team_bg

ProPark pune  accentul pe partea practică (learning by doing): exemple, discuţii în grup, studii de caz, simulări, jocuri de rol. Doar 30%  din conţinutul unui curs este teorie (prezentată în cadrul cursului şi detaliată în materialele tipărite pentru studiul individual). Cursurile noastre de adresează tuturor celor interesaţi de administrarea eficientă a ariilor protejate: profesionişti în arii protejate, silvicultură, biologie, legislaţie, turism, educaţie, dar şi membrilor  O.N.G-urilor.

În prezent organizăm 21 de cursuri pe teme diferite. Orice curs se poate adapta la nevoile şi cerinţele cursanţilor.

 Oferta de cursuri:

 1. Managementul ariei protejate- elemente de bază (3 zile):suport pentru administratorii, custozii sau personalul nou angajat de către administratorii cu experienţă să înţeleagă mai bine ce înseamnă managementul unei arii protejate (inclusiv siturile Natura 2000) şi ce cunoştinţe sunt necesare pentru un management eficient: noţiuni şi elemente de bază necesare pentru managementul ariilor protejate.
 2. Managementul operațional al ariei protejate (5 zile):elemente de bază privind sistemul de arii protejate şi legislaţie, funcțiile de management ale administrațiilor de arii protejate și procesul de planificare a managementului, derularea operațiunilor de management pe principalele domenii de activitate, alocarea şi managementul resurselor, managementul eficient al unei arii protejate.
 3. Elaborarea planului de management (5 zile):suport pentru administratorii şi custozii de arii protejate în înţelegerea conţinutului şi procedurii de elaborare a regulamentului şi a planului de management al unei arii protejate, precum şi în coordonarea procesului participativ de elaborare a regulamentului şi a planului de management adaptabil. Tematici: arii protejate, măsuri de conservare a biodiversitaţii (managementul conservării), elaborarea regulamentului ariei protejate, elaborarea planului de management al ariei protejate.
 4. Comunicare – elemente de bază (3 zile): Suport pentru orice profesionist de a se descurca în situaţii variate, bazându-se pe o abordare flexibilă, inovativă şi plină de încredere în forţele proprii, dezvoltarea abilităţilor de a colabora cu alţii şi de a-şi perfecţiona tehnicile de comunicare. Se vor simula situaţii concrete, prin care participanţii vor experimenta tehnici de comunicare, de dezvoltare personală şi de prezentare. Tematici: comunicare, bariere, comunicare nonverbală, ascultare activă, asertivitate, feed-back constructive, prezentarea în public, comunicare externă (informaţii de bază), organizarea de întâlniri (logistică).
 5. Comunicare pentru arii protejate- modul extins (6 zile):curs de perfecţionare în comunicare, autorizat A.N.C. Tematici: organizarea campaniilor de comunicare integrate, evaluarea eficienţei programelor de relaţii publice, eficientizarea comunicării în organizaţie, menţinerea relaţiilor cu mass-media, pregătirea întâlnirilor de lucru. Certificat de absolvire pentru ocupația asistent relații publice și comunicare (studii medii), Cod C.O.R.  342906, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 6. Servicii Ranger (11 zile):program de formare profesională autorizat A.N.C. Tematici: arii protejate – rol, importanță, beneficii, viziune, comunicare cu vizitatorii și managementul vizitatorilor, rolul și atribuțiile rangerului, managementul conservării și monitorizare, managementul situațiilor conflictuale, managementul voluntarilor, legislație în sprijinul ariilor protejate, tehnici de monitorizare (teren). Certificat de absolvire pentru ocupația ranger, Cod C.O.R. 511315, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 7. Facilitator de dezvoltare comunitară pentru arii protejate (11 zile): program de formare profesională autorizat A.N.C. Tematici: comunicarea cu membrii comunităţii, lucru în echipă, facilitarea recunoaşterii grupului de iniţiativă locală, facilitarea dezvoltării activităţilor socio-profesionale, promovarea metodei de dezvoltare comunitară participativă. Certificat de absolvire pentru ocupația Facilitator de dezvoltare comunitară, Cod C.O.R. 341204, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 8. Custode pentru arii protejate (7 zile):curs de perfecţionare autorizat A.N.C. Tematici: managementul ariei protejate, managementul integrităţii ariei protejate, comunicarea şi managementul resurselor umane, managementul vizitatorilor. Certificat de absolvire pentru ocupația Custode pentru arii protejate, Cod C.O.R. 511316, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 9. Specialist în arii protejate (10 zile):curs de specializare autorizat A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări). Tematici: asigurarea măsurilor de conservare a biodiversității în ariile protejate, menţinerea integrităţii ariei protejate, asigurarea managementului  vizitatorilor în  aria protejată, educarea  publicului privind aria protejată.  Certificat de absolvire pentru ocupația Specialist în arii protejate, Cod C.O.R. 213306, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 10. Ecoturism și managementul vizitatorilor în arii protejate (4 zile): curs organizat în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România.Tematici: noţiuni de turism şi ecoturism, operaţionalizarea conceptului de destinaţie ecoturistică  din perspectiva unui manager al destinaţiei, planul de management al vizitatorilor şi strategia de dezvoltare a unui turism durabil pentru o destinaţie, iniţierea strategiei de vizitare pentru o arie protejată.
 11. Trasee tematice şi elemente de interpretarea naturii (4 zile): suport pentru dobândirea capacității de planificare a interpretării şi de integrare a elementelor de interpretare în  planul de management și  în planul de management al vizitatorilor (strategia de vizitare). Tematici: tehnici de interpretare a naturii şi a elementelor de cultură și tradiție locală, interpretarea naturii cu ajutorul unui ranger/ghid în contextual organizării de programe de educație sau de ecoturism, planificarea unei poteci tematice în contextul pregătirii unui proiect de finanțare, implementarea tehnicilor de interpretare pe o potecă tematică, exemplificarea în teren pe o potecă model, finalizată, în Parcul Național Călimani, noțiuni de bază în planificarea centrelor de vizitare.
 12. Managementul voluntarilor în arii protejate (3 zile):suport pentru administrațiile de arii protejate în  coordonarea. Tematici:  managementul voluntarilor în ariile protejate, evaluarea nevoilor organizației și ale comunității, planificarea şi managementul programului, recrutarea voluntarilor, coordonarea și fidelizarea lor, instruirea voluntarilor, evaluarea programului.
 13. Tehnici de animaţie pentru natură şi educaţie ecologică (4 zile):  suport pentru a obţine compenţele necesare de a derula activităţi de animaţie  pentru natură, adresate copiilor având vârsta între 7 şi 14 ani, prin dobândirea de cunoştinţe de bază teoretice, cunoştinţe practice, prin testarea şi experimentarea unor animaţii şi prin adoptarea unei conduite potrivite animatorului pentru natură.
 14. Management Forestier Responsabil – Certificarea managementului forestier (3 zile):Cursul se adresează personaluliui silvic de specialitate, cu studii superioare, implicat în procesul de management forestier din cadrul Ocoalelor şi Direcţiilor Silvice si urmăreşte instruirea în vederea dobândirii şi aprofundării cunoştinţelor pe următoarele teme: certificarea managementului forestier, păduri cu valoare ridicată de conservare, lemn mort, noţiuni introductive de arii protejate, schimbări climatice.
 15. Management forestier responsabil– Certificarea managementului forestier (4 zile): cursul se adresează ONG-urilor implicate în managementul ariilor protejate, atât din postura de administratori/custozi cât şi ca factori interesaţi, precum şi reprezentanţilor autorităţilor locale. Tematici: Aspecte generale privind managementul forestier, tehnici silvice, certificarea managementului forestier, păduri cu valoare ridicată de conservare, lemn mort, noţiuni introductive de arii protejate, schimbări climatice.
 16. Introducere în GIS (3 zile):cursul cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea cunoştinţelor în legătură cu: noțiuni introductive GIS, sisteme de coordinate, tipuri de date folosite, integrarea datelor din diverse surse-realizare hărților.
 17. Ariile naturale protejate – obstacol sau oportunitate pentru investitori? (3 zile):sprijin pentru investitorii să înţeleagă mai bine rolul și importanța ariilor naturale protejate (inclusiv a siturilor Natura 2000), de ce este important să se țină cont de ele în dorința de a realiza noi investiții, ce înseamnă și cum ar trebui să contribuim la managementul eficient al acestora, care sunt activitățile umane ce se pot desfășura pe teritoriul ariilor protejate.

Alte cursuri:

 1. Managementul conservării biodiversității (5 zile)
 2. Monitorizarea ariei protejate (4 zile)
 3. Legislație pentru arii protejate (3 zile)
 4. EIA și SEA (3 zile)

Pentru detalii privind cursurile de mai jos, vă rugăm să consultați acest document.Pentru detalii privind cursurile realizate în 2014, vă rugăm să consultați secțiunea propark.ro/cursuri sau să descărcați acest document.

www.propark.ro