img
Organizația GeoEcologică ACCENT

Misiune: Promovarea și susţinerea principiilor dezvoltării durabile prin activități de educaţie ecologică, protecţia mediului şi de promovare a ecoturismului.

Obiective principale ale organizației sunt:

 • conștientizarea populației privind problemele de mediu la nivel local, regional și național;
 • derularea de programe de educație ecologică în rândul opiniei publice;
 • identificarea și marcarea de noi spații care necesită protecție;
 • ecologizarea spațiilor naturale și antropice și colectarea expresivă a deșeurilor cu posibilități de reciclare;
 • atragerea și implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor privind mediul înconjurător;
 • acțiuni de promovare a ecoturismului;
 • informarea societății civile și a factorilor de decizie asupra problemelor de mediu prin organizarea de workshop-uri și seminarii.

Printre proiectele in derulare, amintim:

Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos:

Proiectul își propune să contribuie la conservarea și valorificarea durabilă a moștenirii naturale și a peisajului rural tradițional prin revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole, precum și promovarea turismului durabil. Astfel, se dorește generarea de venituri pentru comunitatea locală, fără să se afecteze negativ peisajul natural.

Proiectul include activitati de cercetare cantitativa si alte activitati de culegere de date, precum si o faza pilot de testare a bunelor practici agricole intr-o zona demonstrativa, pe o suprafata de 15 ha, in parteneriat cu primaria Sansimion.

De asemenea, in proiect se pune accentul pe diferenta dintre practici agricole actuale si trecute, precum si asupra impactului acestora asupra speciilor si habitatelor din zona, si in general, asupra integritatii sitului Bazinul Ciucului de Jos. In plus, proiectul isi propune si sa elaboreze un studiu de evaluare adecvata (SEA) care sa fundamenteze planul de management pentru Aria Naturala Protejata „Piatra Soimilor”.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Implementat în parteneriat cu Asociațiile RENATUROPA din Brașov și VOX IUVENTUTIS din Băile Tușnad; Primăriile din Băile Tușnad și Sânsimion; Școile Generale: „Jókai Mór” din Băile Tușnad; „Imets Fülöp Jákó” din Comuna Tușnad; „Endes József” Comuna Sânsimion; „Arany János” din Comuna Sântimbru şi „Vitos Mózes” din Comuna Sâncrăieni.

Costuri totale eligibile 72.156,00 CHF, valoarea grantului reprezentând 60.056,00 CHF din care co-finanțare din partea beneficiarului de 12.100,00 CHF.

Perioada de implementare: 01.07.2013 - 31.06.2015

Contact: RO 500041, Brașov, str. Warthe nr 11/A
Mobil: 004 0723 357 650 (Pilbáth G. Attila)
Fax: 004 0372 872 045
E-mail: info@ogaccent.ro, ogaccent@yahoo.com
Website: www.ogaccent.ro


Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă-Bihor – CAPDD Bihor

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor) este o organizație neguvernamentală, nepatrimonială, înființată în anul 2001, în urma proiectului LIFE 99 ENV/RO/006764 „Acțiuni combinate pentru valorificarea patrimoniului natural al Munților Apuseni”(finanțat de către Comisia Europeană). Misiunea CAPDD Bihor este de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Bihor, a Munților Apuseni și a comunităților din arealul lor.

Pincipalele direcții de acțiune ale CAPDD sunt:

 • managementul ariilor naturale protejate şi conservarea biodiversității şi a patrimoniului natural: Programul „Parcuri pentru viață”
 • dezvoltare locală durabilă: Programul „Comunități durabile”
 • turism responsabil: Programul „Eco travel”
 • păstrarea identității culturale autentice: Programul „Moștenire Vie”.

Astfel, CAPDD Bihor își propune să:

 • ofere sprijin administrațiilor locale privind aplicarea strategiei naționale de dezvoltare durabilă;
 • asigurare suport tehnic autorităților locale și administratorilor de arii protejate privind ariile protejate, planificarea și managementul mediului;
 • promoveze cele mai bune politici publice legate de protecția mediului, arii protejate, dezvoltare durabilă și turism responsabil;
 • susțină activități de pregătire profesională și training în domeniile legate de scopul asociației;
 • deruleze activități de monitorizare a biodiversității, conștientizare și informare a comunităților locale;
 • dezvolte alternative pentru păstrarea și valorificarea resurselor naturale și culturale ale județului Bihor și Munților Apuseni, conform principiilor dezvoltării durabile și în limitele suportului ecologic al zonelor;
 • stimuleze parteneriatele pentru dezvoltare durabilă.

În prezent, CAPDD Bihor derulează următoarele proiecte:

Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului,proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Programul Operațional Sectorial Mediu. Pe durata a 28 de luni, Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune să fundamenteze și, ulterior, să asigure realizarea unui management eficient al biodiversității în situl ROSCI 0062, Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului. Valoarea totală a proiectului este de 1.965.649,53 lei.

Unul din obiectivele principale este creșterea gradului de conștientizare a localnicilor privind importanța conservării biodiversității pe teritoriul sitului şi totodată creșterea capacității instituționale și manageriale a administratorului sitului Natura 2000 - CAPDD Bihor.

Printre activitățile proiectului se numără: elaborarea sau după caz, revizuirea planurilor și strategiilor de management pentru ariile naturale protejate și activitățile conexe, elaborarea bazei electronice de date necesară planului de management integrat, inventarierea și evaluarea speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnat situl și a potențialelor amenințări la adresa acestora. De asemenea, se efectuează cartarea habitatelor și speciilor de interes comunitar din situl Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului, a limitelor ariilor protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare şi a folosinței suprafețelor din aria protejată și a mediului fizic.

Programul Moştenire Vie CAPDD Bihor îşi propune să contribuie la păstrarea tradiţiilor autentice din judeţul Bihor şi zona Munţilor Apuseni, concentrându-ne eforturile cu preponderenţă asupra meşteşugurilor tradiţionale din zonă: olărit, ţesut, lucru în lemn, icoane pe sticlă şi lemn, podoabe, împletituri, etc. În cadrul acestui program au fost iniţiate o serie de activităţi care sprijină conservarea şi păstrarea meşteşugurilor tradiţionale, astfel:

 • tabără de creaţie populară – până în prezent s-au derulate 2 ediţii. La aceste tabere au participat peste 30 de copii din judeţul Bihor şi au fost iniţiaţi în practicarea celor mai reprezentative meşteşuguri ale zonei
 • şcoala de meşteşuguri – este un eveniment care se desfăşoară pe parcursul unei zile în cadrul căruia tinerii şi copii au posibilitatea să se iniţieze în practicarea unor meşteguri sub îndrumarea meşterilor populari. Până în prezent s-au derulat 3 ediţii ale şcolii de meşteşuguri la care au participat peste 500 de copii şi tineri
 • promovare – în parteneriat cu Asociaţia Gata Oricând am editat o broşură de promovare a meşteşugurilor din judeţele Bihor şi Hajdu Bihar
 • valorizarea meşteşugurilor prin turism – am creat o rută tematică ce leagă cele mai reprezentative ateliere de creaţie populară din judeţul Bihor

Contact:Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă-Bihor – CAPDD Bihor
Adresa: P-ta 1 Decembrie nr. 4-6, etaj I, cam. 8, Oradea, Bihor, Romania, CP 410 068
Tel.: 004 0359 410 556
Website: www.capdd-bihor.org

img
Asociația Rangerilor din România (ARR)

Împreună pentru natură

Cel mai bun moment să plantezi un copac a fost acum 20 de ani. Următorul foarte bun este azi – vechi proverb chinezesc.

Asociația Rangerilor din România (ARR) este o organizație neguvernamentală, apolitică, al cărei scop este conservarea și utilizarea durabilă a capitalului natural al României, în cadrul rețelei de arii protejate. A luat ființă în anul 1996 din inițiativa unui grup de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale al căror principal obiect de activitate îl reprezintă protecția patrimoniului natural.

Membri de drept ai ARR sunt rangeri și custozi care sunt activi în România, putând adera la ARR de pe site-ul oficial, completând fișa de înscriere. Totodată, ARR are și susținători, constând în organizații, persoane și instituții interesate de domeniul conservării patrimoniului natural.

În activitățile sale, ARR vizează:

 • atestarea și oficializarea profesiei de ranger
 • ridicarea standardului profesional al rangerilor din România
 • promovarea scopurilor și strategiei de conservare globală a naturii în conformitate cu documentele Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii (UICN)
 • încurajarea și susținerea schimburilor profesionale între rangeri.

În prezent, printre proiectele în derulare, putem evidenția:

Geoparcul Mehedinți și Parcul Natural Domogled-Valea Cernei, proiect ce implică fotografiere și realizarea unui album, în parteneriat cu FRS. Proiect nefinanțat din surse externe.

Totodată, ARR desfășoară constant o serie de activități orizontale, precum:

 • Organizare de sesiuni de training pentru custozi și rangeri, pentru diversificarea și solidificarea cunoștințelor profesioniștilor din domeniu și creșterea implicită a standardului profesional al rangerilor din România.
 • Organizarea de tabere Junior Ranger în parcuri naționale și naturale: aceste tabere vizează educația copiilor în domeniul protecției și conservării patrimoniului natural și câștigarea, pentru viitor, a unor aliați puternici în acest domeniu. In România, primele tabere Junior Ranger au fost organizate în PN Retezat (începând din 2004). De asemenea, taberele Junior Ranger sunt organizate în toată lumea și sunt posibile și organizarea de schimburi de experiență și tabere în afara României.

Contact: Asociația Rangerilor din România
Adresa: Calea Florești Nr. 81, Bl. V5, Sc. 9, Ap. 261, 400558 Cluj-Napoca
E-mail: Mihai Gligan, Președinte ARR, mgligan@yahoo.com
Website: ranger.ro

Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius a fost înfiinţată în 13 mai 2006 cu scopul de a asigura practicarea pescuitului recreativ sportiv ca modalitate de odihnă activă de petrecere a timpului liber, în sprijinul conservării biodiversităţii şi a echilibrului ecologic în natură și de administrare a ariilor protejate- zone umede.

Printre proiectele implementate de organizație, amintim:

 • „Protecting the Disappearing Islands by the Border”, HURO/1001/179/1.3.1, Perioada de implementare: 01.03.2012-28.02.2013 – Partener – Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013;
 • „Management integrat conservativ și participativ al siturilor ROSCI0049 Crişul Negru , ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0262 Valea Iadei , ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig” – POSMEDIU;
 • Sau proiectul: „Kőrős Valley Periodical – Informative publication about the natural, cultural values and touristic attractions of the area of the Kőrős rivers”, HURO/1001/111/1.2.3, Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

De asemenea, începând cu 7 iulie 2010 APS AQUA CRISIUS este custodele următoarelor arii naturale protejate: ROSCI0049 Crişul Negru (1895 ha), ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea (2006 ha), ROSCI0061 Defileul Crişului Negru (2327 ha) şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede (844 ha), iar din 03.03.2012 a siturilor ROSCI0068 Diosig (384 ha), ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede (1818 ha) și suprapunere ROSPA0015 zona nordică a Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru (1735 ha).

Contact: Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 15 (Direcția Silvică, la demisol), 410019, Oradea, Bihor, România
Mobil: 004 0752-270142
Tel/Fax: 004 0372 872 045
E-mail: contact@aquacrisius.ro
Website: www.aquacrisius.ro

img
Fundația pentru Arii Protejate – ProPark

Misiunea ProPark este de a îmbunătăți capacitatea de management a ariilor protejate prin programe de formare și instruire și prin proiecte care să completeze resursele existente pentru menținerea valorilor naturale și culturale și realizarea de modele funcționale de dezvoltare durabilă in România.

Scopul Fundației îl constituie dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a capacității de management a ariilor naturale protejate din România, educarea și conștientizarea cu privire la importanța conservării naturii.

Obiectivele Fundației, în vederea realizării scopului, sunt următoarele:

 • Elaborarea și implementarea unui program de îmbunătățire a capacității și eficienței de management al ariilor protejate, destinat personalului administrațiilor acestor arii naturale, custozilor și/sau tuturor factorilor interesați în a se implica în managementul ariilor naturale protejate.
 • Promovarea ariilor protejate ca zone model pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale și creșterea nivelului de acceptare a ariilor protejate in rândul comunităților și a publicului larg.
 • Conștientizarea și educarea copiilor și a tinerilor cu privire la importanta ariilor naturale protejate, a conservării naturii în general, pregătirea lor pentru activități în aceste domenii, activități ce pot fi practicate fie pe baza de voluntariat, fie ca potențiali angajați în domenii relevante.
 • Realizarea de activități care să vină în sprijinul eforturilor de constituire a unui cadru coerent pentru managementul eficient al ariilor protejate din România, inclusiv a cadrului legal și financiar potrivit pentru managementul ariilor protejate.

ProPark desfășoară activități de formare profesională în domeniul ariilor naturale protejate, activități de consultanță în managementul ariilor naturale protejate și scriere de proiecte. ProPark implementează și o serie de proiecte, precum Creșterea oportunităților de educație în domeniul dezvoltării durabile pentru managerii de arii protejate din România.

Sau proiectul Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală în România, proiect ce urmărește să îmbunătățească managementul rețelei UE Natura 2000 şi al reţelei naţionale de arii protejate prin promovarea dezvoltării rurale durabile în România.

Contact: ProPark - Fundația pentru Arii Protejate
Adresa: Adresa: Str. Lungă, nr.175, CP: 500051, Brașov, România
Tel: 004 0371 092 553
Fax: 004 0368 462 564
E-mail: office@propark.ro
Website: www.propark.ro

Asociația pentru Protecția Liliecilor din România - APLR

Asociația pentru Protecția Liliecilor din România – A.P.L.R., este o organizație nonprofit, apolitică, care reunește acele persoane din România care se ocupă de studiul și ocrotirea liliecilor.

A.P.L.R are ca scop promovarea cercetărilor chiropterologice (studiul și ocrotirea liliecilor) în România precum și protecția mediului și a naturii, în general.

În vederea realizării scopului ei, A.P.L.R are următoarele obiective:

 • Stimularea interesului și preocupărilor fată de cunoașterea liliecilor, față de chiropterologie, prin intermediul mijloacelor mass-media și a altor acțiuni direcționate în acest sens.
 • Educație ecologică atât pentru tineri cât și pentru adulți, organizând cursuri educative, proiecții, tabere și excursii pe teren cu scop educativ.
 • Publicarea unor materiale informative și științifice.
 • Realizarea și menținerea unor contacte permanente între chiropterologii din țară și străinătate.
 • Corelarea cercetărilor chiropterologice, orientarea lor spre obiective prioritare, inclusiv obiective rezultate din anumite acțiuni desfășurate pe plan național.
 • Acordarea unei atenții deosebite populațiilor de lilieci din rezervații naturale și speciilor rare sau periclitate. Elaborarea de propuneri în vederea ocrotirii liliecilor și înaintarea lor forurilor de protecția mediului.
 • Desfășurarea de acțiuni concrete, în limitele de competentă ale A.P.L.R, în vederea ocrotirii liliecilor și popularizarea acestui deziderat. Supravegherea şi controlul aplicării legilor care privesc protecția liliecilor.
 • Atragerea, sprijinirea și îndrumarea celor care doresc să se inițieze şi să se perfecționeze în domeniul chiropterologiei
 • Colaborarea cu instituții științifice din țară care au tangență cu chiropterologia. Acordarea de asistență în domeniul chiropterologiei tuturor instituțiilor sau întreprinderilor, care solicită asemenea asistență.
 • Stabilirea de contacte şi colaborări cu societăți chiropterologice naționale din străinătate şi cu organisme internaționale pentru studiul şi protecția liliecilor.

Printre proiectele în derulare, amintim:

Lilieci din mediul antropic (2012-2014),proiect ce vizează conservarea pe termen lung a coloniilor de lilieci din mediul antropic prin implicarea comunităților locale, proiectul fiind finanțat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, componenta Dezvoltare Durabilă. Scopul principal al proiectului este: crearea unor circumstanțe favorabile pentru conservarea speciilor de lilieci care populează zonele antropizate. Datorită activităților umane de întreținere și renovare, coloniile de lilieci din clădiri sunt periclitate, fiind deci necesare măsuri urgente de protecție.

Beneficiarii proiectului sunt: proprietarii clădirilor cu lilieci, comunitățile locale, voluntari, copii și tineri din comunitățile țintă, liliecii. Rezultate așteptate: colonii de lilieci protejate de deranjul antropic, 5 adăposturi modificate cu tehnici adecvate conservării liliecilor, 50 de adăposturi evaluate și clasificate în funcție de factorii de periclitare, comunități informate și conștientizate, voluntari instruiți care se vor implica în acțiuni de protecție a liliecilor , materiale informative editate și diseminate.

Programul I Bats Romania: Asociația pentru Protecția Liliecilor din România s-a alăturat de programul internaţional în parteneriat cu Societatea Zoologică din Londra (Zoological Society London) încă din anul 2006. Scopul proiectului este cercetarea liliecilor de-a lungul drumurilor naționale. Metoda inițiată de către partea engleză a fost prima dată aplicată în România (dintre țările estice ale Uniunii Europene). Prin această metodă se desfășoară o cercetare periodică, cu ajutorul autovehiculelor pe diferite rute, cu o viteză de 25km/h, pe un transect de circa 40 de km. Cercetătorii fixează un detector de ultrasunete pe autovehicul (detectorul transformă ultrasunetele liliecilor în sunete auzibile de către urechea umană), iar detectorul este conectat de un recorder digital. Locația exactă a liliecilor este determinată cu ajutorul GPS-ului.

Baza de voluntari pentru acest proiect a crescut constant, de la 7 cercetători în 2006, la peste 200, în prezent. Au fost astfel analizate și înregistrate peste 16091 ultrasunete, care aparțin la 15 specii de lilieci.

Pentru mai multe informații despre program, se poate vizita pagina web: www.ibats.org.uk

Contact: Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România
Adresa: 440014 Satu Mare, str. I. B. Deleanu nr. 2
Tel./Fax: 004 0261 711 395
E-mail: office@aplr.ro
Website: www.aplr.ro

Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii - Grupul Milvus

Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” este o organizație neguvernamentală, non-profit, dedicată protecției păsărilor și a naturii, activând în domeniul conservării, educației, cercetării şi consultanței cu scopul de a transforma România într-un loc mai bun pentru păsări, natură și oameni.

Grupul Milvus a fost înființat în toamna anului 1991 de câțiva tineri ornitologi entuziasmați. La scurt timp ne-am alăturat la Societatea Ornitologică Română și am devenit sucursala acesteia din Tîrgu Mureș. Începând din 2001, Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” a devenit un ONG înregistrat juridic și independent. Începând din februarie 2009 Asociaţia Grupul Milvus a fost atestată de către ANCS, conform HG551-2007 ca unitate de cercetare și dezvoltare.

Printre proiectele derulate de Grupul Milvus, putem menționa Conservarea şoimului dunărean în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România şi Slovacia , LIFE09 NAT/HU/000384, proiect prin care se dorește crearea de condiţii favorabile pentru extinderea populaţiei şoimilor dunăreni, Falco cherrug, în ţările învecinate iar în acelaşi timp stabilizarea acestei populaţii. În acest fel creşterea populaţiei va fi vizibilă în toată Europa şi se aşteaptă ca până în 2014 populaţia şoimului să ajungă la 5 perechi în Dobrugea (Bulgaria), 200 de perechi în Ungaria, 10 perechi în România, şi cel puţin 35 de perechi în Slovacia, iar până în 2020 populaţia să crească până la 7 perechi în Dobrugea (Bulgaria), 210 perechi în Ungaria, 15 în România şi cel puţin 40 de perechi în Slovacia.
Acest proiect vine ca o continuare a proiectului LIFE06 NAT/H/000096 derulat în Ungaria şi Slovacia, ale cărui rezultate sunt în prezent replicate spre partenerii din Bulgaria şi România. Mai multe informaţii despre proiect regasiţi pe pagina oficială Conservarea şoimului dunărean în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România şi Slovacia

Totodată, conservarea speciilor de păsări sălbatice din România se numără printre principalele domenii de activitate ale Grupului Milvus. Astfel, organizaţia are în custodie anumite situri Natura2000, precum Heleşteele Iernut-Cipău - unul dintre cele mai importante complexe de zone umede din Transilvania pentru păsări acvatice, sau Valea Alceului respectiv Lunca Barcăului - situri ce găzduiesc populaţii însemnate de vânturel de seară, specie prioritară pentru activităţile organizaţiei de protecţie a păsărilor răpitoare.

Anual, Grupul Milvus găzduieşte Concursul International de Fotografie de Natura ”MILVUS”, considerat a fi cel mai prestigios concurs de acest fel din România, în cadul căruia au participat în acest an 81 de fotografi din 12 ţări. Results of the 6th International “Milvus” Nature Photography Contest

Contact: Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii Grupul Milvus
Adresa poștală: 540600 Tîrgu Mureș OP1 CP161
Punct de lucru: Str. Márton Áron nr. 9/B, Tîrgu Mureș, Mureș, România, CP 540058
Sediu: Str. Crinului nr. 22, Tîrgu Mureș, Mureș, România, CP 540343
Tel.: 004 0265 264726
Email: office@milvus.ro
Website: milvus.ro

img
Fundația Conservation Carpathia - FCC

Fundația Conservation Carpathia desfășoară activități în domeniul protecției biodiversității, a serviciilor de ecosistem, a valorilor asociate cu acestea dar și a cercetării cu privire la mediul înconjurător. Recent, Fundația a demarat o inițiativă cu privire la posibilitatea integrării acestor principii în investiții economice.

În prezent, Fundația Conservation Carpathia implementează proiectul Restaurarea ecologică a pădurilor și a habitatelor acvatice din valea superioară a Dâmboviței, Munții Făgăraș. Acest proiect își propune să:

 • Salveze pădurile virgine şi cvasi-naturale din valea superioară a Dâmboviţei prin achiziționarea de păduri de către fundație şi realizarea protecție lor complete prin prevederile planului de management al sitului Natura 2000. Majoritatea pădurilor virgine care urmează a fi salvate sunt păduri acidofile de molid (Picea), de la nivelul montan superior (9410), habitate cu jneapăn (Pinus mugo) - în zonele sub-alpine şi asociaţii vegetale cu Rhododendron myrtifolium (4070), Luzulo-Fagetum păduri de fag cu brad (Abies alba) şi/sau molid Picea abies (9110).
 • Introducă biogrupe cu specii valoroase autohtone de amestec, de ajutor, precum şi din cele care apar diseminat în pădurile naturale. Prin aceasta, habitatele speciilor de păsări precum ciocănitoarea cu trei degete (Picoides tridactylus), ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos), muscarul mic (Ficedula parva), precum şi ierunca (Bonasa bonasia), se vor îmbunătăţi foarte mult.
 • Restaureze vegetația originală riverană, prioritară de-a lungul cursurilor de apă precum și reabilitarea sistemului acvatic din bazinul Dâmboviței cu scopul de a permite migrarea peștilor în amonte, migrare ce a fost întreruptă timp de cel puțin 2 decenii. Speciile care vor beneficia direct de această îmbunătățire a habitatului sunt mreana vânată (Barbus meridionalis), zglăvoaca (Cottus gobio) și vidra europeană (Lutra lutra).
 • Reducă impactul negativ al eroziunii cauzate de acțiunile oamenilor în zonele în care pădurea a fost exploatată abuziv, eroziune ce reprezintă cauza principală a poluării cursurilor de apă şi a degradării pădurilor prin pierderea solului fertil de suprafață.
 • Informeze publicul larg despre situl Natura 2000 și să crească interesul pentru conservarea habitatelor și speciilor în acest domeniu.

Proiectul este finanțat prin Programul LIFE, instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu. Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea și dezvoltarea politicii și a legislației de mediu ale UE prin cofinanțarea proiectelor care adaugă valoare spațiului european. Din 1992, LIFE a cofinanțat 4.171 proiecte pe teritoriul UE, cu o contribuție de aproximativ 3,4 miliarde de euro pentru protecția mediului.

Structura finanțării proiectului LIFE11/NAT/RO/823:

 • Comisia Europeană: 2,917,624 € (50%)
 • FCC și parteneri proiectului: 2,917,624 € (50%)

Contact: Fundația Conservation Carpathia
Adresa: Șinca Nouă nr. 67 jud. Brașov
Mobil: 004 0740 755 842
Fax: 004 0268 228 601
Website: www.conservationcarpathia.org

Asociația Natura Transilvaniei - ANAT

Asociația "NATURA TRANSILVANIEI" (ANAT) a fost înființată la data de 15 februarie 2012 și are sediul în Cluj-Napoca. Scopul principal al ANAT este protecția, conservarea durabilă și promovarea patrimoniului natural al Transilvaniei.

ANAT are ca şi obiective principale:

 • Implicarea activă în administrarea și custodia de arii naturale protejate prin crearea de structuri proprii de administrare sau în parteneriat cu autoritățile, diverse instituții, organizații neguvernamentale, persoane fizice sau alte categorii interesate;
 • Implicarea activă în identificarea, documentarea și declararea de noi arii protejate;
 • Implicarea activa în elaborarea planurilor de management al ariilor naturale protejate;
 • Implicarea activă în proiecte de cercetare științifica în domeniul ecologiei, protecției naturii și științelor naturii in general;
 • Implicarea activă în acțiuni de monitorizare sistematică, pe termen lung a stării de calitate a mediului în general și din ariile naturale protejate în special;
 • Acțiuni de refacere a arealelor naturale degradate;
 • Realizarea de materiale informative și promoționale (cârti, ghiduri, broșuri, publicații electronice, calendare, fluturași etc.) despre patrimoniul natural al Transilvaniei în special și al României în general;
 • • Organizarea de manifestări publice cu caracter cultural, sportiv (competiții sportive) având ca scop promovarea patrimoniului natural al Transilvaniei în special și al României în general.

În prezent, ANAT lucrează la inițierea proiectului FOTO-CAPCANE. Acest proiect își propune să studieze posibilitatea și eficiența realizării unui sistem de monitorizare integrat al faunei pe baza camerelor foto automate montate în teren. Astfel, intenționăm să îmbunătățim estimările asupra efectivelor de animale sălbatice care în mod curent se fac pe baza unor observații foarte superficiale pe teren.

Deocamdată proiectul se află în faza de teste. Dispunem de o camera foto/video cu ajutorul căreia realizam teste pentru a determina cele mai bune amplasamente și setările optime pentru a obține maxim de acoperire și detalii în imagini. Ulterior datele obținute vor fi prelucrate cu ajutorul unor algoritmi speciali (programare genetică) astfel încât pe baza lor să optimizăm și îmbunătățim permanent sistemul de monitorizare.

Puteți sprijini implementarea acestui proiect donând o suma în contul RO35 RNCB 0113 1270 3817 0001, deschis la Banca Comercială Română, sucursala Cluj-Napoca cu specificarea "donație pentru foto-capcane".

Contact:Asociația Natura Transilvaniei
Email: naturatransilvaniei@yahoo.com; mihaipaulc@gmail.com
Website: www.naturatransilvaniei.ro

Societatea Carpatină Ardeleană Satu-Mare Erdélyi Kárpát Egyesület - Szatmárnémeti

Societate sănătoasă într-un mediu sănătos

Societatea Carpatină Ardeleană (SCA) - Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) este o asociație non-profit, neguvernamentală, fondată în 1891 la Cluj. SCA are ca scop: protecția mediului natural și antropic; practicarea și popularizarea drumeției și a ecoturismului în general; cunoașterea, popularizarea și protecția valorilor culturale și etnografice. După o pauză silită de 50 de ani (1948-1989), în 1991 SCA a fost reînființată. În prezent funcționează cu 18 filiale în diferite orașe din Transilvania, cu centrul administrativ la Cluj.

Filiala satmăreană a SCA a fost înființata în 1994 de un grup mic, dar entuziast de iubitori ai naturii cu misiunea: "Societate sănătoasă într-un mediu sănătos". De atunci, numărul membrilor este în continuă creștere, iar activitatea se diversifică, datorită și unor membri-specialiști în științele naturale și tehnice.

În anul 2001, datorită creșterii volumului de activități și în scopul dezvoltării pe termen lung, am devenit persoană juridică independentă de administrația de la Cluj, cu numele de "Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare, Erdélyi Kárpát Egyesület - Szatmárnémeti").

Printre proiectele organizației, putem menționa Revoluția ONG, ce are ca scop creșterea capacității societății civile pentru a monitoriza respectarea legislației în arii naturale protejate (inclusiv situri Natura 2000) și pentru a reduce impactul negativ al investițiilor sau proiectelor prin identificarea de soluții alternative pentru cel puțin două cazuri de agresiune împotriva naturii.

În cadrul acestui proiect, câteva organizații de protecția naturii din România (Grupul Milvus, Societatea Carpatina Ardeleană Satu-Mare, WWF și Agent Green) şi-au unit forțele pentru a preveni crearea de noi precedente negative și pentru al crea pe cel pozitiv în care o investiție ilegală într-o arie naturală protejată este stopată.

Pentru a atrage atenția că situația actuală nu este una acceptabilă proiectul instrumentează un caz concret și emblematic în acest sens, caz ce iese în evidență atât prin impacturile negative imediate asupra mediului, cât și prin cele pe termen lung atât asupra mediului, cât și asupra comunităților locale și a economiei naționale. Proiectul îşi propune de asemenea să identifice şi alte situații în care o acțiune bine coordonată a ONG-urilor poate duce la stoparea unor investiții ilegale sau dăunătoare naturii.

Pe parcursul proiectului se va desfășurara și un curs de instruire pentru ONG-uri și schimburi de experiență cu autoritățile de control în domeniul protecției mediului pentru inițierea de proceduri pentru prevenirea și oprirea activităților cu impact negativ asupra naturii.

Contact: Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare
Adresa poștală: RO 440012 Satu Mare, str. Aurel Popp nr. 14
Adresa birou: RO 440037 Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 9. Biroul. 10
Tel./fax: +4 0261 711 050
Email: office@eke.ro
Website: www.eke.ro

Societatea Ornitologică Română – BirdLife Romnia

Societatea Ornitologică Română (SOR) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care derulează activități pentru protecția păsărilor și naturii cu sprijinul membrilor, voluntarilor, pe bază de donații și proiecte. Are răspândire națională în România prin sucursale și grupuri școlare. Din 1997 este partener al BirdLife International - o rețea mondiala care cuprinde 105 organizații naționale pentru conservarea pasărilor și a naturii.

SOR monitorizează populațiile de păsări sălbatice și face eforturi constante și active pentru protejarea habitatelor acestora. SOR și-a asumat misiunea de a cerceta mediul înconjurător și impactul societății asupra acestuia, de a acționa pentru conservarea și protejarea pasărilor, a speciilor rare și a habitatelor acestora, precum și de a coopera cu autoritățile statului în vederea îndeplinirii misiunilor sale. Astfel că SOR este "vocea" pasărilor în fața societății și autorităților publice și se implică direct în conservarea naturii și vieții, prin acțiuni și proiecte care aduc beneficii reale mediului înconjurător.

Activitățile SOR au rolul de a informa publicul și a influenta obiceiurile acestuia, în scopul conservării biodiversității și vieții în general. În spatele activităților se află echipa SOR, alcătuită din profesioniști în domeniul ornitologiei și ecologiei, precum și din voluntari implicați, având acoperire națională.

Prin activitățile sale, SOR își propune, în principal, să contribuie la:

 • Informarea publicului larg asupra importantei ecosistemelor sănătoase și conservării acestora și influențarea obiceiurilor societății, în scopul conservării biodiversității și vieții în general.
 • Educarea societății civile și promovarea unei atitudini responsabile față de natură.

Printre proiectele în curs de desfășurare în cadrul SOR, este și proiectul Sanctuarul Pasărilor de la Caraorman, proiect implementat în Parcul Științific Caraorman. Acest part este o bază de cercetare piscicolă de aproape 90 de ha a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării și constituie, de ani de zile, un loc deosebit de atractiv pentru multe specii de păsări de apă și de țărm. Cu o vegetație bogată, fără întreruperile activităților antropice și cu un nivel al apei relativ constant pe perioade îndelungate, oferă bune posibilități de hrănire, precum și numeroase oportunități de cuibărit, pentru unele specii precum chirele, chirighițele și corcodeii, dar și zone de refugiu în sezoanele de vânătoare.

Proiectul își propune să transforme Sanctuarul Pasărilor – Caraorman într-un loc de informare și educare pentru studenții și elevii ce vizitează delta și un atractiv loc de studiu pentru membrii din SOR și activități de cercetare a metodelor optime de management al unor zone umede de acest tip. In timpul migrației de toamnă, locul este foarte bun pentru organizarea unor mici tabere de inelare. În parteneriat cu INCDD și ARBDD, SOR speră că acest proiect va putea duce la găsirea unor soluții care să ajute și la managementul altor zone similare de pe teritoriul Rezervației.

Contact:Birou Central Bucureşti
Adresa: Bd. Hristo Botev, nr.3, ap. 6 Cod 030231, Sector 3, Bucureşti
Tel.: 004 031 4255 657
Fax: 004 031 4255 656
E-mail: office@sor.ro
Website: www.sor.ro

img
World Wide Fund for Nature - WWF România

Misiunea WWF la nivel global este aceea de a stopa degradarea mediului și de a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.

Organizația are sediul în București și două filiale în țară: la Brașov și la Baia Mare, iar echipa WWF România reunește 50 de specialiști care activează în 5 departamente. În prezent, WWF România derulează diverse activități în domeniul pădurilor, Dunărea și Delta Dunării, arii protejate, specii, economie verde, educație pentru dezvoltare durabilă, politici publice.

Printre proiectele în curs de desfășurare, se evidențiază proiectul intitulat Promovarea Plăților pentru Servicii de Mediu și a schemelor de finanțare sustenabilă pentru Bazinul Dunării, primul proiect din Europa care va elabora mecanisme pentru introducerea costurilor serviciilor de mediu în scheme de plată publice și private, inițiat în ianuarie 2010, de către WWF.

Proiectul propune o abordare nouă, a susținerii financiare a măsurilor și practicilor de conservare a naturii, prin recunoașterea și includerea serviciilor aduse de mediu comunităților umane. Practic, proiectul va demonstra funcționalitatea plăților pentru serviciile de mediu și a schemelor de finanțare în bazinul Dunării, cu aplicabilitate și pe alte bazine hidrografice internaționale - în special din Serbia și Ucraina, dar și din alte bazine mari și din comunitatea internațională.

Proiectul, implementat în România și Bulgaria, este finanțat de UNEP, prin fondurile GEF (Global Environmental Facility), cofinanțat de WWF și sprijinit de Uniunea Europeană. Valoarea totală a proiectului este de 2.314.049 dolari.

De asemenea, proiectul Dezvoltare rurală și Zone Agricole cu Valoare Naturală Ridicată reprezintă o inițiativă inovatoare de conserva și întări legătura dintre practici agricole și conservarea naturii. Astfel, scopul principal al proiectului este creșterea viabilității economice a comunităților din zone HNV din România și conservarea beneficiilor de agricultură și mediu.

Zonele HNV (High Nature Value Farmlands), Zonele Agricole cu Valoare Naturală Ridicată sunt situate în mediul rural unde agricultura de tip tradițional este principala activitate economică și un factor-cheie în conservarea naturii. Aceste zone sunt caracterizate de: prezența vegetației naturale și semi-naturale (pășuni), în general foarte bogată în specii, care este integrată, în unele cazuri, într-un peisaj mozaicat extins și neîntrerupt ce include elemente naturale și petece de pământ cultivat și livezi. Aceste zone livrează o serie de beneficii publice (bunuri și servicii), precum peisaje culturale, apă și produse alimentare de calitate înaltă, contribuie la calitatea vieții, oferă oportunități pentru recreere, sechestrează carbonul în sol sau controlează inundațiile.

Contact: WWF Programul Dunăre-Carpaţi România

Str. Ioan Caragea Vodă, nr. 26, Corp A
Sector 1, Bucureşti, cod 010537
Tel.: +40 21 317 49 96
Fax: +40 21 317 49 97
Email: office@wwfdcp.ro

WWF- România- filiala Braşov
Strada Lungă nr.175, cod 500051, Braşov, România
Tel.:+40 368 462 564
Fax:+40 368 462 564

WWF-România- filiala Baia Mare
Bd. Unirii, Bl.12A, ap.86, 430272, Baia Mare, Maramures.
Tel: +40 262 224 035
Fax: +40 262 224 035

WWF - România - filiala Reșița
Strada Furnalelor nr. 12, 320034, Reșița, Caraș-Severin
Tel: +40 255 250 699
Fax: +40 255 250 699

img
Asociația Altitudine – filiala Banat

Scopul Asociației Altitudine – filiala Banat este desfășurarea de activități de ecoturism, sporturi montane, conservarea biodiversității, peisagistică şi arhitectura mediului, precum și agricultură ecologică, punându-se totodată accent pe inițiative de educație ecologică, ca și strategie de dezvoltare durabilă. Filiala lucrează cu precădere în zona Banatului, și în special în zona Munților Țarcu.

Obiectivele principale ale asociației sunt:

 • protecția şi conservarea mediului,
 • educație ecologică şi conștientizare publică,
 • promovarea şi implementarea de programe de dezvoltare durabilă,
 • cercetare științifică în domeniul ecologiei, peisagisticii, arhitecturii mediului şi agriculturii ecologice,
 • realizarea de baze de date şi materiale informaționale,
 • monitorizarea activităților comerciale în probleme legate de protecția şi conservarea mediului, agriculturii ecologice, ecoturism şi sporturi montane.

În prezent, Asociația Altitudine - filiala Banat desfășoară diferite proiecte, precum concursul de mountainbike Maratonul Zimbrilor, Țarcu, o inițiativă de Protejare a Peisajului Forestier Intact Retezat -Godeanu – Ţarcu – Cernei, proiectul Ranger Junior din Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu, dar și un proiect de refacere trasee turistice - proiect în derulare început in 2010 împreună cu Salvamont Caraş-Severin.

Contact: Asociația Altitudine – filiala Banat
Adresa: Str. Labirint nr. 2, bl. A8 , scara C, et.3, ap.7.,Timisoara, jud. Timis.
Tel: 004 0742 299 109
E-mail: contact@tarcu.ro
Website: www.tarcu.ro

img
Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice

Viziunea ACDB:
Viziunea noastră este aceea a unei societăți în care valorile diversității biologice sunt recunoscute și protejate și în care grija față de natură este o parte importantă a vieții de zi cu zi a oamenilor.

Misiunea ACDB:
ACDB luptă pentru prezervarea speciilor și habitatelor amenințate și lucrează cu comunitățile locale pentru o dezvoltare durabilă bazată pe respectul față de natură.

ACDB a fost infiintata oficial, la data de 2 iulie 2003, dar activitatile intreprinse in acest domeniu de catre membrii fondatori au debutat inca din anul 1999, prin participarea la implementarea unor proiecte si programe la nivel national si international.

In foarte scurt timp de la infiintare, alaturi de fondatorii Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologice, s-au alaturat noi membrii care au adus cu ei un plus de cunostinte si energie. Astazi, in cadrul asociatiei activeaza peste 50 de membrii a caror experienta in activitatile de protectie a naturii a contribuit din plin la atingerea obiectivelor si aspiratiilor noastre.

Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB) sprijina si promoveaza activitatile de conservare a diversitatii biologice, de educatie ecologica si protectie a mediului inconjurator. Astfel, Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice deruleaza:
– activitati de cercetare stiintifica a diversitatii biologice
– activitati de educatie ecologica in vederea sensibilizarii si constientizarii populatiei in legatura cu problemele speciilor protejate si mediului inconjurator
– activitati de protectie si conservare a florei si faunei salbatice
– activitati de conservare a patrimoniului natural
– activitati de promovare a unor activitati legate de conservarea diversitatii biologice
– activitati de administrare a ariilor protejate

În cei 12 ani de activitate s-au implementat nouă proiecte dedicate managementului ariilor protejate, șapte proiecte dedicate carnivorelor mari și două dedicate dezvoltării comunităților din arii protejate.

ACDB este custode la SPA și SCI Lunca Siretului Inferior (județele Bacău, Vrancea, Galați și Buzău) și a ariilor naturale protejate suprapuse. Din anul 2004, ACDB a înființat ”Centrul zonal de îngrijire si tratament pentru animale sălbatice” ce funcționează cu scopul de a salva și reabilita exemplare de faună sălbatică.

Website: www.acdb.ro

img
Asociaţia Vinca Minor

Asociaţia Vinca Minor a luat fiinţă pe data de 13.10.2005 ca organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitica, caritativă, având scopul de a promova dezvoltarea durabilă la nivel regional, naţional şi internaţional, educaţia eco-civilă a populaţiei din regiune, prin crearea unui curent de opinie favorabil dezvoltării cunoştinţei ecologice, menit să schimbe comportamentul şi mentalitatea la nivel individual şi colectiv.

Organizația promovează învăţământul, cercetările ştiinţifice şi standardele menite să îmbunătăţească calitatea mediului, sprijină şi popularizează ecoturismul şi păstrarea tradiţiilor în rândul copiilor şi a tinerilor. Asociaţia organizează activităţi ecologice şi de ecologizare, promovează si spirijină acţiunile care au scop protecţia florei, faunei şi a valorilor pădurilor, efectuează cercetări privind mediul ambiant şi reabilitarea peisajului.

În prezent se acordă atenţie deosebită sitului de importanță comunitară Ciomad-Balvanyos (ROSCI0037- sit Natura 2000 de 5993 ha), al cărei custodie a fost obţinută în februarie 2010 de către asociație. Obiectivul principal al custodiei este protecția și menținerea valorilor naturale, a speciilor protejate și a habitatelor întâlnite pe teritoriul sitului, în unele cazuri chiar reabilitarea stării lor de conservare.

Un alt obiectiv important al asociației este promovarea conceptului Natura 2000, valorilor naturale, speciilor protejate de floră și faună,  habitatele întâlnite în sit, precum și atragerea atenției asupra importanței protejării acestora. Pentru realizarea acestui obiectiv asociația organizează diferite programe de educație ecologică și desfășoară activitate de conștientizare a publicului.

Website: www.vincaminor.ro