 0730/63.41.70

E-mail: laura.istrate@propark.ro