Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Misiunea ProPark este de a îmbunătăți capacitatea de management a ariilor protejate prin programe de formare și instruire și prin proiecte care să completeze resursele existente pentru menținerea valorilor naturale și culturale și realizarea de modele funcționale de dezvoltare durabilă in România.

Scopul Fundației îl constituie dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a capacității de management a ariilor naturale protejate din România, educarea și conștientizarea cu privire la importanța conservării naturii.

Obiectivele Fundației, în vederea realizării scopului, sunt următoarele:

  • Elaborarea și implementarea unui program de îmbunătățire a capacității și eficienței de management al ariilor protejate, destinat personalului administrațiilor acestor arii naturale, custozilor și/sau tuturor factorilor interesați în a se implica în managementul ariilor naturale protejate.
  • Promovarea ariilor protejate ca zone model pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale și creșterea nivelului de acceptare a ariilor protejate in rândul comunităților și a publicului larg.
  • Conștientizarea și educarea copiilor și a tinerilor cu privire la importanta ariilor naturale protejate, a conservării naturii în general, pregătirea lor pentru activități în aceste domenii, activități ce pot fi practicate fie pe baza de voluntariat, fie ca potențiali angajați în domenii relevante.
  • Realizarea de activități care să vină în sprijinul eforturilor de constituire a unui cadru coerent pentru managementul eficient al ariilor protejate din România, inclusiv a cadrului legal și financiar potrivit pentru managementul ariilor protejate.

Website: www.propark.ro