Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Asociația pentru Protecția Liliecilor din România – A.P.L.R., este o organizație nonprofit, apolitică, care reunește acele persoane din România care se ocupă de studiul și ocrotirea liliecilor. A.P.L.R are ca scop promovarea cercetărilor chiropterologice (studiul și ocrotirea liliecilor) în România precum și protecția mediului și a naturii, în general.

În vederea realizării scopului ei, A.P.L.R are următoarele obiective:

  • Stimularea interesului și preocupărilor fată de cunoașterea liliecilor, față de chiropterologie, prin intermediul mijloacelor mass-media și a altor acțiuni direcționate în acest sens.
  • Realizarea și menținerea unor contacte permanente între chiropterologii din țară și străinătate.
  • Corelarea cercetărilor chiropterologice, orientarea lor spre obiective prioritare, inclusiv obiective rezultate din anumite acțiuni desfășurate pe plan național.
  • Acordarea unei atenții deosebite populațiilor de lilieci din rezervații naturale și speciilor rare sau periclitate. Elaborarea de propuneri în vederea ocrotirii liliecilor și înaintarea lor forurilor de protecția mediului.
  • Desfășurarea de acțiuni concrete, în limitele de competentă ale A.P.L.R, în vederea ocrotirii liliecilor și popularizarea acestui deziderat. Supravegherea şi controlul aplicării legilor care privesc protecția liliecilor.

Website: www.aplr.ro