Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Implementarea deficitară a legislației de conservare a naturii vulnerabilizează ariile naturale protejate din România

Implementarea legislației pentru conservarea naturii în ariile naturale protejate din România este parțială și de o calitate discutabilă. WWF publică astăzi un Raport care indică principalele probleme de implementare a legislației la nivel național, dar și progresele pe care le-a făcut până acum România și care trebuie continuate pentru a corecta derapajele, îmbunătăți starea naturii și a ne menține poziția încă privilegiată pe care o deținem în Europa la capitolul patrimoniu natural.

Raportul „Stadiul implementării Directivelor Natura 2000 în România” este publicat în contextul campaniei europene #NatureAlert1, demarată de WWF și alte organizații din domeniul conservării naturii în anul 2015, ca răspuns la riscul ca legislația de conservare a naturii să fie slăbită de Comisia Europeană, cu acordul miniștrilor de mediu din țările membre UE, la presiunea unor industrii cu impact nociv asupra naturii ce doresc condiții mai relaxate în privinţa protecţiei mediului pentru derularea afacerilor. Coaliția de campanie din care face parte și WWF a susținut cu numeroase argumente și exemple faptul că această legislație (vizând Natura 2000) răspunde nevoilor de protejare a naturii (este „fit for purpose”, în limbajul instituțional european), însă implementarea acesteia trebuie mult îmbunătățită pentru ca rezultatele să se vadă mai mult. Raportul publicat astăzi vine să întărească acest mesaj, arătând motivele pentru care starea naturii nu este una satisfăcătoare. Ultimul studiu european privind „Starea naturii în UE”2 a arătat că circa 40% din habitatele naturale și 80% din speciile de faună și floră din țara noastră sunt într-o stare nefavorabilă.

La elaborarea Raportului, WWF a utilizat informații disponibile public, informații obținute direct din activitatea curentă a organizației, precum și informații provenite din răspunsurile participanților instituționali (instituții publice, ONG-uri, asociații, sectorul de business) la consultarea publică (Fitness check) privind legislația Natura 2000 organizată de Comisia Europeană anul trecut.

Principalele concluzii ale Raportului

1. Deși România a reușit să transpună la nivel național legislația europeană pentru conservarea naturii (Directivele Natura 2000), aceasta nu este suficient de bine corelată cu legislația din alte domenii precum energia, transporturile sau agricultura, principalele domenii care cauzează și accelerează, în mod dovedit, degradarea și pierderea biodiversității. De exemplu, în agricultură se favorizează încă producția la scară mare/industrială și de tip monocultură care elimină toate calitățile și funcțiile benefice pe care natura le furnizează plantelor și solului, climei, biodiversității și, în final, oamenilor. Infrastructurile de transport (în special rutier și naval) nu integrează suficient măsuri de protejare a biodiversității (de exemplu, a carnivorelor mari sau a sturionilor care pentru a se reproduce și a-și procura hrana trebuie să migreze pe distanțe mari), infrastructura verde care să permită această migrație fiind aproape inexistentă în România. Producția de energie din surse regenerabile (în special microhidrocentralele) se bazează pe o legislație deficitară și învechită ce nu ține cont de impactul asupra naturii și pe evaluări/studii de mediu incorecte, efectuate de evaluatori slab calificați și remunerați de către investitorii înșiși.

2. România a desemnat până acum 583 de arii protejate Natura 2000, acoperind aproape 25% din teritoriul național, însă persistă unele lacune în domeniul gestionării efective a acestor zone valoroase. Există încă situri  Natura  2000 fără  custozi și fără plan de management (instrumentul principal în gestionarea ariilor protejate). Managementul ariilor protejate este afectat și de slaba bază științifică privind speciile și habitatele de pe teritoriul lor, absența de-a lungul timpului a fermității politice și slaba coordonare a rețelei Natura 2000 de la nivel central, sub-finanțarea și lipsa plăţilor compensatorii pentru proprietarii/administratorii de terenuri, nivelul scăzut de informare la nivel local cu privire la drepturile și obligațiile proprietarilor/concesionarilor de terenuri aflate pe suprafața ariilor protejate, precum și insuficienta participare publică în deciziile pentru avizarea de planuri/proiecte/activităţi pe suprafața acestor arii protejate.

3. Costurile aferente managementului siturilor Natura 2000 din România au fost estimate la cel puțin 412 mil. Euro/an, respectiv 503,9 mil. Euro/an pentru o acoperire optimă, or alocarea financiară din fondurile europene pentru perioada 2014-2020, pentru întreg sectorul biodiversității (deci nu numai Natura 2000), este de 203 mil. Euro/an. Asta deși ariile naturale protejate întorc comunităților locale și societății în general beneficii socio-economice și de sănătate publică inestimabile. La nivel european, beneficiile asociate rețelei Natura 2000 au fost estimate la 200-300 mld. Euro/an și 4.5-8 mil. de locuri de muncă, de pildă prin serviciile de turism și recreere.

4. Există o problemă de transparență în cazul investițiilor cu potențial impact semnificativ asupra integrității unui sit Natura 2000 și a comunităților locale. Tendința investitorului, din experiența WWF (mai ales în cazul microhidrocentralelor), este aceea de a minimiza impactul și de a discuta proiectul doar la nivelul autorităților publice care avizează un astfel de proiect. Obligația minimă legală de a afișa un anunț la ușa primăriei sau de a-l publica într-un ziar local de cele mai multe ori prea puțin citit de membrii comunităților locale, ori publicarea selectivă a unor astfel de informări pe website-urile autorităților de mediu nu pot asigura o informare suficientă sau implicare a celor interesați sau afectați.

Păstrarea legislației Natura 2000 – condiție esențială pentru protejarea naturii

Directivele Natura 2000 (Păsări și Habitate) reprezintă fundamentul legislativ al conservării naturii în Uniunea Europeană. Acestea au fost calificate de experți ca fiind unele dintre cele mai moderne și eficace acte normative de mediu din lume, iar acolo unde au fost corect aplicate și-au dovedit eficacitatea și potențialul. Grație acestora, Uniunea Europeană deține cea mai mare rețea ecologică din lume, iar specii-emblemă și importante din punct de vedere ecologic, precum râsul iberic sau lupul au fost scăpate de riscul imediat al dispariției.

În România, deficiențele constatate în privința aplicării lor îngreunează sau chiar împiedică eforturile de conservare și dezvoltarea durabilă, în limitele date de resursele naturale. WWF solicită factorilor de decizie susținerea legislației europene în forma actuală și adresarea problemelor de implementare subliniate.

WWF se îndreaptă în continuare și către oamenii preocupați de starea naturii, să sprijine misiunea de a salva legislația Natura 2000, folosind aplicația „Dă natura mai tare” de pe www.wwf.ro/danaturamaitare. Votul decisiv în privința legislației va fi dat în Consiliul Miniștrilor de mediu din UE, la Bruxelles, în decembrie 2016.

Note pentru editori:

1. Campania #NatureAlert (Alertă pentru natură) a fost demarată anul trecut în scopul prevenirii deschiderii spre revizuire a Directivelor Natura 2000 de către Comisia Europeană. Anul trecut, coaliția #NatureAlert formată din ONG-uri de pe tot cuprinsul UE și reprezentată în România prin WWF, SOR și Coaliția Natura 2000, a reușit să mobilizeze peste jumătate de milion de cetățeni europeni, 12 miniștri de mediu și Parlamentul European în sprijinul Directivelor Natura 2000 și a ideii de îmbunătățire a implementării lor la nivel național. Până acum, poziția Ministrului de mediu al României a fost una favorabilă menținerii legislației europene în forma actuală.

2. „Starea naturii în UE” este cel mai cuprinzător studiu privind starea naturii la nivel european și se realizează odată la 6 ani, iar ultima ediție se referă la perioada 2007-2012. Raportul tehnic complet:www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/.

Am închis listele de înscrieri pentru Stagiu de mentorat și formare profesională pentru elaborarea avizelor administratorilor/custozilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Dragi custozi si administratori,

Federația Coaliția Natura2000 Romania și ProPark- Fundația pentru Arii Protejate au derulat începând din 21 septembrie înscrierile pentru Stagiu de mentorat și formare profesională pentru elaborarea avizelor administratorilor/custozilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.
Cu surprindere și bucurie am asistat la o reacție foarte buna din partea administrațiilor și custodiilor pe care le reprezentați astfel încât după numai o săptămână 91 de persoane s-au înscris pentru mentorat și sesiunile de training. Întrucât numărul de înscriși depășește capacitatea tehnica și financiara a proiectului (45 de persoane) va anunțam ca am închis listele de înscrieri.
Lista organizatiilor care beneficiază în mod gratuit, in ordinea inscrierii in program o puteti gasi aici. Va fi selectat un singur membru din fiecare organizatie.

Pentru ca ne dorim ca un număr cât mai mare de persoane implicate in managementul ariilor protejate sa beneficieze de aceasta formare profesionala dorim sa suplimentam numarul de locuri pentru inca 15 persoane. Atfel va rugam sa ne transmiteți câți dintre voi pot participa la sesiunile de training din cele 3 locații( Cluj-Napoca, Piatra Neamt si Pitesti) prin resurse proprii ( transport, cazare, masa). Pe baza răspunsurilor dumneavoastră vom suplimenta numărul de locuri cu câte 5 pentru fiecare sesiune (in total 15 persoane). Vă rugăm să ne transmiteti optiunea dvs. pana pe data de 1 octombrie.

Pe 4 octombrie va vom transmite lista persoanelor selectate.

Activitate finantata prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, aprilie 2016 – martie 2017, având o finanțare totală de 65.816,00 CHF, dintre care 59.216,00 CHF reprezintă finanțare nerambursabilă și 6.600,00 CHF contribuția proprie.

 

 

                  Inline image 1

 

Stagiu de mentorat și formare profesională pentru elaborarea avizelor administratorilor/custozilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Federația Coaliția Natura 2000 lansează un program de training de scurtă durată pentru perfecționarea custozilor și administratorilor de arii naturale protejate în vederea elaborării avizelor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Punând accent pe mentorat și formare profesională, programul se desfășoară în perioada 1 octombrie – 31 martie 2016 (Federația Coaliția Natura 2000 oferind persoanelor înscrise, punctual, consiliere gratuită după această perioadă).

 

În cadrul programului, între custozii și administratorii înscriși va exista o relație de mentorat asigurată de Coaliția Natura 2000, în baza unui suport de curs. După o perioadă minimă de o lună de mentorat (mail, telefon, suport de curs, deplasări pe teren), în cadrul programului vor fi organizate, împreună cu partenerul Propark – Fundația pentru arii protejate,trei sesiuni de formare „față în față”,în care beneficiarii vor parcurge împreună cu experții federației studii de caz, vor dezbate soluții, vor învăța din experiența grupului și vor fi emise avize pentru situații ipotetice.

 

Înscrierile încep în data 21 septembrie 2016 și se încheie odată cu ocuparea celor 45 de locuri bugetate în proiect (locurile pot fi suplimentate cu condiția ca beneficiarul să suporte cheltuielile de deplasare, cazare și masă).

Admiterea  în program se face în ordinea înscrierilor.

 

Beneficiarii eligibili pot fi numai custozii și administratorii de arii naturale protejate, indiferent de forma de organizare (instituții publice, regii, ONG-uri, spre exemplu).

 

Înscrieri: pornind din 21 septembrie 2016, la acest link: https://goo.gl/forms/Zl8LUq2vPF2BmN6j2

Agenda și detaliile despre sesiunile de instruire vor fi anunțate ulterior.

 

Costurile de mentorat, training, cazare, masă, deplasări sunt asigurate de Coaliția Natura 2000 și Propark prin proiectul „Să facem împreună legi pentru natură”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, aprilie 2016 – martie 2017, având o finanțare totală de 65.816,00 CHF, dintre care 59.216,00 CHF reprezintă finanțare nerambursabilă și 6.600,00 CHF contribuția proprie.

  

Despre proiectul Să facem împreună legi pentru natură!

 

Derulat în parteneriat cu Propark – Fundația pentru Arii Protejate, Societatea Ornitologică Română și Societatea Academică Română  – portalul România Curată, proiectul se concentrează pe îmbunătățirea cadrului legislativ din sectorul conservării biodiversității, având ca principal efect facilitarea și promovarea unui management eficient pentru ariile naturale protejate din România. Proiectul a debutat cu monitorizarea lucrărilor Camerei Deputaților, activitate ce este derulată împreună cu Societatea Ornitologică Română pe toată perioada proiectului. Procesul de monitorizare și amendare a inițiativelor legislative se va încheia cu o conferință națională pentru dezbaterea principalelor provocări la care este supus cadrul legal specific. Susținerea implementării corecte a legislației va fi facilitată de partenerul Propark – Fundația pentru Arii Protejate prin instruire, iar juristul Federației va oferi mentoratul  pentru 45 de reprezentanți ai administratorilor și custozilor de arii protejate dar și a agențiilor locale de protecția mediului. Totodată, proiectul va promova 24 de arii protejate din România prin înființarea unei pagini speciale pe portalul www.romaniacurata.ro  și publicarea unei serii de articole în presă, prin intermediul Societății Academice Române.

  

Mai multe despre activități:

 

Mentorat pentru elaborarea avizelor administratorilor in procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Pentru participanții la sesiunile de formare va fi oferită posibilitatea unui mentorat din partea consilierului juridic al Federației Coaliția Natura2000 România, Carmen Bârzan, care îi va ghida în elaborarea de avize pentru planuri și proiecte în ariile naturale protejate într-un mod care să îi protejeze de contestații și să reflecte toate resursele legislative pe care se pot baza.

Cum se desfășoară activitatea de mentorat?

Mentoratul se va realiza prin skype, telefon sau întalniri fizice, pe teren, în care vor fi discutate cazuri concrete de proiecte sau planuri pentru care se solicită aviz, conform suportului de curs. Administratorii vor întocmi o primă versiune a acestor avize, care va fi apoi discutată cu mentorul.  Mentorul va oferi consiliere pentru minim 45 de administratori, în functie de solicitările acestora și de lipsa experienței lor anterioare în acest domeniu.

 

Cum se desfășoară cele 3 sesiuni de instruire organizate pentru 45 de participanți, la nivel național, în trei zone geografice distincte?

 

Cele 3 sesiuni de instruire vor avea în vedere formarea de competențe privind: etapele procedurii de evaluare strategică de mediu, elaborarea şi evaluarea calităţii Raportului de mediu, evaluarea inițială, elaborarea măsurilor de evitare şi reducere a impactului, monitorizarea impactului şi a implementării măsurilor, elaborarea studiului EA, forme de impact şi evaluarea semnificaţiei impactului, formularea soluţiilor alternative, elaborarea măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluţii alternative şi când impactul negativ persistă, cunoașterea aspectelor generale privind legislația specifică ariilor protejate.

 

Sesiunile de formare sunt interactive și vor avea minim 6 ore pe zi . Participanţii vor fi implicaţi activ, pe parcursul sesiunilor de instruire, prin discuţii şi dezbateri dar şi prin exerciţii de grup care să susţină informaţiile teoretice prezentate în materialele realizate.

 

Cele trei sesiuni vor fi organizate după cum urmează:

Sesiunea 1: Regiunea Nord-Vest:  Cluj Napoca, Noiembrie 2016

Sesiunea 2: Regiunea Sud: Pitești, Noiembrie 2016

Sesiunea 3: Regiunea Nord Est: Piatra Neamț/Vânători Neamț, Ianuarie 2017

  

FOARTE IMPORTANT!!!

 

Pentru absolvirea cursului, participanții vor trebui să demonstreze nivelul de cunoștințe acumulat, prin parcurgerea unui test final și întocmirea unei scurte documentații pentru  abordarea/rezolvarea unei situații problemă din cadrul ariei protejate în care își desfășoară activitatea.

 

Traineri care vor livra sesiunile de instruire au experiență practică în domeniul legislație în sprijinul ariilor protejate, evaluarea impactului de mediu și evaluarea strategică de mediu (EIA și SEA).

 

                  Inline image 1

 

Atelier “Relația cu comunitățile pentru 5 administrații de arii protejate”

In acest weekend a avut loc primul atelier de instruire destinat celor 5 administrații de arii protejate selectate, pe tema “Relația cu comunitățile și dezvoltare antreprenorială durabilă” din cadrul proiectului  “Natură şi Tradiţii în sprijinul Dezvoltării Durabile” implementat de ProPark- Fundația pentru Arii Protejate. Cele 5 administrații de arii protejate, partenere în proiect au fost selectate în urma unui apel național lansat în perioada iunie-iulie 2016.
Atelierul a pus bazele teoretice pentru a putea demara procesul de mentoring personalizat celor 5 arii protejate care se va desfășura până la finalul anului.
Acivitățile de mentoring se vor realiza în interiorul ariei protejate implicând direct responsabilii administraţiei în exerciţii practice pe tema relația cu comunitățile.
În urma procesului de mentoring, administrațiile, sub coordonarea experților Fundaţiei ProPark, vor finaliza un plan de lucru  împreună cu comunităţile locale sau o strategie de lucru cu factorii interesaţi.
De asemenea, în cadrul procesului de mentoring, vor fi identificaţi şi acei antreprenori locali care încă practică meşteşuguri tradiţionale şi care vor fi cooptaţi în cadrul proiectului.
Aceste ateliere de lucru împreună cu activitatea de mentorat fac parte din proiectul “Natura şi Tradiţii în sprijinul Dezvoltării Durabile” care are ca scop creşterea capacităţii organizaţionale a cinci arii protejate din România de a-şi îndeplini rolul de facilitator în procesul de dezvoltare economică a comunităţilor din jurul ariilor protejate.
Bugetul proiectului este de 74.816 franci elvețieni (CHF), din care 7500 reprezintă cofinanţare din partea Fundaţiei ProPark.
Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, fiind desfăşurat în perioada 1 Aprilie 2016 – 30 Septembrie 2017 în parteneriat cu Federaţia Coaliţia Natura 2000.