galerie-foto-20170613-2

Coaliția Natura 2000 România solicită evaluarea adecvată și de impact cumulat a proiectelor hidroenergetice din Defileul Jiului, întrucât efectele nu sunt necunoscute, dar pot fi grave

Brașov, 08.06.2017. Coaliția Natura 2000 solicită în mod public reprezentanților Hidroelectrica SA și autorităților competente să supună proiectul „Amenajarea hidroenergetică a Jiului pe sectorul Livezeni – BUmbești”  procedurilor de evaluare adecvată și impact cumulativ, conform Directivelor Europene EIA (Environmental Impact Assesment)/EA.  Solicitarea publică vine în urma participării la dezbaterea publică desfășurată săptămâna trecută la Bumbești, Gorj, de către Administrația Parcului Național Defielul Jiului. Întâlnirea a abordat beneficiile și riscurile prezentate de finalizarea și darea în folosință a celor două hidrocentrale construite de Hidroelectrica SA pe Rîul Jiu, în defileul omonim, aflat sub dublu statut de protecție a biodiversității, atât la nivel national (categoria 2 IUCN – parc național) cât și european (sit Natura 2000 – ROSCI0063). Repezentanții Coaliției au constatat că pentru prima data de la începerea proiectului (mai bine de 10 ani) toate părțile interesate au alocat timp și disponibilitate pentru a analiza starea de fapt. Au fost prezenți: reprezentantul Hidroelectrica SA –  beneficiarul proiectului, prefectul de Gorj, primarul localității Bumbești, conducerea PN Defileul Jiului și Consiliul Științific al parcului, reprezentanți ai instituțiilor cu rol în avizare/monitorizare (administrația bazinală,  garda de mediu, agenții de protecție a mediului), ONG-uri de importanță națională – WWF Romînia, dar și cetățeni implicați.  Beneficiarul Hidroelectrica a fost conștientizat de riscurile majore pe care le implică proiectul asupra unor specii de pești protejate, asupra habitatelor dar și a intregului ecosistem săpat în stânci de apele Jiului, precum și asupra principalelor forme de ecoturism menite să dezvolte comunitățile locale: pescuit, rafting, drumeții. Participanții au dezbătut și implicațiile socio-economice și financiare generate de acest proiect de importanță națională, al cărui valoare depășește 100 de milioane de euro, însă nu oferă un aport energetic semnificativ. „Statutul de parc national a fost instituit după inceperea proiectului, iar din pacate, pana in acest  moment, partile interesate nu au găsit timp și disponibilitate pentru a dezbate implicațiile acestui proiect. Nimeni nu ne poate spune acum cât de grave vor fi consecințele, pentru că nu au fost realizate studii de evaluare adecvată. Romania are deja declansată procedura de infringement pentru proiectele energetice de pe alte râuri de munte, iar un astfel de proiect poate conduce la sacțiuni împotriva statului român.  Pentru o evaluare reală a impactului potenţial asupra mediului, Federația Coaliția Natura 2000 solicită reavizarea proiectului conform legislației în vigoare prin parcurgerea procedurii de evaluare adecvată și de impact cumulat pentru proiectele energetice din Defileul Jiului”, a declarant Liviu Cioineag, director executiv.

În urma analizei realizate de Coaliția Natura 2000, proiectul hidroenergetic din Defileul Jiului reprezintă o afacere proastă pentru cetățenii români: timp de mai bine de 10 ani, Hidroelectrica SA a îngropat circa 100 de milioane de euro într-un proiect din anii ’80, distrugând ecosistemul natural al Râului Jiu, pentru o producție insignifiantă de energie „verde” și câteva locuri de muncă.

Defileul Jiului a fost desemnat în 2005 parc national iar din 2007 Sit Natura 2000. Regimul de peotecție este necesar pentru ocrotirea  unor habitate valoroase de arin și frasin și a întregului ecosistem cu specii precum mreana vânătă, porcușor de vad şi alte specii de peşti şi raci care depind de apa Jiului.

 

Galerie foto:

vanatoare

Către:

Ministerul Apelor și Pădurilor
În atenția: Doamnei Ministru Adriana Petcu

În atenția: domnului Pițu Virgil
managementcinegetic@gmail.com
0213169765

Subiect: proiect de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017 – 14 mai 2018

Spre știință: Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
În atenția: Domnului Ministru Gabriel Petrea

 

Stimată doamnă,

În data de 13 aprilie 2017, în temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Apelor și Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017 – 14 mai 2018, pe care îl supune dezbaterii publice.

În referatul de aprobare 16540 din 12 aprilie 2017 se precizeză că s-au efectuat acțiuni de evaluare a speciilor sedentare de interes cinegetic în perioada iunie 2016 – martie 2017. „Vă rugăm să precizați care au fost metodele folosite pentru obținerea evaluărilor la speciile de păsări migratoare din România, rezultatele obținute în cazul populației fiecărei specii, precum și criteriile pe baza cărora s-au stabilit cotele de recoltă la speciile de păsări migratoare în România în raport cu populațiile acestora.”

Pentru a înțelege criteriile care au stat la baza stabilirii cotelor de recoltă vă rugăm să prezentați spre dezbatere publică și studiul de impact asupra speciilor de faună de interes cinegetic, efectuat conform Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.

Menționăm că pe pagina web a Ministerului Pădurilor și Apelor nu sunt prezentate anexele 1- 6 menționate la Art. 1 din proiectul de OM privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017 – 14 mai 2018 și aflat în dezbatere publică.

Pentru a putea veni cu propuneri constructive și comentarii adecvate cu privire la proiectul de OM vă rugăm să supuneți dezbaterii publice și Anexele 1-6 ce conțin cotele de recoltă la speciile de interes cinegetic și să asigurați o perioadă similară de consultare pentru aceste documente.

Asteptăm răspuns în scris în termenul prevăzut de lege, pe adresa office@natura2000.ro.

 

Cu deosebită considerație,

Liviu CIOINEAG

Director Executiv
Federația Coaliția Natura 2000

comisia-pentru-agricultura

„Să facem împreună legi pentru natură!”, primul proiect de monitorizare a activității Camerei Deputaților pe linie de biodiversitate, a luat sfârșit. Desfășurat în parteneriat cu Propark – Fundația pentru Arii Protejate, Societatea Academică Română și Societatea Ornitologică Română, proiectul a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, aprilie 2016- martie 2017(finanțare totală de 65.816,00 CHF) dintre care 59.216,00 CHF  – finanțare nerambursabilă. .

Desfășurându-se într-un context politic instabil, marcat de două scrutine electorale, schimbarea componenței guvernului și parlamentului, activitățile au adus în atenția custozilor și administratorilor  intențiile legislativului de modificare/slăbire a cadrului legislativ al ariilor naturale protejate. Implicându-se în amendarea proiectelor de lege, peste 170 de experți au făcut împreună legi pentru natură!

Custozii și administratorii au reușit:

  • Să limiteze nr de câini de la stână și să oprească pășunatul pe timp de iarnă
  • să îmbunătățească legea de înființare a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
  • să blocheze slăbirea cadrului legal al sancțiunilor silvice
  • să reducă presiunea asupra pădurilor generată de utilizarea biomasei în producerea de energie electrică

Un document pentru o guvernare deschisă, redactat de experți de mediu, a fost prezentat Ministerului pentru Dialog Civic. El conține prioritățile de acțiune rezultate din cele mai urgente probleme din sectorul de mediu.  

Pentru aplicarea eficientă a legislației de mediu, 47 de custozi și administratori au participat la sesiunile de training desfășurate de Propark- Fundația pentru arii protejate.

Peste 60 de reportaje și anchete au fost publicate pe platforma Arii Protejate, înființată pe portalul www.romaniacurata.ro de Societatea Academică Română. Peste 20 de parcuri și situri Natura 2000 au beneficiat de vizibilitate crescută prin intermediul acestui proiect.

Cum asigurăm continuitatea proiectului?

Întrucât cadrul legislativ este modificat frecvent, provocând instabilitate, monitorizarea activitatilor parlamentului devine o misiune constantă, ce va fi asumată de echipa operativă și experții voluntari ai federației.

Componenta de vizibilitate va fi dezvoltată prin articole elaborate și dezvoltate de Romania Curata.

Asistenta juridică va fi asigurată voluntar de juristul federației, prin mijloace electronice.

 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:

Federația Coaliția Natura 2000 Romania, email office@natura2000.ro, persoana de contact Liviu Cioineag, telefon: 0725963009

padure

Miercuri, 8 martie, se discută în Camera Deputaților legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2016, care vizează contravențiile silvice. Modificarea Legii nr. 171/2010 trebuie să urmărească stabilirea de sancțiuni care impun aplicarea legilor, dar care, în același timp, nu vor favoriza abuzurile. Sancțiunile trebuie să fie proporționale cu faptele săvârşite și imparțiale.

WWF-România, Greenpeace România, Fundația Eco-Civica, Federația Coaliția Natura 2000 și EcoAssist – Plantăm fapte bune în România susțin revizuirea şi aprobarea prin lege a OUG 51 privind contravențiile silvice [1]. Ordonanța completează cadrul de contravenții, acoperind sfera ilegalităților documentate din domeniu, de la autorizarea lucrărilor silvice la exploatarea, transportul și punerea pe piață a lemnului.

Atragem atenția asupra câtorva amendamente esențiale pentru a combate fenomenul tăierilor ilegale.

Lucrările silvice executate în zone ce includ și posibile păduri virgine sau cvasivirgine, fără avizul Gărzii Forestiere, trebuie sancționate 
În 2005 un studiu [2] la nivel național a identificat peste 225.000 hectare de păduri virgine și cvasivirgine, fără să fi acoperit însă integral suprafața împădurită a țării. Lucrările silvice efectuate între timp, precum și completarea criteriilor în baza cărora s-au făcut identificările au făcut ca o parte dintre aceste suprafeţe să nu mai îndeplinească în prezent criteriile necesare pentru a fi declarate păduri virgine şi cvasivirgine [3]. Prin urmare orice considerare a acestui patrimoniu trebuie să pornească de la această evidență și, în baza principiului prevenției, să impună o abordare precaută. Pentru a securiza potențialele păduri virgine şi cvasivirgine rămase, este obligatoriu să avem prevăzute în legea contravențiilor silvice sancțiuni pentru lucrările care s-ar desfăşura în aceste zone fără avizul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (Garda Forestieră). În cazul în care se constată că în zonele respective se mai găsesc păduri virgine sau cvasivirgine, avizul trebuie să fie negativ.

Totodată pentru a facilita identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine, trebuie legiferat accesul specialiştilor evaluatori cu autovehiculele pe drumurile forestiere fără a fi necesar acordul scris din partea proprietarului sau a administratorului fondului forestier. Aceşti specialişti au deja prevăzută obligaţia de a anunţa proprietarul și administratorul pădurii înainte de a începe activitatea de identificare. Limitarea accesului acestora pe drumurile forestiere ar putea duce la imposibilitatea de a identifica anumite păduri vrigine aflate uneori la distanţe de ordinul zecilor de kilometri faţă de un drum public.

Lemnul recoltat ilegal confiscat de autorități nu trebuie să ajungă pe piață
Conform Regulamentului (UE) 995/2010 [4] este interzisă introducerea pe piață a lemnului provenit din tăieri ilegale. Considerăm că și lemnul provenit din confiscările aplicate de autoritățile de control este tot lemn recoltat ilegal și astfel acesta nu trebuie valorificat pe piața europeană (inclusiv România). Acest lemn ar putea fi donat către instituții non-profit ca lemn de foc (școli, azile de bătrâni etc).

Recoltarea abuzivă de lemn din păduri trebuie sancționată în continuare
Recoltare abuzivă de lemn trebuie sancționată în legea contravențiilor silvice, fie că este vorba despre furtul de lemn sau de tăieri ilegale produse prin nerespectarea normelor tehnice în vigoare inclusiv la aplicarea lucrărilor de rărituri. Normele tehnice prevăd condiții clare privind recoltarea lemnului. Nerespectarea acestor norme ar genera abuzuri cu consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere.

În ultimii ani au fost dezvoltate mai multe instrumente care permit intensificarea controalelor și aplicarea de sancțiuni, descurajând astfel fenomenul tăierilor ilegale de arbori și al transporturilor ilegale de lemn: Radarul Pădurilor, aplicația mobilă Inspectorul Pădurii, site-ul www.inspectorulpadurii.ro și www.salvezpadurea.ro. Aceste instrumente expun public multe dintre căile prin care se poate fura din păduri și cum se poate transporta lemn ilegal. În prezent, aceste instrumente au o reală influență în diminuarea infracțiunilor și ilegalităților silvice. Cu o legislație slăbită, însă, efectul lor se diminuează și ne putem întoarce la realitatea anilor în care din păduri se fura fără grijă. Eu sper că nu este nevoie să ne distrugem toate pădurile înainte de a înțelege că nu putem trăi fără ele. Cadrul de reglementare a contravențiilor silvice este o piesă importantă în combaterea tăierilor ilegale și face parte din ansamblul măsurilor pentru gestionarea responsabilă a pădurilor”, declară Valentin Sălăgeanu, coordonator al campaniei pentru protejarea pădurilor, Greenpeace România.

„În ultimii ani România a făcut pași importanți pentru a asigura o trasabilitate a lemnului în încercarea de a reduce și elimina fenomenul tăierilor ilegale. Un element important în acest demers este o clarificare și întărire a legislației privind contravențiile silvice, pentru a permite o aplicare reala și eficientă. În acest moment nu ne permitem să facem pași înapoi și trebuie să adoptăm toate măsurile legislative necesare pentru a asigura un viitor pădurilor noastre. Demersul nostru vrea să ofere un suport în acest sens, în jurul câtorva principii pentru o gestiune durabilă a tuturor pădurilor”, a adăugat Magor Csibi, Director WWF România.

Poziția comună a organizațiilor de mediu este disponibilă aici:
www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?293291/Poziia-WWF-legat-de-OUG-51-privind-contraveniile-silvice

Date de contact:
Magor Csibi, WWF România, 0730 098 722
Valentin Sălăgeanu, Greenpeace România, 0735 165 472
Dan Trifu, Eco-Civica/ Coaliția Natura 2000, 0722 227 780
Liana Buzea, Eco-Assist – Plantăm fapte bune în România, 0741 026 216

Note pentru editori:
[1] La momentul actual, în Parlament, la Camera Deputaţilor, există trei iniţiative legislative (PL-x nr. 162/2014, PL-x nr. 188/2016, PL-x nr. 23/2017) care propun modificări la Legea contravenţiilor silvice, ultima dintre ele fiind legea aferentă O.U.G. nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010. Conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, în cazul în care o comisie are spre examinare în fond mai multe iniţiative legislative care au acelaşi obiect de reglementare, cum este în acestă situaţie, se propune spre aprobare una dintre iniţiativele legislative, urmând ca celelalte iniţiative legislative să fie respinse, iar prevederile pe care acestea le conţin să fie preluate ca amendamente la iniţiativa propusă spre aprobare.
[2] Proiectul Pin-Matra/2001/018, derulat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.
[3] Lucrările silvice se pot executa, conform art. 11 alin.1 O.M. nr. 2525/2016, numai dacă avizul atestă faptul că arboretele nu îndeplinesc criteriile şi indicatorii aprobaţi prin O.M. nr. 3397/2012.
[4] Regulamentul impune operatorilor și autorităților competente măsuri active în sensul prevenirii și combaterii comerțului cu lemn recoltat în mod ilegal.

maxresdefault

După mai bine de 6 ani de la prima lansare, Legea de partea naturii, Ghid pentru iniţierea de proceduri pentru prevenirea și oprirea activităţilor cu impact negativ asupra naturii, a fost actualizat și relansat.

Acesta reprezintă un  instrument util pentru toţi factorii interesaţi de la administratori și custozi de arii protejate, organizaţii non-guvernamentale care activează în domeniul protecţiei mediului, posibili investitori și chiar și pentru publicul larg interesat de subiectele de mediu.

În paginile lui se pot găsi definiții ale ariilor protejate, actele de reglementare a activităților cu impact asupra mediului, unde găsești informații de mediu, o serie de proceduri în ceea ce privește consultarea publică, informații despre procedura în contencios administrativ și definirea activităților cu impact asupra mediului cu accent pe arii protejate. Documentul este disponibil în format print pentru administratorii ariilor protejate și autoritățile interesate de subiect sau poate fi descarcat în format electronic de aici.

Coaliția Natura 2000 s-a adunat la Bihor, în prima parte a lunii decembrie, pentru adunarea generala a organizației. A fost pentru prima dată când o organizație gazdă – CAPDD Bihor prin administrația Pădurii Craiului  – a organizat întâlnirea anuală a organizației. Au fost dezbătute succesele din 2016 și a fost dezbătut planul de acțiune pentru 2017. Poate cea mai interesantă parte a fost vizita pe teren, în Peștera Vântului, pentru prezentarea măsurilor de dezvoltare durabilă a zonei în care se află aria protejată.
În urma voturilor membrilor, federația a ajuns la 20 de membri, fiind cooptați în rândurile noastre organizațiile Aquaterra București,  Ecotop Oradea și Parcul Văcărești (București).

 

Clip Coalitia Natura2000

dezbatere-publica-2-1

 

Federația Coaliția Natura 2000 a organizat la Bucuresti, in 24.11.2016,  prima dezbatere politica denumita „Ce legi facem pentru natură?”, impreună cu Societatea Ornitologică Română și Societatea Academică Română, în scopul de a favoriza accesul expertizei tehnice în procesul  legislativ. Intalnirea s-a bucurat de prezența a numeroși custozi și administratori (EKE; Eco-Civica, FCC, SOR; AAAP, Asociatia GeoD de promovare a biodiversității, Asociatia Echilibru, Zarand, GreenPeace, Centrul Judetean pentru Protecția Naturii Covasna, Fundatia Snagov, Parcul Natural Văcărești), reprezentanti ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor si ai presei. „Rezultatele unei analize asupra campaniilor electorale din 2012 și 2016 arată că natura este pe departe de a fi o prioritate în discursul sau promisiunile candidaților, însă vom încerca să îmbunătățim acest lucru printr-un contact cu principalele partide politice. Este important ca politicienii să înțeleagă care sunt soluțiile coerente, care generează efectele așteptate de populație în ceea ce privește problemele de mediu”, a declarat Liviu Cioineag, directorul Federației Coaliția Natura 2000 România. Principalele probleme ridicate de custozi și administratori  – apărătorii ariilor protejate, sunt conflictele generate de lipsa compensațiilor și a măsurilor agromediu/silvomediu pentru proprietarii de terenuri din arii protejate, care nu își pot folosi bunul din cauza restricțiilor impuse prin managementul siturilor. Lipsa unui buget dedicat ariilor protejate și interzicerea unor activități economice pe un procent de 75% din suprafața parcului – sunt alte două probleme stringente.

Mediul politic a fost reprezentat de reprezentanții PNL (Lucia Varga, Sulfina Barbu) și USR (Cornel Zainea), marii absenți fiind cei ai PSD si UDMR.  Politicienii prezenți și-au asumat să organizeze trimestrial întâlniri tehnice cu societatea civilă din sectorul conservării biodiversității, în spiritul democrației participative, pentru îmbunătățirea actelor normative.

Despre activitate:

Dialog pentru un cadru legal eficient în gestionarea ariilor naturale protejate

„CE LEGI FACEM PENTRU NATURĂ?”

 

Dezbaterea Publică „Ce legi facem pentru natură?” va aborda urmatoarele subiecte: politică versus politici, om politic versus diplomat, campaniile electorale și promisiunile de mediu.

Politicieni, deputați și senatori, candidați la alegerile din 11 decembrie 2016, sunt invitați preț de câteva ore să -i cunoască și să discute cu experții din ariile naturale protejate, pentru ca împreună să facă propuna legi în beneficiul naturii și al societății.

Coaliția Natura 2000 România este  o federație reprezentativă pentru sectorul conservării  biodiversității din România  care reunește 17 dintre cele mai importante organizații de mediu.

In 2016, Coaliția a inițiat activități de monitorizare a activității legislative a Parlamentului.  Procesul a implicat mai mulți experți în biodiversitate și  în politici publice, din interiorul și din afara federației. Instituțiile targhetate au fost: Comisia de mediu și echilibru ecologic și Comisia de Agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii conexe din Camera Deputaților, dar și plenul Camerei deputaților.

Inițiativele care au prezentat interes pentru Coaliția Natura 2000 în 2016 vizează domeniile: arii protejate, silvicultură, piscicultură, creșterea animalelor, vânătoarea, producția de energie.  Liviu Cioineag, directorul executiv al Coaliției Natura 2000 declara: „Există multe concepții greșite și prejudecăți legate de activitatea forului legislativ – unele meritate, altele atribuite prin generalizări și lipsă de cunoaștere. De-a lungul acestui an, încercând să creăm relații constructive cu deputații, am ajuns să confirmăm sau să infirmăm o parte dintre aceste concepții. Asigurând puncte de vedere consolidate cu argumente științifice, din practica în arii protejate, am reușit să îmbunătățim un proiect de lege și un proiect de modificare a unei legi. Este clar că procesul legislativ este o negociere, însă implicarea și aportul de expertiză pot să atârne greu”.

Despre proiect:

Proiectul  „Să facem împreună legi pentru natură”  s-a desfășurat în parteneriat cu Societatea Academică Română, Propark – Fundația pentru arii protejate și Societatea Ornitologică Română și a fost co-finanțat  printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.  Experții federației Coaliția Natura 2000 au analizat în 2016 peste 200 de inițiative legislative.  Aproximativ 10% dintre ele au fost amendate, întrucât în forma actuală aveau consecințe negative asupra integrității ariilor protejate, speciilor și habitatelor prioritare.

În urma identificării de inițiative cu impact major asupra ariilor protejate, experții Coaliției Natura 2000 au depus trei documente de poziție asupra a trei propuneri legislative: Pl-x 762/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), amenda PL-x 69/2016, privind aprobarea OUG 60/2016 – modificarea și completarea Legii vânătorii și fondului cinegetic 407/2006, Bp. 326/2016 privind Stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile biomasă, biogaz și energie geotermală.

Dintre minusurile constatate dar care pot fi îndreptate menționăm slaba comunicare si interesul scazut  față de problemele legate de conservarea și protejarea naturii manifestată de membrii forului legislativ. Apoi, în majoritatea proiectelor analizate de experții Coaliției, justificarea inițiativelor noi sau a modificărilor cadrului actual este lipsită de date științifice, cercetări sau studii, având un caracter general, cu exprimări neclare. Ne-am dori ca deputații sau senatorii care vin cu inițiative să colaboreze cu experții în mediu pentru a documenta temeinic propunerile lor.

Despre noi:

Federația Coaliția Natura 2000 România acționează informal din 2003, când 55 de membrii, organizații nonguvernamentale din domeniul protecției naturii, s-au reunit pentru a-și consolida puterea de acțiune la nivel național și local, și pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Din 2013, Federația are personalitate juridică și 17 membrii înregistrați oficial. Printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România.

 

Redactarea și trimiterea comunicatului s-a realizat din Proiectul “Să facem împreună legi pentru natură!”, derulat de Federația Coaliția Natura 2000 România în parteneriat cu Societatea Academică Română și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Acest comunicat nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată de Federația Coaliția Natura 2000 România.

 

                 

DSC_0102

Pitești, 23 noiembrie 2016. Federația Coaliția Natura 2000 România a organizat miercuri, o conferință de presă la Pitești, prilejuită de derularea Sesiunii regionale de traning pentru administratori de arii protejate.

Pe agenda conferinței de presă au fost introduse două subiecte de importanță națională:

Sesiunea regională de traning pentru administratori de arii protejate, Pitești, 22-24 noiembrie 2016

Salvarea Râului Alb în instanță!

Sesiunea a fost organizată în parteneriat cu Propark – Fundația pentru arii protejate și este a doua dintr-o serie de trei sesiuni, menite să ofere administratorilor de arii protejate acces la pregătire continuă. Participanții, în număr de 12 persoane, sunt reprezentanți ai custodiilor și administrațiilor din zonele Sud, Sud -Vest: situri Natura 2000, parcuri naționale, agenții pentru protecția mediului. Pe parcursul a trei zile, trainerii Janos Mark Nagy (Societatea Carpatină Ardeleană – EKE – Satu Mare) și Mihai Togor (Asociația Aqua Crisius Oradea) au aprofundat prin exerciții de interpretare a legislației și prin studii de caz, implementarea legislației cadru a ariilor protejate și a directivelor SEA/EIA/EA in România. În ultima zi de desfășurare, expertul juridic Carmen Bîrzan a dezbătut cu participanții cazuri reale de proiecte și activități cu impact în ariile protejate, din prisma demersurilor juridice necesare. „Ariile naturale sunt cele mai bune dintre ultimele colțuri de natură. E tot ce ne-a mai rămas și reprezintă puntea care leagă comunitățile locale de conceptul de dezvoltare durabilă. Administratorul de arii protejate, alături de instituțiile de resort, joacă un rol foarte important în păstrarea integrității siturilor și a conservării biodiversității. Atunci când legislația nu este „stăpânită”, activitățile sau proiectele antropice pot distruge ireversibil aceste colțuri de natură”, a declarat Liviu Cioineag, directorul Federației Coaliția Natura 2000 România.

Sesiunea de traning s-a desfășurat prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură”, desfășurat de Federația Coaliția Natura 2000 în parteneriat cu Societatea Academică Română, Propark, și Societatea Ornitologică Română, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

  1. Coaliția Natura 2000 a salvat în instanță Râul Alb!

*Acesta este cel de-al doilea proces câștigat împotriva construcțiilor ilegale de microhidrocentrale de pe râurile de munte din România

Federația Coaliția Natura 2000 România salută decizia Curții de Apel Alba Iulia, care a făcut dreptate în speța Râul Alb- Munții Retezat. Prin decizia deliberată la sfârșitul săptămânii trecute, magistrații au anulat aprobarea emisă de Agenția de Protecție a Mediului Hunedoara, pentru proiectul „Construire şi exploatare microhidrocentrale pe Râul Alb – beneficiar SC Abi Automotion SRL Deva”.  Oprind în instanță derularea proiectului de construcție autorizat abuziv de instituțiile de stat din Hunedoara, societatea civilă reușește să păstreze intactă și să dăruiască românilor o vale sălbatică, de mare frumusețe, cu  valoare deosebită pentru animale și plante, desemnată sit protejat la nivel european (Natura 2000 Strei-Hațeg).  „Este al doilea caz câștigat în instanță prin care am reușit să salvăm de munte de la distrugere, prin excavare și  betonare*. Am reușit acest lucru arătând că studiul de evaluare adecvată elaborat de elaboratorul de mediu Iudita Vas omitea date esențiale, precum prezența vidrei (Vidra lutra). În plus, pârâții au încercat să inducă în eroare instanța arătând că în zona Râului Alb se poate construi.   Ne bucurăm că există încă multă integritatea în rândul instanțelor superioare de judecată, în contradicție cu modul trist în care instituțiile de mediu dau greș în a apăra natura! Cerem Ministerul Mediului să nu mai ignore dezastrul natural provocat de proiectele care nu aduc energie verde ci distrug natura”, a declarat Liviu Cioineag, directorul federației.

Cazul a durat circa doi ani, timp în care Coaliția Natura 2000, cu sprijinul WWF România și Grupul Milvus a mobilizat resursele umane și financiare considerabile pentru a salva râul.

Microhidrocentrale – bani aruncați pe apa sâmbetei!

 

Situaţia MHC-urilor în anul 2013:
–––––––––––––
În exploatare ……… 295 MHC cu 1077 GWh/an producţie proiectată
Nefuncţionale ……… 38 MHC cu 69 GWh/an producţie proiectată
În execuţie ………… 46 MHC cu 379 GWh/an producţie proiectată
–––––––––––––
TOTAL …………….. 379 MHC cu 1525 GWh/an producţie proiectată

*primul caz fiind al Râului Șucu –Olteana din în Munții Țarcu – Județul Caraș-Severin
Producţia efectivă realizată în anul 2013 de cele 295 MHC-uri funcţionale a fost de 460 GWh. Asta înseamnă ca în 2013 producţia în MHC-uri a reprezentat 0.7% din producţia României.

Potenţialul microhidroenergetic tehnic amenajabil (adică folosirea la maximum a tuturor pâraielor din România, indiferent dacă este rentabil economic sau nu) este de 4078 GWh/an.
Asta înseamnă că dacă distrugem toate cursurile de apă cu debite mici din România s-ar putea obţine la teoretic 6.2% din producţia totală. Merită?

Pentru toate formele de investiții private în energie verde, cetățenii României vor plăti din buzunarul propriu zeci de milioane de euro cumulați pe o perioadă de 15 ani, pe schema de certificate verzi. Acest fapt face ca din „MHC”  o formă foarte profitabila de investiție, astfel că investitorii care au distrus zeci de râuri din România vor deveni foarte bogați, chiar dacă au distrus mediul. Prețul va fi plătit de noi toți: râuri fără pești, zone naturale distruse, secetă!

Detalii tehnice despre caz:

Curtea de Apel Alba anunță pe 17 noiembrie 2017 că admite recursul nostru împotriva sentinţei nr. 1129/CA/2012 pronunţată de Tribunalul Hunedoara. Mai mult, magistrații au casat în tot şi rejudecând, au admis acţiunea formulata de Federația Coaliția Natura 2000 împotriva APM Hunedoara și au anulat decizia etapei de încadrare emisă Agenția de Protecție a Mediului Hunedoara, pentru proiectul Construire şi exploatare microhidrocentrale pe Râul Alb – beneficiar „SC Abi Automotion SRL Deva”.  Solutia este DEFINITIVĂ!

 De ce ne-am mobilizat pentru Râul Alb?

Dincolo de problema unui precedent primejdios cauzat de ilegalitățile comise până acum, Râul Alb este un caz reprezentativ pentru situația întregii biodiversități pe care România încă o mai are și care constituie o bază pentru viitor. Valea Râului Alb constituie o „perlă ascunsă” din patrimoniul natural al ţării, fiind o zonă conservată până acum aproape perfect din punct de vedere geomorfologic şi hidromorfologic. De la izvoarele de la peste 2000 m  până la aprox. 780 m altitudine nu există niciun drum de acces, iar pe cursul de apă nu sunt balastiere sau regularizări şi nici măcar nu s-a făcut plutărit în trecut. Valea este importantă şi din punct de vedere ştiinţific şi ar trebui conservată ca etalon.

 

                  Inline image 1

 

dsc_0739-iloveimg-converted

Federația Coaliția Natura 2000 România a organizat vineri, 11.11.2016, la Cluj, o conferință de presă prilejuită de derularea Sesiunii regionale de training pentru administratori de arii protejate.

Pe agenda conferinței de presă au fost introduse doua subiecte de importanță națională:

Sesiunea de traning pentru administratori de arii protejate, Cluj, 9-11 noiembrie 2016

Nerespectarea legislației din domeniul conservării biodiversității. Proiect de microhidrocentrală pe Valea Râului llva (Bistrița) și pe Raul Secuș, Mureș

Sesiunea a fost organizată în parteneriat cu Propark – Fundația pentru arii protejate și este prima dintr-o serie de trei sesiuni, menite să ofere administratorilor de arii protejate acces la pregătire continuă. Participanții, în număr de 19 persoane, sunt reprezentanți ai custodiilor și administrațiilor din zonele Centru și Nord-Vest: situri Natura 2000, parcuri naționale, agenții pentru protecția mediului. Pe parcursul a trei zile, trainerii Janos Mark Nagy (Societatea Carpatină Ardeleană – EKE – Satu Mare) și Mihai Togor (Asociația Aqua Crisius Oradea) au aprofundat prin exerciții de interpretare a legislației și prin studii de caz, implementarea legislației cadru a ariilor protejate și a directivelor SEA/EIA/EA in România. În ultima zi de desfășurare, expertul juridic Carmen Bîrzan a dezbătut cu participanții cazuri reale de proiecte și activități cu impact în ariile protejate, din prisma demersurilor juridice necesare. „Ariile naturale sunt cele mai bune dintre ultimele colțuri de natură. E tot ce ne-a mai rămas și reprezintă puntea care leagă comunitățile locale de conceptul de dezvoltare durabilă. Administratorul de arii protejate, alături de instituțiile de resort, joacă un rol foarte important în păstrarea integrității siturilor și a conservării biodiversității. Atunci când legislația nu este „stăpânită”, activitățile sau proiectele antropice pot distruge ireversibil aceste colțuri de natură”, a declarat Liviu Cioineag, directorul Federației Coaliția Natura 2000 România.

Sesiunea de traning s-a desfășurat prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură”, desfășurat de Federația Coaliția Natura 2000 în parteneriat cu Societatea Academică Română, Propark, și Societatea Ornitologică Română, cu finanțare de la Guvernul Elvețian prin contribuția la mecanismul româno-elvețian.

  1. Valea Râului Ilva este în pericol din cauza construcției unei microhidrocentrale

Federația Coaliția Natura 2000 condamnă modul de avizare a proiectului „Amenajare hidroenergetică – centrale hidroelectrice de mică putere pe râul Ilva, amonte de satul Lunca Ilvei”. Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a emis decizia de încadrare nr. 93/06.02.2012 fără să ia în calcul impactul asupra mediului. Iar acum, pentru tăierea unei suprafețe de pădure de 0,7242 ha pentru amplasarea aceleiași investiții hidroenergetice, s-a depus un alt proiect, „Scoaterea temporară din fondul forestier naţional a suprafeţei de 0,7242 ha teren forestier pentru Amenajare hidroenergetică Lunca Ilvei”, pentru care APM Bistrița-Năsăud a postat în 04.11.2016 un draft de decizie de încadrare. În mod abuziv, ambele decizii sunt fără evaluarea impactului asupra mediului, deși este de notorietate publică impactul masiv și ireversibil. Deși investiția a fost împărțită în două proiecte, în decizia pentru scoaterea din fondul forestier scrie: ”Proiectul nu are efect cumulativ cu alte proiecte existente în zonă”. Cu alte cuvinte, scrie că proiectul de scoatere din fondul forestier pentru amenajarea hidroenergetică nu are impact cumulativ cu amenajarea hidroenergetică propriu-zisă!
Legal ar fi fost, conform art. 5 din Metodologia aprobată prin Ordinul 135/2010, ca cele două proiecte, cel modificator și cel inițial, să fie acum evaluate cumulativ și, întrucât certitudinea lipsei impactului semnificativ este exclusă, decizia de încadrare să fie cu evaluarea impactului asupra mediului. Astfel și localnicii ar putea să-și spună într-o dezbatere publică părerea despre proiectul care le mutilează valea pe veci.
De asemenea atragem atenția că nu este o scoatere temporară din circuitul silvic, ci o scoatere definitivă mascată, pentru că nu este fezabil ca peste țeava îngropată să se planteze arbori care să edifice o pădure.  Deci scoaterea din circuitul silvic nu a fost încă aprobată, pădurea a fost deja tăiată pe traseul aducțiunii, după cum reiese din imagini luate în data de 05.10.2016.
Solicităm:

-verificarea legalității tăierii arborilor, care a avut loc pe traseul aducțiunii, pe valea Ilvei, amonte de Lunca Ilvei.
– solicităm revocarea deciziei de încadrare și impunerea de studii de evaluare adecvată și studii de impact cumulat.

Coaliția Natura 2000 va contesta scoaterea din fondul forestiere a supafeței de 0,7242 hectare, existând suspiciuni de nerespectare a prevederilor legale.

MHC pe Râul Secuș

Federația Coaliția Natura 2000 condamnă modul de avizare a proiectului „Amenajare hidroenergetică Secuș – Județul Mureș” – Beneficiar: S.C. BETONMIX S.R.L., Oradea Proiectant: S.C. 4C PROJECT CONSULTING S.R.L., Cluj-Napoca. APM Mureș a omis din etapa de încadrare studiul de evaluare adecvată, deși acesta fusese comandat de beneficiar. Studiul a relevat impact semnificativ negativ asupra speciilor protejate din Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0019 „Călimani – Gurghiu.

Federația se va îndrepta legal împotriva instituției existând suspiciuni de abuz în serviciu.

Activitate finanțată prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură!”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Acest articol nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată de Federația Coalția Natura2000 România.

 

 

img_6809

Către: Garda Forestieră Cluj

Stopați distrugerea văii Ilvei

CD

Contact Campaign Creator

Campanie inițiată de
Calin Dejeu
Stopați distrugerea văii Ilvei

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a emis decizia de încadrare nr. 93/06.02.2012 pentru proiectul „Amenajare hidroenergetică – centrale hidroelectrice de mică putere pe râul Ilva, amonte de satul Lunca Ilvei”. Iar acum, pentru tăierea unei suprafețe de pădure de 0,7242 ha pentru amplasarea aceleiași investiții hidroenergetice, s-a depus un alt proiect, „Scoaterea temporară din fondul forestier naţional a suprafeţei de 0,7242 ha teren forestier pentru Amenajare hidroenergetică Lunca Ilvei”, pentru care APM Bistrița-Năsăud a postat în 04.11.2016 un draft de decizie de încadrare. În mod abuziv, ambele decizii sunt fără evaluarea impactului asupra mediului, deși este de notorietate publică impactul masiv și ireversibil al acestui tip de investiții, numite uzual microhidrocentrale.
Avem deci o singură investiție care a fost înpărțită în două proiecte. Absolut eronat este faptul că în decizia pentru scoaterea din fondul forestier scrie: ”Proiectul nu are efect cumulativ cu alte proiecte existente în zonă”. Cu alte cuvinte, scrie că proiectul de scoatere din fondul forestier pentru amenajarea hidroenergetică nu are impact cumulativ cu amenajarea hidroenergetică propriu-zisă!
Legal ar fi fost, conform art. 5 din Metodologia aprobată prin Ordinul 135/2010, ca cele două proiecte, cel modificator și cel inițial, să fie acum evaluate cumulativ și, întrucât certitudinea lipsei impactului semnificativ este exclusă, decizia de încadrare să fie cu evaluarea impactului asupra mediului. Astfel și localnicii ar putea să-și spună într-o dezbatere publică părerea despre proiectul care le mutilează valea pe veci.
De asemenea atragem atenția că nu este o scoatere temporară din circuitul silvic, ci o scoatere definitivă mascată, pentru că nu este fezabil ca peste țeava îngropată să se planteze arbori care să edifice o pădure.
Dar cel mai grav este faptul că, deși decizia de încadrare din 2016 nu este deocamdată decât un draft supus consultării publice, fără nicio valoare legală, deci scoaterea din circuitul silvic nu a fost încă aprobată, pădurea a fost deja tăiată pe traseul aducțiunii, după cum reiese din imagini luate în data de 05.10.2016.
Vă solicităm să verificați legalitatea tăierii arborilor, care a avut loc pe traseul aducțiunii, pe valea Ilvei, amonte de Lunca Ilvei.
Vă solicităm, de asemenea, să nu avizați scoaterea din fondul forestiere a supafeței de 0,7242 hectare pentru o nouă agresiune ilegală asupra unei văi carpatine.

De ce este important?

Pentru că distrugerea pădurilor și râurilor carpatine a luat proporții apocaliptice și nu ne mai putem permite pierderea niciunei văi. Pentru că pierderea patrimoniului natural este, spre deosebire de pierderile din alte domenii, un proces ireversibil. Ilegalitățile masive din domeniul mediului nu mai pot fi tolerate.

Petitia poate fi semnata aici: https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/stopati-distrugerea-vaii-ilvei